V.M. Samael Aun Weor - Padre de la Antropología Gnóstica

V.M. Samael Aun Weor – Fader till den Gnostiska Antropologin

V.M. Samael Aun Weor – Fader till den Gnostiska Antropologin 850 480 VOPUS Editorial

V.M. Samael Aun Weor, en samtida antropolog och sociolog, har varit född forskare. Han har ägnat hela sitt liv åt att fördjupa sig i de stora sanningar som olika civilisationer har lämnat i arv till mänskligheten i olika manifestationsformer: filosofi, religion, konst och vetenskap. 

Han föddes fysiskt den 6:e mars 1917 i staden Bogota, Colombia. 

Hans enorma andliga längtan var kännetecknande för honom allt sedan de första månaderna i existensen. Då han uppfostrades i folkets officiella religion, kände han vördnad och respekt gentemot allt mystiskt. 

Vid 9 års ålder, tillhörde han en viss religion där han var tvungen att studera de Heliga Skrifterna och på latin. När han var mycket liten övergav han hemmet för att gå in på livets väg, och där började han att göra undersökningar om den Hemliga Vägen. 

Vid 12 års ålder forskar och undersöker han spiritismens område och han studerar oräkneliga metafysiska verk, inom vilka, han på ett passionerat sätt uppnår storslagna resultat. Som mycket ung färdades han genom olika platser i världen, utan att i sina förlora intresset för sina flertaliga ivriga intressen av filosofiskt, metafysiskt, psykologiskt och vetenskapligt slag. 

Vid 16 års ålder analyserade han, med oändlig längtan, de andliga problemen i ljuset av den moderna vetenskapen. 

Fostrad i gott uppförande och utan träning i talarkonsten för att recitera offentligt, gav han vid 17 års ålder föredrag inom det Teosofiska Samfundet. Senare ägnade han sig helt och hållet åt utövandet av Raja-yoga, Bhakti-yoga, Karma-yoga, Jnana-yoga , etc. 

Vid 18 års ålder fick han inträde i den forntida Rosenkorsskolan, en vördnadsvärd insttution som grundats av Dr. Krumm Heller (V.M. Huiracocha). 

Impregnerad av så många teorier, längtade han bara ivrigt efter att finna sin gamla väg, ”knivseggens stig”. Vid 19 års ålder ägnade han sig att överföra teorin till praktiken, och upplevde på så vis det som man i Orienten kallar <<den upplysande tomheten>>, vilket lämnade en oförglömlig upplevelse i hans psyke och i hans själ. 

Tjugoåtta års ålder hade han när han ingick äktenskap med sin hustru, som Samael kärvänligt kom att kalla <<negressen>>. 

År 1958 lyckades han förena tre viktiga andliga rörelser i det som blev känt som AGLA (Gnostiska Befriande Insatser för Amerindien). 

Vid 33 års ålder anförtros han det gigantiska företaget att sprida Gnosis på massivt sätt. Därefter leder ödet hans steg norrut, under det att han genomkorsar länder som Panama, Costa Rica, El Salvador, etc., och slår slig slutligen ner i Mexiko City, där han helt och hållet kom att revolutionera sina undervisningsmetoder, samtidigt som han där etablerade Världshögkvarteret för den stora Internationella Gnostiska Rörelsen. 

Den 24:e december, 1977, vid 60 års ålder, avled V.M. Samael Aun Weor. 

Besök Samael.org för att finna en mer omfattande biografi, skriven av hans trogne lärjunge V.M. Kwen Khan Khu