De sju orden

De sju orden 1135 638 V.M. Samael Aun Weor
De sju orden

V.M. Samael Aun Weor får oss, på ett mästerlikt sätt, att närma oss den mest upphöja figuren i vår Ariska ras och som är känd som Jesus eller Jesus Kristus. Ordet kristus kommer från grekiskans chrestos och betyder ”den smorde”.

Men vem eller vad smorde Mästarnas Mästare, den Store Kabiren Jesus? Det råder ingen tvekan om att det handlar om själva kraften från Anden, som kom honom att förvandlas till en sann upplyst, någon som på ett perfekt sätt kände till skapelsen mest fördolda mysterier och Skaparen själv, som överlämnade en lära utan like. Och han överlämnade den genom att i livets teater iscensätta de processer som varje autentisk Invigd bör leva, för att dö i det illusoriska och transmutera det mörker som förtrycker till ljus som fyller oss.

Genom de sju orden som Mästaren Aberamentho – Kristus själv – uttalade på korset, kommer läsaren till sist förstå det Stora Verk som detta stora Vara förverkligade inför våra ögon så att den som har förstånd kommer att förstå.