Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografie van Óscar Uzcategui Q. (E.M. Kwen Khan Ku)

Biografie van Óscar Uzcategui Q. (E.M. Kwen Khan Ku) 850 480 VOPUS Editorial

Óscar Uzcategui Q. werd geboren op 28 augustus 1950 in Venezuela, in het hart van het Andesgebergte. Al vanaf jonge leeftijd had hij een grote spirituele rusteloosheid, die hem bracht naar de eindeloze zoektocht naar de waardes inherent aan het Zijn van de Gnostici. Zijn puberteit bracht hij door in Venezuelaanse landen en gedurende die periode kon hij de thematiek van de Rozenkruisers, Theosofie, Vrijmetselarij en het Spiritualisme bestuderen, en hij kwam tot de conclusie dat er in deze scholen geen praktische en precieze elementen te vinden waren voor de psychische ontwikkeling van de mens op een integrale manier.

Toen hij 15 jaar was, aan het begin van zijn adolescentie, kwam hij in aanraking met een Gnostisch pamflet getiteld Magistrale Les, waarin de E.M. Samael in grote lijnen omschreef wat de Gnosis was, haar doelen, haar methodes, etc. Dit pamflet zorgde ervoor dat hij zich ging verdiepen in de Gnostische wijsheid, en zo, dankzij de verborgen hand van het lot, leerde hij een leger sergeant kennen die hem de gehele Gnostische thematiek begon te overhandigen, zowel aan hemzelf als aan een groep vrienden met wie hij zijn kennis deelde.

Eenmaal geïntegreerd in de Gnosis begon hij zijn ziel te verrijken met al de verhandelingen ontsproten aan de schrijfveer van de E.M. Samael Aun Weor.

Op zestienjarige leeftijd begon hij met zijn werk om de Gnostische leer te verspreiden. Hij stichtte Gnostische verenigingen in de stad waar hij woonde (Maracaibo-Zulia) en in andere nabijgelegen steden.

Later startte hij een correspondentie met de E.M. Samael Aun Weor die 9 jaar duurde. Gedurende die 9 jaar kon hij vragen stellen aan en gesprekken voeren met de President en oprichter van het hedendaagse Gnosticisme, de E.M. Samael Aun Weor, wat hem er toe in staat stelde een diepe en brede doctrinaire basis te ontwikkelen.

Op vierentwintigjarige leeftijd verliet hij, op uitnodiging van de E.M. Samael Aun Weor, Venezuela, om onder zijn begeleiding te gaan werken op Mexicaans grondgebied. In die landen zou hij, op bevel van de E.M. Samael, verschillende missies uitvoeren voor de verspreiding van de Gnosis, zowel in het oosten als in de centrale en westerse regio’s van het Azteekse land.

Opmerkelijk is dat Óscar Uzcategui Q. de mogelijkheid had om gedurende een periode van 3 jaar dichtbij de voorbode van de hedendaagse Gnosis te mogen zijn, en in diens eigen huis te mogen leven.

In deze 3 jaar kon hij op directe wijze de diepgang en omvang van de Gnostische wijsheid, voortgekomen uit de E.M. Samael Aun Weor, bevestigen.

Dit bracht hem een heldere en objectieve visie op de algemene manier van werken, metafysisch en doctrinair, van de E.M. Samael Aun Weor, en dankzij dit kan AGEAC (de organisatie opgericht door Óscar Uzcategui Q.) vandaag de dag succesvol haar taak uitvoeren om de Gnosis te verspreiden naar alle uithoeken van onze wereld zonder ook maar in het minst de Gnostische leer noch de manier van werken die de E.M. Samael Aun Weor had aan te passen.

Na de desincarnatie van de E.M. Samael Aun Weor (die plaatsvond op 24 december 1977), zette Óscar Uzcategui Q., trouw aan de belofte die hij maakte aan de President en oprichter van de hedendaagse Gnosis op diens sterfbed, zijn werk voort om deze briljante kennis, door iedereen gekend als Gnosis, te verspreiden.

Tussen 1980 en 1983 verrichte hij een groot Gnostiserend werk in landen als Frankrijk, België, Italië en Griekenland. Vervolgens, in het jaar 1984, arriveerde hij in Spanje waar hij zich voor een lange tijd vestigde. In Spanje werden van 1985 tot 1998 Opleidingscentra voor Verstrekkers van de Gnosis opgericht.

Gedurende deze periode bezocht hij ook Afrika, een continent waar hij al contact had mee had vanwege cursussen per post die hij gaf vanuit de stad Grenoble, Frankrijk, en via welk de eerste groepen studenten werden gevormd die vandaag de dag te vinden zijn in landen als Gabon, Kameroen, Togo, Benin, etc.

In het jaar 1989 richtte hij het voertuig voor de verspreiding van de Gnosis genaamd AGEAC (Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos, Culturales y Científicos) op, met als doel een breedschalige verspreiding van de Gnosis in het belang van de gehele mensheid.

In het jaar 2008, op het Internationale Congres dat AGEAC vierde in Agra, India, maakte de heer Óscar Uzcategui Q. aan de leden van de organisatie de naam bekend die ieder mens intern ontvangt wanneer hij daar klaar voor is. Die naam is Kwen Khan Ku.

Momenteel geeft de E.M. Kwen Khan Ku nog steeds cursussen in verschillende delen van de wereld (Roemenië, Frankrijk, Spanje, Brazilië). Hij is tevens auteur van verscheidene literaire werken en van een aantal prologen die de uitgaven van de werken van de E.M. Samael Aun Weor vergezellen. Wij sluiten deze biografie af door te benadrukken dat het werk van de heer Óscar Uzcategui Q. als enige geheime drijfveer het terugbetalen van de E.M. Samael Aun Weor, zijn leermeester, heeft, voor het enorme werk dat de laatstgenoemde heeft verricht voor het welzijn van de mens op het altaar van ultieme opoffering.