Drömmarnas gåtor

Drömmarnas gåtor 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu

“En dröm utan tydning är som ett oöppnat brev”. Mängder av information har publicerats beträffande drömsymboliken, tusentals brev har skrivits och, inte desto mindre, finns det inte ens en s…

Emblemas Rosacruces de Daniel Cramer -develados-

Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade –

Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade – 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu

Vi presenterar för läsaren en ny utgåva av V.M. Kwen Khan Khu, vilken bär titeln Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade-. Ett nytt mästerverk som, som sådant, endast skulle kunna förve…

Ego, Essence et Réalité

Ego, essens och realitet

Ego, essens och realitet 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu

Tankar och fraser av filosofisk karaktär, poesier som har utgjutits från ett nostalgiskt hjärta och olika upplevelser av mystik, utgör innehållet i detta verk. EGO, ESSENS OCH REALITET är en…

Det gnostiska Egypten

Det gnostiska Egypten 1593 896 V.M. Kwen Khan Khu

Egypten, detta vackra och tusenåriga land betäckt av Nilens vatten, har sedan århundraden varit inspirationskälla och anledning till analyser av experter, konstnärer, poeter, historiker, etc…

Dialoger med min Själ

Dialoger med min Själ 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu

Dialoger med min Själ är ett verk fyllt av lyrik, genialitet, inspiration och poesi. I detta beskriver författaren sina egna inre transcendentala upptäckter och uttrycker dessa genom korta a…

Alkemiska kommentarer

Alkemiska kommentarer 1570 883 V.M. Kwen Khan Khu

Medeltiden blomstrade på ett praktfullt sätt i Frankrike, där los massons – ”murarna”- uppreste ärorika tempel i sten, gotiska kolofoner, som om det handlade om böner till den Högste. Och i …

Axiomas de la Kábala

Axiomer från kabbala

Axiomer från kabbala 1657 932 V.M. Kwen Khan Khu

Att tala om hermetiken är nödvändigtvis att tala om den som givit namnet till denna filosofiska-mystiska tradition: Hermes Trismegistus, den tre gånger store. Denna författare, beträffande v…

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Svaren på många av de frågor som de studerande av Gnosis ställer, i nivå med det kända INRE PSYKOLOGISKA ARBETET, avslöjas i detta dokument för det bästa för alla som verkligen velat uppnå SJÄLVUPPTÄCKTEN men inte lyckats göra det. Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Gnosis är den största gåva som den Stora Lagen har kunnat skänka. Gnosis är en verifierbar väg, den är inte en teori. Den är mycket mer än en metafysisk religiös doktrin: den är Guds närvaro i våra liv. Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen

Transcendentalt Gnostiskt Tema

Transcendentalt Gnostiskt Tema 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Den som vill lyckas förstå det inre arbetet måste i sitt liv fatta det moraliska beslutet att vilja förändras. Så länge som en person inte fattar detta moraliska beslut, då kan man läsa alla Mästarens böcker, då kan man delta i alla våra kongresser, då kan man börja meditera, etc., men om man inte har fattat det moraliska beslutet av att vilja förändras, då kommer man inte att uppnå någonting; om denna ingrediens inte existerar, det moraliska beslutet gentemot sig själv som får honom att säga: “Det är slut, från och med idag kan jag inte fortsätta att vara så här”. Transcendentalt Gnostiskt Tema