Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografie Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografie Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu) 850 480 Editor VOPUS

Oscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu) se naşte la 28 august 1950, în Venezuela, în plin lanţ muntos al Anzilor. De la o vârstă timpurie a avut mari nelinişti spirituale, ce l-au condus la căutarea neîncetată a valorilor inerente Ființei gnosticilor. Și-a petrecut pubertatea pe pământuri venezuelene şi, de-a lungul acestei perioade, a putut cerceta tematica rozacruciană, teozofică, francmasonă şi spiritistă, ajungând la concluzia că în respectivele şcoli nu se puteau scoate elemente practice şi precise pentru dezvoltarea psihică a omului în formă integrală.

La cincisprezece ani, începându-şi adolescenţa, a ajuns să ţină în mâinile sale o broșură gnostică, numită Lecţie Magistrală, în care V.M. Samael Aun Weor descria, în linii mari, ce era Gnoza, obiectivele sale, metodele sale etc. Această broşură l-a dus la aprofundarea cunoştinţelor gnostice şi, de aceea, graţie mâinii secrete a destinului, a cunoscut un sergent din armată care a început să-i predea întreaga tematică gnostică, atât lui, cât şi unui grup de prieteni cu care îşi împărtăşea cunoştinţele.

Deja în Gnoză, a început să se îmbogăţească animic cu toate tratatele izvorâte din condeiul V.M. Samael Aun Weor.

La şaisprezece ani a început munca sa de difuzor al studiilor gnostice, creând centre de studiu gnostic în oraşul în care locuia (Maracaibo-Zulia) şi în alte oraşe apropiate.

Ulterior a început să poarte o corespondenţă cu V.M. Samael Aun Weor timp de nouă ani. Pe parcursul acestor nouă ani a putut să aibă consultaţii şi dialoguri cu Preşedintele fondator al Gnosticismului contemporan, V.M. Samael Aun Weor, toate acestea permiţându-i să ajungă să aibă o bază doctrinară destul de vastă şi de profundă.

La douăzeci şi patru de ani, la invitaţia V.M. Samael Aun Weor, părăseşte Venezuela pentru a merge să lucreze sub conducerea sa pe teritoriul mexican. În aceste teritorii el va îndeplini, la indicațiile V.M. Samael, diferite misiuni de difuzare gnostică, atât în partea orientală, cât şi în zona centrală şi occidentală a ţării aztece.

Trebuie să semnalăm că Oscar Uzcategui Q. a avut oportunitatea de a fi aproape de precursorul Gnozei contemporane de-a lungul unei perioade de trei ani, ajungând să trăiască chiar în casa acestuia.

În aceşti trei ani a putut verifica, în mod direct, profunzimea şi importanţa înţelepciunii gnostice care izvora din V.M. Samael Aun Weor.

Aceasta l-a făcut să aibă o viziune clară şi obiectivă a liniei de muncă metafizică şi doctrinară în general pe care o urma V.M. Samael Aun Weor şi, graţie acestui lucru, astăzi, AGEAC (instituţia fondată de Oscar Uzcategui Q.) poate să-şi ducă la bun sfârşit sarcina sa de difuzare a Gnozei în toate colţurile planetei noastre, fără a altera cu nimic învăţăturile gnostice şi nici linia de muncă urmată de V.M. Samael Aun Weor.

În urma dezîncarnării V.M. Samael Aun Weor (ce a avut loc pe 24 decembrie 1977), Oscar Uzcategui Q., fidel promisiunii făcute înaintea Preşedintelui fondator al Gnozei contemporane pe patul său de moarte, a continuat munca de transmitere a acestei strălucitoare cunoaşteri care este pentru toţi Gnoza.

Între anii 1980 şi 1983 a realizat o deosebită activitate gnostică în ţări precum Franţa, Belgia, Italia şi Grecia. Ulterior, în anul 1984, ajunge în Spania, unde rămâne o lungă perioadă de timp. În Spania a creat Centre de Pregătire pentru Difuzori Gnostici din 1985 până în 1998.

În timpul acestei perioade a vizitat de asemenea Africa, un continent cu care deja avea contact prin intermediul cursurilor prin corespondenţă pe care le purta din oraşul Grenoble, în Franţa, şi prin intermediul cărora s-au format primele grupuri de studenţi care astăzi subzistă în ţări precum Gabon, Camerun, Togo, Benin etc.

În anul 1989, întemeiază vehiculul de difuzare gnostică numit AGEAC (Asociaţia Gnostică de Studii Antropologice, Culturale şi Ştiinţifice) cu scopul de a realiza o amplă propagare a Gnozei pentru beneficiul întregii umanităţi.

În anul 2008, la Congresul Internațional pe care AGEAC l-a celebrat în Agra, India, dl. Oscar Uzcategui a făcut cunoscut membrilor acestei instituții numele pe care orice om îl primește intern când este pregătit pentru aceasta. Acest nume este Kwen Khan Khu.

În prezent, V.M. Kwen Khan Khu (dl. Oscar Uzcategui) continuă să dea cursuri în diferite locuri din lume (România, Franța, Spania, Brazilia).

De asemenea, este autor a numeroase opere literare și multe prologuri care însoțesc edițiile operelor lui V.M. Samael Aun Weor.

Încheiem această biografie subliniind că activitatea dlui. Oscar Uzcategui are ca unic resort secret să-l recompenseze pe V.M. Samael Aun Weor, preceptorul său, pentru toată activitatea imensă pe care acesta a realizat-o pentru binele omenirii, pe altarul supremului sacrificiu.