Den inkarnderade mystiska Nåden

Den inkarnderade mystiska Nåden 1569 882 Lynn Hachey
Den inkarnderade mystiska Nåden

Om någon har lidit av den mest illvilliga vanära, avvisandet och bristen på förståelse från mottagligt folk, har det varit Maria Magdalena.

Allt sedan 500-talet när påven Gregorius I identifierade henne med synderskan från Betania, har denna heliga kvinna lidit av det mest avskyvärda förtalet.

Idag, när nu några på nytt har hävdat storheten av denna kvinna, kommer detta underbara verk för att på ett definitivt sätt få folk att närma sig vem Maria från Magdala i själva verket var, genom att på så vis göra en av dessa mest renhjärtade kvinnor i historien, rättvisa och ära.