El proceso del organo kundartiguador

Cum a fost procesul Organului Kundartiguador pe alte planete?

Cum a fost procesul Organului Kundartiguador pe alte planete? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți prieteni,
Pace Inverențială!

Mă apropii de voi, stimați cititori, cu această ocazie, pentru a vă trimite niște cuvinte ale Avatarului Vărsătorului, V.M. Samael Aun Weor, care ne clarifică multe lucruri doctrinare referitoare la…

…CUM A FOST PROCESUL ORGANULUI KUNDARTIGUADOR PE ALTE PLANETE?

Este vorba, dragi cititori, de niște întrebări puse binecuvântatului nostru Guru referitor la problema care a apărut în rasa umană în urma faptului de a fi primit organul care a ajutat la stabilizarea scoarței terestre în vremurile rasei Lemure, să vedem:

„D. Venerabile Maestru și pe Hercolubus, omenirea care există, fiind de felul nostru de a trăi atât de depravat, de asemenea avansează procesele științifice intelective pe care noi le experimentăm aici?

M. La fel, deoarece aceste procese științifice intelective ale umanității actuale, în mod manifest anticreștine, au loc pe orice planetă perversă.

D. Atunci și ei au trecut prin același proces care a existat aici cu Arhanghelul Sakaki?

M. Păi au avut un proces similar, chiar dacă acolo nu a fost vinovat Arhanghelul Sakaki. Dar de asemenea are vinovații săi. Pentru că sunt niște calcule foarte dificile care trebuie făcute atunci când se vrea să i se dea omenirii abominabilul Organ Kundartiguador. Orice greșeală, oricât de neînsemnată ar fi, în calculele transfinite este un motiv mai mult decât suficient pentru a se produce un eșec. I se dă omenirii abominabilul Organ Kundartiguador, însă eroarea este în calcule. Arhanghelul Sakaki a greșit la calculele matematice.

D. Venerabile Maestru, putem să deducem că Arhanghelul Sakaki –fără a-l condamna, deoarece nu ne corespunde– pur și simplu a acționat pe cont propriu și nu ținând cont de Tatăl?

M. Păi el lucrează sub direcția Tatălui, dar a avut, ca persoană, calculele sale umane greșite. Sunt calcule foarte speciale în matematici transfinite, dar trebuia să fie puțin mai matematic, a greșit în calculele sale; nu a făcut-o cu rele intenții, ci a făcut calcule greșite.

D. Dar de asemenea ne-a ajutat foarte mult…

M. El a lucrat pentru omenire, el a făcut bine omenirii, dar a avut o greșeală, desigur. Când s-a vrut să i se ia omenirii abominabilul Organ Kundartiguador, era deja târziu, a fost dincolo de timpul normal și a dat ca rezultat aceasta: că luându-i-se omenirii Organul Kundartiguador, au rămas relele consecințe în cei cinci cilindri ai mașinii organice și acele rele consecințe sunt agregatele psihice, vie personificare a erorilor noastre; iar Conștiința, firesc, a rămas îmbuteliată în acele agregate. De atunci omenirea este cufundată în inconștiență, în eroare.

D. Venerabile Maestru, dacă Arhanghelul Sakaki ar fi nimerit exact momentul precis de a-i tăia omului Organul Kundartiguador, cum ar fi rămas omenirea, echilibrată?

M. Echilibrată și fără Ego. Dar a greșit în calculele sale, iată problema. A fost o problemă foarte gravă.

D. Venerabile Maestru, cu ce am fi noi responsabili în această problemă?

M. Păi noi nu suntem decât bietele victime ale greșelii Zeilor. Așa le-am spus eu însumi Zeilor când, aici, în Deșertul Leilor, am reușit să intru în contact fizic cu ei.”

─Extrase din conferința intitulată „Hotărâri karmice pentru planeta noastră”, tomul II din opera A Cincea Evanghelie (versiunea spaniolă) a V.M. Samael Aun Weor─

INSTRUCȚIUNILE DATE DE ISUS LUI IUDA ISCARIOTUL

Adăugăm acum, răbdători cititori, alt extras din binecuvântatul nostru Guru care ni s-a părut foarte important ca toți să ajungem să-l înțelegem. Este vorba de rolul pe care a trebuit să-l joace apostolul Iuda prin instrucțiuni directe ale V.M. Aberamentho –a se citi: Isus Cristos–; să vedem:

„D. Iuda Iscariotul, atunci, este unul dintre marii Inițiați?

M. Iuda Iscariotul, cu adevărat, nu voia rolul lui Iuda; el voia rolul lui Petru. Însă Isus l-a pregătit pe Iuda pentru drama pe care trebuia să o reprezinte iar Iuda a reprezentat-o minunat. Dar Iuda Iscariotul niciodată nu l-a trădat pe Isus. A trebuit să memoreze tot ceea ce corespunde Evangheliei lui Iuda.

Pentru a înțelege bine Evanghelia lui Iuda, trebuie să-l studiem pe Zaharia. Acolo se menționează cele treizeci de monede de argint cu care a fost prețuit și disprețuit etc., banii care s-au folosit pentru a cumpăra un teren pentru defuncți etc. Toate acestea –tipul de monedă și toate acestea– sunt descrise în Zaharia.

Astfel că Iuda a trebuit să învețe toate acestea, să revizuiască Sfintele Scripturi și să-și joace bine rolul. Dar că el este cumva trădător, nicidecum! Un rol pe care i l-a predat Isus și pe care în plus el nu-l voia.

Astfel că Maestrul Iuda are o Evanghelie: disoluția Egoului. A renunțat el însuși la orice fericire și trăiește actualmente în Lumile Infernale, lucrând pentru cei pierduți, pentru cei care nu au remediu.

Astfel că este unicul care nu a primit onoruri, care a fost urât, insultat și care, cu toate acestea, iubește omenirea, deoarece s-a sacrificat pentru omenire și și-a dat chiar și propria viață și fericire pentru omenire. După Isus, omul cel mai grandios care există se numește Iuda Iscariotul.

Și este cel mai disprețuit și este cel mai detestat și nimeni nu i-a înțeles sacrificiul, deoarece până și pentru Isus din Nazaret există lacrimi, recunoștință, gratitudine. Însă pentru acela care și-a dat viața pentru toată omenirea și care ne-a învățat drumul disoluției Egoului, nu a existat un cuvânt de laudă; nu au fost decât insulte de când el și-a îndeplinit Drama până în epoca în care trăim.”

─Extrase din conferința intitulată „Hotărâri karmice pentru planeta noastră”, din A Cincea Evanghelie, tomul II (versiunea spaniolă), a V.M. Samael Aun Weor─

Vă adaug acum câteva fraze pentru a reflecta la ele:

„Adevăratul creștin este virtuos, se ridică deasupra fericirilor Pământului, disprețuiește bogățiile și averea și este mărinimos până la eroism.”
Anne Le Févre Dacier

„Niciun pasaj din Evanghelie nu-i spune creștinului: fii cucernic!; i se spune: fii umil, caritabil, echitabil!”
Boileau

„Fii dornic să știi și vei fi înțelept.”
Isocrate

„Omul studios are plăceri care depășesc toate bucuriile din lume.”
Clement al XIV-lea

„Tot ce vom fi învățat trebuie să-l învățăm pe cel ce încă nu știe nimic; astfel ne plătim o datorie sacră.”
Montegazza

SAPIENTI SAT.
─„Pentru cel înțelept este suficient.”─
KWEN KHAN KHU