Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna

Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna

Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära kamrater:

Jag närmar mig er med avsikten att förmedla en…

…FÖRKLARING BETRÄFFANDE DE ESOTERISKA
BEGRÄNSNINGARNA I FALLET AV ATT VARA KVINNA

Många gånger har många kvinnor frågat sig själva beträffande varför kvinnan inte är kapabel att genomföra det Stora Verket på ett fullständigt sätt. Här har vi ett svar från vår Avatar när man, från elevernas sida, frågade honom beträffande detta ämne, låt oss se:  

L. Mästare, varför måste kvinnor ta en manskropp för att uppnå Venusta Invigningen?

M. med största nöje ska jag besvara frågan. Venusta Invigningen är den högre oktaven till Eldens Invigning. Vanligtvis kan den Invigde, som har nått Eldens Femte Invigning, från och med denna stund, gå in i Venusta Invigningen.

Han skulle då börja med den Första Venusta [Invigningen], den högre oktaven av den Första av Eld; han skulle fortsätta med den Andra Venusta, en högre oktav av den Andra av Eld; den Tredje Venusta, en högre oktav av den Tredje av Eld; den Fjärde Venusta, en högre oktav av den Tredje av Eld; den Fjärde Venusta, en högre oktav av den Fjärde av Eld; den Femte Venusta: en högre oktav av den Femte av Eld. Därefter skulle han fortsätta med den Sjätte Venusta, den Sjunde Venusta och den Åttonde Venusta. När han når den Åttonde, går han redan in i templet av de Två Gånger Födda, han når denna höjdpunkt, så att säga, av det Första Berget, som är Invigningens.

När det gäller kvinnor, mina kära bröder, kommer jag att ge en förklaring. Kvinnan kan även helt klart genomgå de Fem Invigningarna av Eld. När en kvinna -och detta är något som jag ska förklara på ett fullständigt sätt- har en kropp som är alltför sliten, tung, gammal, när den inte längre kan genomföra det Stora Verket och behöver komma in i Venusta, då ger man henne en ny kropp som är mer fördelaktig för arbetet, en kropp av maskulint slag. Då med denna vehikel, laddad med virilitet, kan hon i själva verket gå in i arbetet av Venusta; det är allt.

Men om kvinnan ännu är stark, ung, om hon verkligen har uppnått höjderna av Adeptskapet i en enda reinkarnation, kan hon även gå in Venusta med denna feminina kropp. Det skulle inte, i detta fall, vara nödvändigt att byta vehikel, med samma som hon har kan hon gå in i Venusta Invigningen.

Detta motsäger inte det som jag säger. Vad som händer är att många damer når Eldens Femte Invigning när de redan är mycket gamla, när de är tvungna att desinkarnera. Då ger den Stora Lagen dem en maskulin vehikel så att de kan fortsätta sitt arbete. Fallet med Blavatsky är ett konkret fall: hon desinkarnerade när hon redan var mycket gammal. Därför kommer man nu att ge henne en maskulin kropp så att hon med energi kan gå in i Venusta Invigningen.

Men jag upprepar-om kroppen är ung, om kroppen kan uthärda Invigningens prövningar, om hon fortfarande kan transmutera sina skapande energier, då kan hon även uppnå Venusta i sin nuvarande existens och med den kropp hon har; det är allt.

─Utdrag ur det föredrag som dikterats av V.M. Samael, titulerad «Föreläsning beträffande de yttersta tiderna», volym II av det Femte Evangeliet ─. 

Det är nödvändigt att förstå, vänner, att för att tillryggalägga det Andra och Tredje Berget av den Hemliga Vägen, behövs det fysiska och moraliska krafter, för processerna som allt detta för med sig är förbundna med mycket lidande av alla slag. Endast med hjälpen av den inre Kristus är det möjligt att kulminera dessa esoteriska höjder.

Jag hoppas att detta utdrag har varit till nytta för många kamrater, män och kvinnor, som delar våra heliga läror.

Jag lämnar er nu några fraser för att leda till reflektion:

«För martyrskapet krävs det att det finns kamp, det vill säga, någon som strider för dygden eller för sanningen ».
P. Vitoria

«Martyrskapet är en rubrik till tron ».
Fray Damián Cornejo

«Du kommer att uppleva hur bittert andras bröd är, och hur svårt det är att gå upp och gå ned för trappor för andra ».
Dante

«Uppriktigheten är moder till sanningen, och tecknet från en ärlig man garanterar en garanti för våra ord och befäster våra tankar ».
Quevedo

«Ta inte användning av skändliga påhitt; tänk med enkelhet och rättvisa, och tala som ni tänker ».
Franklin

GLADIUS DEI.
─‘Guds svärd’─.
KWEN KHAN KHU