Den falska välgörenhet som döljer en medverkan till brott - V.M. Kwen Khan Khu

Den falska välgörenhet som döljer en medverkan till brott

Den falska välgörenhet som döljer en medverkan till brott 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag skriver till er vid detta tillfälle för att, doktrinärt, klargöra följande:

DEN FALSKA VÄLGÖRENHET SOM DÖLJER EN MEDVERKAN TILL BROTT

Sedan begynnelsen har vår älskade Avatar och Patriark V.M.Samael Aun Weor, betonat för oss och understrukit för oss det angelägna behovet av att våra medlemmar av de avancerade faserna BORDE KÄNNA TILL OCH PRAKTISERA ARCANUM A.Z.F. för att verkligen kunna skapa och rädda sina själar. Det fanns inget Julbudskap från vår älskade Mästare Samael som inte upprepade samma sak på ett eller annat sätt. Det är just precis nyckeln av Arcanum A.Z.F. som skiljer en sann Mysterieskola från den handel med själar som finns i våra dagar bland hela denna rotvälska från de misslyckade religionerna och skolorna av pseudoockultism.

Det är också därför som den STORA LAGEN endast erkänner Gnosis som ett medel för frälsning för de själar som är inkarnerade i denna skrämmande Kali-Yuga. Varken mer eller mindre.

Det är därför fruktansvärt, mediokert, omoraliskt, fariseiskt, ett fullständigt förräderi mot det Eviga att vi firar våra avancerade aktiviteter under det att vi i församlingen räknar med inbitna otuktsidkare och, vad som är ännu mer allvarlig, med INSTRUKTÖRER, MÄN OCH KVINNOR vilka går omkring och, på ett vällustigt sätt, förför flickor och pojkar för att ta dem till Prokrustesbädden med avsikten att enligt vad de påstår praktisera SEXUALMAGI. De som handlar på detta sätt separerar sig från sitt Innersta, eftersom de håller på att förråda honom och de spottar på de heliga klädnader som tillhör deras SANNA VARA, detta måste bli helt klart…

Detta med att det finns PSEUDOINSTRUKTÖRER, MÄN OCH KVINNOR är ett mycket dåligt skämt, och mänskligheten har redan tillräckligt mycket karma ackumulerat över dem som för att själva Gnosis ska bli förföljt av Lagens Lejon.

Här och där fortsätter vi att stöta på familjer som klagar på att deras INSTRUKTÖRER kommer till deras hem för att be dem överlämna sina döttrar för att, enligt dem, har det Vita Brödraskapet sänt dem för att PRAKTISERA SEXUALMAGI med dem. Inför ett sådant beteende hamnar dessa familjer i ett tillstånd av chock och de tänker och begrundar: kan det vara sant att Gnosis är en frälsningslära?, är det inte bara ett montage av några skamlösa för att utnyttja unga kvinnor och förvandla dem till instrument för deras primitiva instinkter?, etc., etc., etc. Jag vill säga till er alla, vänner, män och kvinnor, att SAHAJA MAITHUNA endast bör praktiseras där det finns SANN KÄRLEK mellan man och kvinna, och inte simpla vällustiga passioner utklädda i falsk mysticism.

Från och med nu säger jag, efterliknande orden från vår Avatar, i det Vita Brödraskapets namn: den högsta nyckeln bör endast praktiseras i legitimt upprättade hem – inför den Stora Lagen-. De som försöker leka med denna underbara nyckel, för dem kommer den att förvandlas till en tveeggad kniv som kommer att sjunka ner i deras eget kött och förvandla dem till HANASMUSSEN… Må den som har öron höra och den som har förstånd förstå, säger de Heliga Skrifterna…

Dessa kollegor som befinner sig i avancerade faser och fortsätter att älska otukten ber inte accepteras i våra heliga kammare, och den instruktör som accepterar dem måste veta att de, inför de Solära Hierarkierna, är medbrottslingar. Det är inte en akt av gudlöshet eller brist på barmhärtighet att förvisa dessa folk från våra avancerade aktiviteter, för de tjänar endast till kanaler så att de svarta krafterna saboterar dessa praktiker. DETTA ÄR DET ALLVARLIGA, MYCKET ALLVARLIGA, i allt detta.

En skulle vara en helt annan sak om en kvinna, av mycket allvarliga medicinska skäl vore tvungen att välja mellan att förlora sina äggstockar och sin livmoder för att i stället rädda hennes liv. I detta fall RENTVÅS EN LÄGRE LAG AV EN EHÖGRE LAG. Men, om denna kvinna innerligt älskar våra läror och är benägen att ge sitt liv för dessa, i detta fall antar vi denna kvinna i våra avancerade faser. DETTA ÄR VAD VI KALLAR VÄLGÖRENHET inför den Allra Högste. Samma sak skulle vi kunna argumentera för i fallet av en man som, ovetande om våra läror, genomfört en VASEKTOMI och när han väl kom att lära känna Gnosis kände han ETT SÖNDERSLITANDE som torterade honom varje dag och som han ännu bär med sig för att han förbrutit sig emot DEN HELIGE ANDE…, det är en helt annan sak.

Vi ska inte göra vad de misslyckade kyrkorna gör, som säger sig predika KÄRLEKEN TILL GUD men de tolererar att som deras församlingsmedlemmar har avtalat med Satan i deras privata liv och de BEDRIVER OTUKT RIKTIGT REJÄLT för att tillfredsställa sina egna infernaliska psykologiska aggregat… Alla dessa själar är destinerade till AVGRUNDEN. Var vänliga och förstå mig verkligen!

Den Hermetiska Vägen kallas just precis den Hemliga Vägen för att den är gjord för att levas med en högre etik än de som folkmassorna har. I denna billiga moral som Svensson och folk i allmänhet har. Vi NEJ! Vi bör inte byta ut vår förstfödslorätt mot en tallrik med linser. Är det klart?

Det är också därför som det är sagt: «Sedan tidernas begynnelse har himlen intagits genom anstormning och endast DE MODIGA har intagit den». Och i Uppenbarelseboken finner vi dessa ord: «Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun».

Vi lever redan i TIDERNAS SLUT och det är otroligt att vi vid det här laget är tvungna att förklara dessa saker för det folk som försöker följa Gnosis. Vi går framåt med vindens hjälp eller mot alla vindar, inte ett steg bakåt!, men eftersläntrarna, de svaga, de ljumma, de som silar mygg och äter kameler, dessa lämnar vi bakom oss…Det ska ni veta.

MÅ LJUSEN FRÅN LIVETS UNIVERSELLA ANDE VÄRMA ERA HJÄRTAN FÖR ALL EVIGHET…

Jag lämnar er nu några meningar för er att reflektera över:

«Betrakta alla ting med en manlig fasthet, som människa, som samhällsmedborgare, som dödlig ».

Marcus Aurelius

«Förbli ståndaktig i dina tankar och låt tårarna falla förgäves ».

Virgilius

«Den verkliga styrkan är den som får oss att alltid bli orubbliga när det handlar om dygden ».

Plutarkos

«Inget är så svårt så att inte styrkan kan uppnå det ».

Julius Cesar

«Om du vill vara dygdig på allvar är det nödvändigt att du agerar med uppriktighet ».

Rousseau

ARS MORIENDI.

─‘Konsten att dö’─.KWEN KHAN KHU