Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografija Oscara Uscateguia Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografija Oscara Uscateguia Q. (V.M. Kwen Khan Khu) 850 480 VOPUS Editorial

Oscar Uzcategui Q. rođen je 28. avgusta 1950. u Venecueli, u srcu Anda. Od ranog detinjstva imao je velike duhovne nemire, što ga je odvelo do neprestane potrage za vrednostima Bića gnostičara. Svoju ranu mladost proveo je u tim venecuelskim mestima i tokom tog perioda bio je sposoban da pažljivo prouči tematiku ružokrstaša, teozofa, frankmasona i spiritista, stigavši do zaključka da u takvim školama praktični i precizni elementi nisu mogli biti obuhvaćeni za psihički razvoj čoveka u integralnom obliku. 

U petnaestoj godini, počevši od adolescencije, u rukama je imao gnostičku knjižicu pod nazivom Magistralna lekcija, u kojoj je V.M. Samael naširoko opisao šta je Gnoza, njeni ciljevi, metode itd. Ova brošura dovela ga je do toga da se upusti u gnostičku spoznaju i zato je, zahvaljujući tajnoj ruci sudbine, sreo vojnog narednika koji mu je počeo predavati svu gnostičku tematiku, kako njemu, tako i grupi prijatelja koji su primali ovu spoznaju. 

Već integrisan u Gnozu, počeo je da se emocionalno obogaćuje svim raspravama izniklim iz pera V.M. Samaela Aun Weora. 

U šesnaestoj godini započeo je svoj rad kao predavač gnostičkih studija, stvarajući gnostička udruženja u gradu u kojem je živeo (Maracaibo-Zulia) i u drugim obližnjim gradovima. 

Kasnije je počeo da se dopisuje sa V.M. Samaelom Aun Weorom u toku devet godina. Tokom tih devet godina mogao je da ima konsultacije i dijaloge sa predsednikom osnivačem savremenog gnosticizma V.M. Samaelom Aun Weorom, a sve to mu je omogućilo da primi prilično opširnu i duboku doktrinarnu osnovu. 

U dvadeset i četvrtoj godini, na poziv V.M. Samaela Aun Weora napušta Venecuelu da bi išao da radi, pod njegovim rukovodstvom, na meksičku teritoriju. U tim zemljama bi izvršavao, po uputstvima V.M. Samaela, različite misije širenja Gnoze, kako na istoku, tako i u centralnom i zapadnom području astečke zemlje. 

Treba napomenuti da je Oscar Uzcategui Q. imao priliku da bude u blizini preteče savremene Gnoze u periodu od tri godine, živeći u njegovoj kući. 

U ove tri godine uspeo je da direktno proveri dubinu i obim gnostičke mudrosti koja je potekla od V.M. Samaela Aun Weora. 

To ga je dovelo do jasne i objektivne vizije pravca metafizičkog i doktrinarnog rada uopšte kojeg je zacrtao V.M. Samael Aun Weor i zahvaljujući ovome danas AGEAC (institucija koju je osnovao Oscar Uzcategui Q.) može da ispuni svoj zadatak širenja Gnoze na sve strane naše planete, a da uopšte ne menja korpus gnostičkih učenja ni pravac rada kog je uspostavio V.M. Samael Aun Weor. 

Nakon dezinkarnacije V.M. Samaela Aun Weora (koja se dogodila 24. decembra 1977), Oscar Uzcategui Q, veran ranije datom obećanju osnivaču predsedniku savremene Gnoze pre njegove smrti, nastavio je rad na prenošenju ovog briljantnog znanja koje je za sve postalo kao Gnoza.  

Između 1980. i 1983. godine obavio je veliki gnostički rad u zemljama kao što su Francuska, Belgija, Italija i Grčka. Kasnije, 1984. godine, stigao je u Španiju, gde je dugo boravio. U Španiji je stvarao centre za obuku gnostičkih predavača, od 1985. do 1998. 

Tokom ovog perioda posetio je i Afriku, kontinent sa kojim je već bio u kontaktu putem dopisnih kurseva koje je predavao iz grada Grenobla u Francuskoj i kroz koje su se pojavile prve grupe studenata koji danas egzistiraju u zemljama kao što su Gabon, Kamerun, Togo, Benin itd. 

1989. godine osnovao je vehikl širenja Gnoze pod nazivom AGEAC (Gnostičko udruženje antropoloških, kulturnih i naučnih studija), kako bi uveliko širio Gnozu u korist celog čovečanstva. 

2008. godine, na međunarodnom kongresu kojeg je AGEAC održao u Agri, u Indiji, gospodin Oscar Uzcategui obelodanio je članovima te institucije svoje ime koje svaki čovek na unutrašnjem nivou dobija kad je za ovo pripremljen. Ovo ime je Kwen Khan Khu. 

Trenutno V.M. Kwen Khan Khu (gospodin Oscar Uzcategui) nastavlja da drži kurseve u različitim delovima sveta (Rumunija, Francuska, Španija, Brazil). 

Takođe je autor brojnih književnih dela i više predgovora koji prate izdanja dela V.M. Samaela Aun Weora. 

Zaključujemo ovu biografiju ističući da aktivnost gospodina Oscara Uzcateguia ima jedini tajni uzrok, a to je želja da se oduži V.M. Samaelu Aun Weoru, svom učitelju, za sve ogromne aktivnosti koje je on obavljao za dobro čovečanstva na oltaru vrhovnog požrtvovanja.