Johannes i öknen (Heinrich Füger) - verklig andlig mognad

När förvärvar man en verklig andlig mognad?

När förvärvar man en verklig andlig mognad? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Vänner:

Jag skriver skyndsamt några rader till er beträffande ett kontroversiellt tema, jag syftar på:

NÄR FÖRVÄRVAR MAN EN VERKLIG ANDLIG MOGNAD?

Temat om mognad är ganska kontroversiellt när det gäller den mänskliga varelsen. Detta beror på att det inte enbart har en biologisk komponent, utan att det, dessutom har enorma psykologiska nyanser.

Det finns de vars mogenhet kommer med åren, men vid väldigt många tillfällen ser vi emellertid vuxna som är 50, 60, 70 och till och med 80 år som begår verkligt absurda handlingar, vilket leder oss till slutsatsen att åldern inte är en avgörande faktor i detta med att förvärva MOGNAD.

När en kvinna har fått barn, tänker man vanligtvis att detta då förlänar henne rätten att ha mognad, men verkligheten visar oss att detta med att vara mamma, i våra dagar, inte är synonymt med mogenhet. Personligen kände jag en mamma som tyckte om att hennes egen dotter var prostituerad, vad är då det?

Det finns mödrar som sedan, efter att ha fött ett barn, lider av en hormonell nedgång och får lust att begå självmord, Vissa begår självmord, andra behöver en akut hormonell behandling och psykiatrisk hjälp. Vad hände där med mogenheten?

På samma sätt, familjefäder i våra dagar, trots att de är familjens axel, berusar de sig, de slår sina barn, sin egen fru och de uppmuntrar sina barn till stöld och till droger. Och vad hände med mogenheten som man förmodade att de borde ha?

Till och med kyrkomännen eller prästerna som ägnar sig åt att studera det gudomliga har nu förvandlats till pederaster, barnaskändare, pedofiler, homosexuella, etc., etc., och, många av dem, agerar totalt skrupellöst och i Guds namn…

Kära läsare, även om det är sant att hormonerna sporrar oss eller får oss att dras till höger eller till vänster, vad som är sant är att de inte är avgörande när det gäller att göra oss mogna för det horisontella livet och ännu mindre för det andliga livet.

När vi undersöker detta tema i ljuset av Gnosis revolutionerande psykologi eller i ljuset av de mysterier som har tillåtit oss att uppnå höjderna av VARATS INRE SJÄLVFÖRVERKLIGANDE, upptäcker vi att de som kan förläna oss den efterlängtade andliga mognaden är de olika självmedvetna och autonoma delarna av vårt eget VARA. På detta sätt, den som, till exempel, har studerat vällustens Jag i hela dess djup, en och tusentals gånger har förstått det och hans Gudomliga Moder har eliminerat det från honom av barmhärtighet; då kommer han att ha den Själsliga mognad som kommer att få honom att KÄNNA, FÖRSTÅ OCH INSE i de fyrtionio nivåerna av hans psyke att SEXUALITETEN är HELIG I ALLRA HÖGSTA GRAD och att det enda som han kommer att känna i det inre kommer att vara EN DJUP VÖRDNAD GENTEMOT KVINNAN OCH GENTEMOT GUD MODER, eftersom de båda är en del av en och samma kraft: en som permanent lever i hyperrymdens högre världar -Stella Maris- och dess fördubbling i den fysiska världen – varje kvinna som vi ser-.

Men, vi vet redan att vår Essens, vårt Medvetande, är det manifestationsinstrument genom vilket dessa heliga delar av vår sanna realitet skulle kunna uttrycka sig och olyckligtvis är Medvetandet insnärjt bland de tiotusen oönskade energetiska aggregat vilka utgör vårt DJURISKA EGO, vilket hänvisar oss till det trängande behovet att DÖ PSYKOLOGISKT för att dessa heliga krafter ska aktiveras vilka bildar vår Fader som finns i det fördolda.

I själva verket, tålmodiga läsare, räcker det inte med att ta emot Invigningarna av Eld eller av Ljus på denna steniga stig, vi behöver på djupet göra oss av med fataliteterna från Vilddjuret vars tal är 666. Om vi talar med tydlighet, skulle vi kunna försäkra att, så länge som alla dessa styggelser, som representerar Jaget, finns inom oss, kommer vi inte att kunna uppnå den nödvändiga mognaden för att förstå mysteriet av vårt VARA och av hans Rike, vilket bör förstås på djupet.

Detta leder oss till frågan om att disintegrera, inte bara alla komponenterna av den inre Antikrist, utan också de rester som vanligtvis fortsätter att existera hos en Självförverkligad Mästare. Vi kan då tala om perfektionen av Mästerskapet, eller en Fullkomlig Mästare, eller kanske om en ISHMESCH.

Det är därför som det har funnits till och med Självförverkligade Mästare som sedan har blivit förrådda av aggregat som de inte upptäckt inom sig själva. Dessa filistéer såg till att, hos dessa Mästare, återuppliva de demoner som de trodde att de inte hade och, slutligen, förlorade de sitt Mästerskap.

När det finns mognad, som klargör denna egenskap hos Adepten storslagenheten i VARATS majestät och leder honom till djupa reflektioner vilka sker på ett automatiskt sätt i hans psyke. Det är på så vis som Adepten gör sig av med livets illusion och endast längtar efter att ALDRIG NÅGONSIN SKILJA SIG från sin ursprungliga utgångspunkt, det vill säga, från hans gudomliga Monad.

Det var denna detalj som ledde många Invigda till att förråda vår Avatar. Och det handlade om personer som, man antog, var i färd med att leva vägen. Men de visade sig, när de nått en viss punkt, vara OMOGNA, och en sådan svaghet fick dem senare att misslyckas. Så enkelt var det.

Detta är den djupa anledningen till att det är nödvändigt att våra böner till Gud Moder, till VARAT, till gudomligheterna åtföljs av en sann känsla och längtan att vilja förändra vår själsliga natur. För detta behöver vi dra nytta av de växlande skeenden som vi stöter på med syftet att OBSERVERA OSS SJÄLVA och UPPTÄCKA OSS SJÄLVA för att sedan gå in i djupa reflektioner. Av den anledningen insisterade V.M. Samael på det trängande behovet av att praktisera SJÄLVPÅTAGNA LIDANDEN och MEDVETNA UPPOFFRINGAR. På samma sätt måste vi veta att det visar sig vara nödvändigt att ha gått ned till avgrunden under Herkules nio första Storverk -som svarar mot Invigningens Andra Berg- och även ha uppnått att övervinna JOBS ÅTTA ÅR, för att vår inre konung- den inre Kristus- tar våra själsliga vehiklar i besittning och sätter sig på sin tron för att uppfylla sitt uppdrag.

Vi ska komma ihåg att i ett av verken av vår Patriark – V.M. SAMAEL-, berättar han för oss om ett möte som han hade med en nunna i den kausala världen, vilken överlämnade nyckeln till honom för att förflytta kroppen i Jinasstadiet. Denna nyckel visade att det var nödvändigt att koncentrera oss på vår INRE FILIPPOS och kalla på honom med stor längtan och be till honom och säga: «Till himlen, Filippos!». Detta -säger V.M. Samael- måste upprepas många gånger tills dess att vi har lyckats placera vår biologiska organism i den fjärde matematiska koordinaten. Följaktligen kan vi observera att den som gav denna nyckel till vår Avatar var en enkel nunna. Det var inte en Självförverkligad Mästarinna. Här har vi då frågan: hur kunde denna nunna känna till den nämnda nyckeln?

SVAR: Denna nunna åtnjöt ett ganska stort procenttal vaket Medvetande, hon var ganska DÖD psykologiskt talat, och hos denna nunna manifesterade sig delar av hennes eget VARA som informerade henne om dessa underbara saker… Häri ligger vikten av att DÖ PSYKOLOGISKT!

Därför, celebra läsare, påminner vi om dessa ord som vår Guru upprepar för oss så många gånger: «Endast genom döden kommer det nya!». Förvärvandet av förmågor, krafter, etc., etc., kommer inte att tjäna något till om vi inte fullbordar döden av DET OÖNSKVÄRDA som vi bär inom oss. Detta måste bli vår dagliga reflektion.

Jag tillägger nu några lämpliga fraser till er som är förknippade med detta tema:

«För martyskapet krävs det att det finns kamp, det vill säga, nägon som utmanar dygden eller sanningen».

P. Vitoria

«Martyrskapet är en rubrik till tron ».

Fray Damián Cornejo

«Döden är livets skärseld».

Roque Barcia

«Döden ger lektioner och exempel; döden leder fingret över livets bok».

José Martí

«Om du vill veta vad livet är fråga dig själv vad döden är».

Hebbel

QUOD AGAS, ID AGAS.
─‘Vad du ska göra, gör det’─.
KWEN KHAN KHU