Teseus och hans Vises Sten - V.M. Kwen Khan Khu

Teseus och hans Vises Sten

Teseus och hans Vises Sten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade vänner:

Jag tillåter mig att förmedla några ord till er beträffande några vackra oljemålningar som talar om…

… TESEUS OCH HANS VISES STEN

I dessa visar man Halvguden Teseus tillsammans med sin Moder – den Gudomliga – Etra. Dessa två monumentala verk målades under åren 1635–1636 och just nu befinner de sig i Louvren Museet Abu Dhabi i Dubai. Denna målning tillskrivs Laurent de La Hire eller La Hyre.

På den första av dessa två målningar lägger vi, framför allt, märke till en vy från det forntida Grekland, något som vi kan räkna ut när vi betraktar byggnaderna eller den arkitektur som omger den centrala scenen.

På den huvudsakliga scenen kan vi observera den mytiske Teseus när han kämpar med att resa sin Sten –de Vises–, eftersom denna har en kubisk form. Hans gudomliga Moder vilar på en del som förefaller vara ruinerna från de två pelare som har förblivit stående, varav den ena är avhuggen eller delad. Dessa ruiner symboliserar Teseus inre tempel som har slagits i spillror eftersom man här visar att Bodhisattvan var fallen. Därför leder hjältens Gudomliga Moder uppgiften med att hämta hans Vises Sten.

Det är bra att lägga märke till att hans Gudomliga Fru, på den första tavlan, är klädd i klädnader som inte betecknar den gudomliga kungligheten, eftersom Hon själv är kvicksilversvavlet som måste muteras till dess att det förvandlas till ren eld. En eld som förintar -de psykologiska aggregaten – och som uppbygger – den Invigdes inre liv-. Vi bör, emellertid, lägga märke till att Stella Maris huvudsakliga klädnad är vit, för Hon är jungfru, under och efter avlelsen, det vill säga, Hon är obefläckad…

Vi lägger märke till att hjälten i vårt tema håller på att göra en stor ansträngning för att hämta och resa upp sin välsignade Sten, för det är inte alls lätt att hämta eldarna och att mejsla ut den nämnda Stenen, själva representationen för den inre Kristus. Det är också viktigt att påpeka att en av de två pelarna som tillhör templets ruiner är såsom hopflätad eller till hälften insvept i grenarna av ett stort träd. Detta träd är inget annat än livets träd, det träd som representerar Fadern, Varat, eftersom vår gudomliga Monad aldrig överger oss och alltid är benägen att hjälpa oss i uppgiften att återhämta våra eviga värden.

Teseus Vises Sten

På den andra delen av detta monumentala illustrerande verk lägger vi nu märke till hjälten Teseus klädd i en purpurfärgad klädnad, för att beteckna att Bodhisattvan har rest sig och av den anledningen befinner han sig i en position av att avsluta sin titaniska uppgift.

Till motsats från den första duken eller målningen som vi tidigare kommenterade, dras vår uppmärksamhet till det faktum att se att det träd som vi tidigare sett som nästan torrt eller döende nu på nytt grönskar, eftersom det alkemiska och psykologiska arbetet hos Bodhisattvan har möjliggjort att alla de delar som integrerar hans filosofiska träd, det vill säga att hans VARA, har lyckats bli integrerade. Det är också bra att veta att stammen till det kabbalistiska trädet förefaller visa två av dess grenar som om de vore två barmhärtiga händer redo att resa dess mänskliga Essens eller Bodhisattvan som representerar det i formernas värld.

Vid en sida av prakternas Sten kan vi lägga märke till den mytologiska hjälten och på den andra sidan hans Gudomliga Moder som med pekfingret pekar på den välsignade Stenen. Hon, den Gudomliga Modern Kundalini enligt hinduerna, visar sig nu i en annan klädnad i blå färg som för att symbolisera himlen, under vilken det finns en annan klädnad i brun färg som allegoriserar Jorden eller den tredimensionella världen. Jungfrumoderns skor är blåfärgade för att visa oss att Hon rör sig i alla dimensioner i universum tack vare sin underbara makt.

Det faktum att vi på bägge bildrepresentationerna ser det gudomliga Eviga Feminina med sina bröst avtäckta är för att få oss att förstå att Hon, vår eviga feminina gudomlig varelse, är den som ger oss näring genom sin mjölk eller heliga magnesium när vi arbetar i det Tredje Logos laboratorium – suprasexualiteten -.

Det är intressant att se under stenen som vi kan observera på den andra oljemålningen, ett par skor som är lite sjaskiga. Detta symboliserar de DÅLIGA STEGEN i Teseus världsliga liv när han hade fallit i onåd.

På samma sätt är det viktigt att se en dimmig atmosfär på den första målningen medan man på den andra målningen lyckas se solen bland molnen, och man visar med detta att solen, VARAT, börjar låta sig avtäckas för den ångerfulla själen.

När vårt avslöjande har avslutats, är det glädjande med att nu att lämna några fraser till er att reflektera över:

«Om vi skulle utforska oss själva då och då, skulle det naturliga resultatet av denna utforskning bli en större perfektion i oss ».

Montaigne

«Den som med klarsynthet erkänner sina förmågors begränsningar är mycket nära att uppnå perfektionen ».

Goethe

«Människorna kan inte vara mer perfekta än Solen. Solen bränner med samma ljus med vilket den värmer. Solen har fläckar. De otacksamma talar inte om något annat än fläckarna. De tacksamma talar om ljuset ».

José Martí

«Det är bättre med en fattig som vandrar i sin integritet än den som vränger sina vägar och är rik ».

Bibliskt ordspråk

«Elden provar guldet, misären de starka männen ».

Seneca

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI.
─‘Så passerar världens ära ─.
KWEN KHAN KHU