Herkules a válaszúton, Pieter Symonsz Potter

Herkules a válaszúton

Herkules a válaszúton 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves barátaim!

Nagy örömmel juttatok el hozzátok néhány sort, hogy szóljak nektek erről a metszetről, amelynek címe:…

Herkules a válaszúton

E gyönyörű metszet szerzője Pieter Symonsz Potter ─1597-1652─, Leidenben és Amszterdamban tevékenykedő holland festő. A metszet egy példánya az amszterdami Rijksmuseumban vagy az Amszterdami Nemzeti Múzeumban található.

Herkules a válaszúton, Pietr Nolpe

Ezoterikusan az említett metszet arra a döntésre utal, amelyet minden SZOLÁRIS EMBERRÉ válásra törekvőnek meg kell hoznia, más szóval minden Bódhiszattvának, akinek, miután már felemelte hét Tűzkígyóját, egyértelműen választania kell az alkimista Száraz Útja és a transzmutációs művészet Nedves Útja között. Ezért látjuk a Szoláris Hőst a jellegzetes dorongjával egy útkereszteződésben.

Ott az IGAZ SZOLÁRIS EMBERRÉ válásra törekvő két utat figyel meg, és ezeken az utakon két nagyon reprezentatív nőt látunk. Herkulestől jobbra egy hölgy áll, aki egy nyitott könyvet tart a kezében. Ez a hölgy AZ IGAZSÁG minőségével lett megkeresztelve. Egy keskeny út kezdetét jelzi, amely úton a személyek keresztet hordoznak a vállukon. Ez az ábrázolás a Direkt Utat, avagy a Felszabadulás Útját allegorizálja.  A Gnózis, Nt. Samael Aun Weor Mester által, elmagyarázza nekünk, hogy ez az út vagy ösvény elvezet minket a relativitás világában lévő létezésről való lemondáshoz, hogy belépjünk a Szamszára Kerekéből való megszabadulás terébe…

Ez az út, kedves olvasók, egy kastély előtt végződik, amely nem más, mint a LÉNY, a mi Atyánk lakhelye, aki titokban van.

A hölgy, akire utalunk, egy napot visel a mellén. Ez a nap minden értelemben a fényt képviseli. Kétségtelen, hogy ez a hölgy Stella Maris, a mi belső Anyácskánk.

Az isteni Örök Nő közelében, falnak támaszkodva, lebegve megjelenik egy angyal, aki pálmaágat (a győzelem szimbólumát) ajánlj fel, diadalokat jövendölve Herkulesnek az ő zarándokútja során

Eljutva ehhez a ponthoz feltehetnénk a kérdést, hogy miért látható Herkules, aki a SZOLÁRIS EMBERT képviseli, a Felszabadulás Ösvénye és a másik, a kárhozatba (avagy az involúcióba) és nem a Nirvánába vezető ösvény előtt.

VÁLASZ: Mert amit a művész ezoterikusan meg akart mutatni, az pontosan az, hogy maga a Nirvánikus Út a RELATIVITÁS része, és az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljunk minden RELATIVITÁSTÓL, az az, hogy elmerülünk a TALIDAD mélységeiben. Így van megírva Avatárunk, a Nt. Samael Aun Weor Mester által a feltárt Pistis Sophia-ban. Sok nirvánit, akik később vissza akartak térni a háromdimenziós világba, hogy az emberiségért dolgozzanak, elárultak a belső Bestia csápjai, elvesztették értékeiket, és ismét a végzet kerekéhez – értsd: a Szamszárához – kötődő személyekké váltak, feltámadtak bennünk pszichológiai aggregátumaik, és végül involúcióban végezték.  Ez a nyers valóság.

A másik oldalon egy másik nő áll, aki strucctollakból készült fejdíszt visel.  Ez a hölgy sok materiális jellemzőt visel öltözékén. A fent említett hölgyet A BECSAPÁSnak nevezték. Ez a nő bal kezével egy földgömbre mutat, amely a mi világunkat szimbolizálja, és megérteti velünk, hogy az ezen planetáris bolygón élő lelkek túlnyomó többsége valóban az illúzió, avagy a becsapás fogságában van.

Ezen másik nő mögött egy démont látunk, aki a fülébe beszél.  Ez a démon az állati Egónk élő megjelenítése, amelyről már tudjuk, hogy megnyilvánulásában sokszoros.

Ezen másik ösvény mélyén, amelyet ez a nő képvisel, egy pár látható, akik különböző démonokkal haladnak, akik a halál dobjait verik, és ott az ösvény mélyén erőszakos lángokat láthatunk, amelyek egyértelműen a pokol vagy az involúció lángjaira utalnak.  Ennek a sötét ösvénynek a mélyén egy kört is láthatunk, amelyet néhány személy alkot.  Ez a kör az összes elveszett lélekre utal.

Jó kiemelni, hogy ennek az önhitt hölgynek a lábainál a hiúságot, az élvezeteket stb. stb. képviselő tárgyakat látunk, mindazt, ami a tömegeket makacsul a Szamszára Kerekének ördögi körében tartja. Ezért halunk meg, majd születünk újjá ebben a siralomvölgyben, hogy újra megismételjük egoista ostobaságainkat.

Elmélkedjünk, dicső olvasó, ezeken az ábrázolásokon, amelyek megerősítik szükségességét annak, hogy vagy a jó útjain, vagy a rossz ösvényén határozzuk el magunkat.

TV NE CEDE MALIS „Ne engedj a gonosznak”

KWEN KHAN KHU