Den mycket allvarliga skada som högmodets psykologiska aggregat kan orsaka oss - V.M. Kwen Khan Khu

Den mycket allvarliga skada som högmodets psykologiska aggregat kan orsaka oss

Den mycket allvarliga skada som högmodets psykologiska aggregat kan orsaka oss 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag skriver er några rader eftersom jag anser att det är viktigt att ta i betraktande:

DEN MYCKET ALLVARLIGA SKADA SOM HÖGMODETS PSYKOLOGISKA AGGREGAT KAN ORSAKA OSS

I många av hans föredrag beträffande Gnosticismen, försökte vår Patriark Samael Aun Weor att få oss att förstå den mycket allvarliga skada som Jaget av HÖGMOD kan orsaka oss själsligen.

Vi överdriger inte på något sätt när vi säger att detta aggregat är förbrödrat med ett annat som är känt som egenkärleken och SJÄLVTILLRÄCKLIGHETEN.

De Heliga Skrifterna har rikligt med exempel som är relaterade till eller förbundna med denna skamliga lömska egenskap som är kapabel att leda oss till detta som vi kallar AVGRUNDEN. Det är tillräckligt för oss att komma ihåg Simon Trollkarlen och hans tendenser att betrakta sig själv som en ryktbar person inom magins område. Hans självtillräcklighet var så stor att han inte ville följa V.M. Aberamentho när den sistnämnde höll sina predikningar. Slutet för denne individ var mycket sorgligt, eftersom han föll ned från en ansenlig höjd när han försökte visa folkmassorna att han var kapabel att sväva, men när aposteln Petrus bad FADER VÅR förlorade denne så kallade magiker sin förtrollning och dog. I dessa dagar kan vi ännu se i många gotiska katedraler den ingraverade bilden av Simon Trollkarlen när han faller men mot avgrunden av själslig förtappelse.

Denna energetiska monstruösa last yttrade sig inte bara under apostlarnas tid, nej. Den har alltid visat sig när en budbärare av Sanningen har försökt att varna människorna beträffande faran med deras psykologiska eller sataniska pluralitet, och detta har framkallat enorm förvirring bland lärjungarna till en budbärare av det Vita Brödraskapet. Det räcker att gå tillbaka till början av vårt samtida Gnosis för att vi ska komma att tänka på olika fall där detta JAG ledde ett förräderi från många Bodhisattvas vilka höll på att resa sig genom att följa indikationerna från Vattumannens Avatar. Det var mycket sorgligt för vår älskade Mästare Samael Aun Weor att se sig förrådd av Mästare som han själv hade hjälpt att resa sig.

Vi kommer ihåg Enrique Benard, Bodhisattva till Mästare Yohani, i forna tider författare till den Apokalyps som finns beskriven i nya Testamentet. Samma sak hände med David León Valencia, Bodhisattva till Mästare Sanfragarata, Herr Julio Medina Vizcaíno, Bodhisattva till Mästare Gargha Kuchines och, på samma sätt, Bodhisattva till Mästare Kefren, forntida Hierofant från tiden för det faraoniska Egypten. I alla dessa fall kom dessa personer, på grund av bristen på en djupare psykologisk död, att känna sig oerhört HÖGMODIGA och SJÄLVTILLRÄCKLIGA som för att komma att anse att de inte längre behövde V.M. Samael för att nå slutet på deras mål. SLUTSATS: vad slutade allt detta med? SVAR: det absurda faktumet att de idag håller på att involutionera, eftersom förräderiet av en Avatar betalar man med detta, med INVOLUTIONEN I DE NEDSÄNKTA VÄRLDARNA ELLER HELVETENA inom religionerna…

Och det är, kära vänner, mycket riktigt så att det inom oss finns en elakartad dyrkan av våra egna tankar, känslor och ord, som om vi vore självförverkligade och som om det vore VARAT som alltid talar, känner eller tänker. En fullständig falskhet eftersom vi, så länge som vi bär på våra tiotusen aggregat i våra djup, inte är herrar över oss själva, utan vi är enbart en marionett som vid en viss dag, tidpunkt eller ögonblick kontrolleras av en grupp oönskade psykologiska aggregat…

Detta är anledningen till att man i de gamla tibetanska lamaklostren lät novisen under en lång tid -ibland tre år- göra tråkiga uppgifter som att sopa och skura golvet i lamaklostret, laga kläderna åt de andra lamorna och när de väl vigts i sitt ämbete, hjälpa templets kock genom att skära grönsaker, etc., etc., etc. Allt detta hade endast ett syfte: att novisen skulle bli övertygad om att han var en liten man och, och om han hade förstått det, då, en dag vilken som helst, kunde han då få tillstånd att delta i bönerna och praktikerna i klostret… På så vis försäkrade sig klostrets ledare om att denne elev skulle framhärda i den psykologiska självdekapitationen och en dag bli en verklig Mästare.

Våra läror, kära läsare, är djupa, underbara, och de har häpnadsväckande nycklar för att få oss att närma oss VARAT och för att avancera mot hans rike. Men, till vilken nytta är hela denna enorma kontinent av undervisning om vi INTE VÄRDESÄTTER DEN, om vi inte fäster någon vikt vid vår onormala psykologi för att kunna förstå den och senare modifiera den? När kommer vi att nå fram till upplysningen? När kommer vi att närma oss vår Fader som är i det fördolda? SVAR: aldrig, aldrig, aldrig, eftersom om det är något som vår heliga individualitet avskyr -det vill säga: VARAT- är det just precis HÖGMODET OCH UPPHÖJANDET AV OSS SJÄLVA. På den bedrägliga vägen att alltid vilja framhäva oss på något sätt över andra slutar det med att vi, förr eller senare, blir aborter till den Gudomliga Modern. Vår andliga utveckling har då blivit OFULLKOMLIG och vår omtalade STEN kommer att ha många kanter som inte har blivit polerade. Sådan är strukturen hos de SJÄLVBEDRAGNA som lät sig UPPSLUKAS av HÖGMODET OCH EGENKÄRLEKEN.

Jag känner Missionärer som vid ett visst tillfälle har blivit tillsagda:

– Broder, det är viktigt att du ger dig av till den ena eller den andra missionen…

Och, till min förvåning, har jag mötts av detta svar från denne broder:

– Jag är ledsen men min Fader säger till mig att jag inte bör lyda dig!

Det är uppenbart att jag då lägger märke till att denna kollega, man eller kvinna känner sig SJÄLVTILLRÄCKLIG och, enligt honom/henne, inte längre behöver någon vägledning… Detta är tillståndet hos vår nuvarande mänsklighet och det är tillståndet hos många som är verksamma i våra led…! Dessa typer av personer tvekar inte att sälja sin Mästare om de under vissa omständigheter konfronteras med auktoriteter av den här världen. De kommer snabbt att byta ut sin förstfödslorätt mot en tallrik med linser bara för att själva inte bli förföljda

Det är en MYCKET STARK prövning för varje anhängare att hålla fast vid ENKELHETEN och LYDNADEN TILL DEN VITA LOGENS ÖNSKEMÅL, och vanligtvis är det väldigt få som klarar dessa prövningar. Att ta bort oxideringen som har fastnat på guldet är ingen lätt uppgift – säger man på ett alkemiskt vis-, eftersom man måste utsätta detta guld- med ordet guld menas dygder- för en stark inverkan av eld. Denna inverkan av eld har två komponenter. Den första är själva den alkemiska transmutationen som vi genomför genom det heliga ARCANUM A.Z.F. Den andra komponenten är symboliserad av ett kranium som inbjuder oss att DÖ I OSS SJÄLVA GENOM ATT DRA NYTTA AV DET DAGLIGA LIVETS GYMNASTIK. Men för att rena guldet är det nödvändigt med ett beslut från vår sida: att vilja göra ett fullständigt inre arbete och inte ett halvhjärtat!

De kollegor, män eller kvinnor, som låter sig uppslukas av HÖGMODET OCH EGENKÄRLEKEN är, vanligtvis, folk som tycker om att bli beundrade och till och med är kapabla att ha en hög rytm av esoteriska praktiker enbart för att skryta inför andra, men inte på grund av en sann kärlek till den gudomliga Anden, VARAT. Med dessa saker måste man vara mycket försiktig och noggrann för att inte låta sig bedras av de ogudaktiga.

Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: Den som anser sig vara oskuldsfull, när man gör det, i den stunden har man upphört att vara oskuldsfull!, ett oerhört ordspråk, lysande läsare.

QUOS DEUS PERDERE VULT, DEMENTATIPRIUS.
─‘De som Gud vill omintetgöra, driver han först till vanvett’─.

Tillåt mig nu lämna några fraser till er för reflektion:

«Det finns ingen värre sak än olyckan av att förlora oskulden».

Chateaubriand

«Den stora hemligheten av att vara lycklig är att vara oskuldsfull».

Fociliades

«Oskuldsfullheten utmärker sig alltid genom sitt eget ljus».

Kastilianskt ordspråk

«Den mäktigaste kraften är ett oskuldsfullt hjärta».

Victor Hugo

«Oskuldsfullheten är alltid omsluten av sin egen glans».

Massilon

KWEN KHAN KHU