Mot Oändligheten (självbiografi)

Mot Oändligheten (självbiografi) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu
Mot Oändligheten (självbiografi)

Föreliggande verk är resultatet av ett fruktbart sökande, som genomförts av författaren till detsamma, beträffande den mest betydelsefulla gåta som omnämnts av Filosofin i alla tider. Denna gåta finns inherent i varje mänsklig varelse, utan åtskillnad vad beträffar ras, språk, hudfärg, trosinriktning eller social status. Vi refererar till VARAT som befinner sig underliggande i djupen av varje person och för vilken alla filosofer har ägnat sina liv, under seklernas och milleniernas gång, under det att de försöker att reda ut det mysterium som omger det med det unika syftet att inkarnera det. Författaren går etappvis igenom sina ansträngningar, sina strider, sin ihärdighet och sin uthållighet längs med denna underbara och hårda genomresa, som kommer att leda oss till Riket av Varats Inre Självförverkligande, enligt vad som påstås av den hermetiska traditionen.