Srećan Božić 2023

Srećan Božić 2023

Srećan Božić 2023 900 1273 V.M. Kwen Khan Khu

Preuzimanja „Srećan Božić 2023“ (visok kvalitet)

Iskušenje lenjivca, Albreht Direr

Iskušenje lenjivca

Iskušenje lenjivca 364 257 V.M. Kwen Khan Khu

En el mismo se aprecia que, ciertamente, estos artistas, independientemente de ser grandes exponentes del arte, tenían grandes inquietudes místicas sobre el destino del hombre en su estancia en la tierra. Por ello, el título de este grabado viene a ser, según el artista… 

Glycon, Konstanca

Glykon

Glykon 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Veoma dragi čitaoci, ovom prilikom želim da vam pokažem jednu veoma staru skulpturu pod nazivom Glykon

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti 1400 1150 V.M. Kwen Khan Khu

Dopustite mi da prvo priložim nekoliko komentara o ovoj ilustraciji: Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Pia Desideria, Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uzimam pero da vam se obratim i da vam ovom prilikom govorim o dve – slične – gravure koje potiču iz knjige Pia Desideria. Obe su o: Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Zadaci Herkulovo, Lucas Cranach

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje

Odakle proizilazi svetlost

Odakle proizilazi svetlost

Odakle proizilazi svetlost 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Šaljem vam neke refleksije kroz koja želim da odgovorim na pitanje: Odakle proizilazi svetlost?

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Me apresuro a haceros llegar algunas consideraciones alquímicas brotadas de la pluma del V.M. Fulcanelli, aparecidas en su última obra FINIS GLORIAE MUNDI, las cuales nos ayudan a comprender ese abismo existente entre la verdadera Alquimia y esa otra falsa ciencia que hoy es denominada química.

Prototip kalkiskog personaliteta, Girolamo Savonarola

Prototip kalkiskog personaliteta

Prototip kalkiskog personaliteta 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Šaljem vam nekoliko pojašnjenja koja sam smatrao za shodnim u vezi sa tvrdnjom jednog pseudopisca koji se, čak šta više, hvali time što se predstavlja kao ateist.

Odisej i Neoptolem skidaju Herkulove strele sa Filokteta, Tailason- Autentično bratstvo među braćom

Šta realno znači da postoji autentično bratstvo među braćom

Šta realno znači da postoji autentično bratstvo među braćom 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Pre svega, voljena braćo, dozvolite mi da vam kažem da je reč BRATSTVO latinskog porekla: FRATERNITAS, koje u prevodu znači „BRATSTVO“ …

Mauzaisse Jean Baptiste - Vreme pokazuje ruševine koje donosi

Poruka iz 1957

Poruka iz 1957 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Revidirajući stare dokumente V.M. Samaela koji su pre nekih godina, zahvaljujući sudbini, stigli u moje ruke, prepisujem vam ovom prilikom nekoliko odeljaka iz poruke koju je naš Patrijarh, V.M. Samael, u ono vreme uputio čitavom gnostičkom narodu.

Persej oslobađa Andromedu, Tajnog puta ili Hermetičkog puta

Odiseja doživljavanja Tajnog puta ili Hermetičkog puta

Odiseja doživljavanja Tajnog puta ili Hermetičkog puta 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Konstantno citiramo fraze koje se odnose na ono što nazivamo Hermetičkim putem ili Tajnim putem i u većini dotičnih fraza stavlja se akcenat na činjenicu da se stalno razume da će biti prihvaćeni da ga doživljavaju samo NEKOLICINA, MALOBROJNI.

Jagnje otvara knjigu sa sedam pečata, Matthias Gerung (Koja je priroda volje Oca)

Koja je priroda volje Oca

Koja je priroda volje Oca 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Queridos amigos, resulta muy difícil enjuiciar la naturaleza de la voluntad del SER simple y llanamente porque, para empezar, el SER es el SER y la razón de SER del SER hay que buscarla dentro de Él mismo. No olvidemos nunca que el SER es Dios dentro de nosotros, uno de sus infinitos rayos.

hemos de recordar que en el antiguo Cristianismo se rendía culto a Stella Maris─Devi-Kundalini─ recitando lo que pasó a llamarse letanías crísticas.

La salvación de nuestra alma a través de la Divina Madre

La salvación de nuestra alma a través de la Divina Madre 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

En el antiguo Cristianismo se rendía culto a Stella Maris─Devi-Kundalini─ recitando lo que pasó a llamarse letanías crísticas. Tales letanías hacían referencia a los diversos atributos de la Divina Señora,atributos mediante los cuales Ella podía rescatarnos del averno.

Vernost u misterijama

Zašto je toliko značajna vernost u misterijama koje treba da nas vode ka Biću?

Zašto je toliko značajna vernost u misterijama koje treba da nas vode ka Biću? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Onda kada čitamo hrišćanska Sveta pisma, vidimo u različitim biblijskim odeljcima opažanja u vezi sa značajem naše odanosti što se tiče misterija koje okružuju naše BIĆE i, uopšte, Stariju braću. Ne možemo ignorisati one iskaze koji se pojavljuju u Apokalipsi, u kojima Tvorac govori ljudskom stvorenju: „Budi veran do same smrti i ja ću te učiniti stubom mog hrama“…