Vad är i själva verket uppoffringens kraft? - V.M. Kwen Khan Khu

Vad är i själva verket uppoffringens kraft?

Vad är i själva verket uppoffringens kraft? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare: Jag närmar mig er genom detta media för att försöka få er att förstå: VAD ÄR I SJÄLVA VERKET UPPOFFRINGENS KRAFT FÖR VÅRA…

Etikens universum - V.M. Kwen Khan Khu

Etikens universum

Etikens universum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: Jag förmedlar några ord till er för at fördjupa oss i beskrivningen av detta som vi kallar: ETIKENS UNVERSUM Framför allt, uppskattade…

Tidens ände - V.M. Kwen Khan Khu

Tidens ände

Tidens ände 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner och läsare: Det gläder mig enormt att förmedla dessa PROFETISKA ord från vår välsignade AVATAR, V.M. Samael Aun Weor, beträffande: TIDENS ÄNDE Här…

Lux in tenebris lucet - V.M. Kwen Khan Khu

Lux in tenebris lucet

Lux in tenebris lucet 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare: Eftersom det på den väg som vi måste passera igenom-den Hermetiska Vägen- blir det oumbärligt med en högre hjälp än vårt mentala…

Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna - V.M. Kwen Khan Khu

Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna

Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare: Vid detta tillfälle vill jag vända mig till er för att förmedla några reflektioner beträffande: BETYDELSEN AV ATT UNDVIKA DE ÖDESDIGRA ÅTERUPPREPNINGARNA NÄR…

Astralkroppen - V.M. Kwen Khan Khu

Astralkroppen

Astralkroppen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare: ASTRALKROPPEN 1. KESDJANO kroppen ─astralkroppen─, en suprasensibel vehikel som av ockultisterna har belagts i den FEMTE DIMENSIONEN, är inte på något vis…

Kabbalas gåtor och mysterier - V.M. Kwen Khan Khu

Kabbalas gåtor och mysterier

Kabbalas gåtor och mysterier 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare: Jag är enormt glad att framföra några rader som har att göra med: KABBALAS GÅTOR OCH MYSTERIER Jag har redan vid andra…

Gnosis inför den Nutida Världen

Gnosis inför den Nutida Världen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Människan, inom det som vi kallar egoismen, tänker bara på sig själv, tänker bara på att samla på sig rikedomar, på tävlandet mot varandra, glömmer alla etiska, andliga, själsliga och psykologiska principer

Lambsprinck dévoilé - Kwen Khan Khu

Lambsprinck avslöjad

Lambsprinck avslöjad 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu

Vid 1500-talets slut dök det i Tyskland upp ett poem åtföljd av femton extraordinära gravyrer, vilka skapade en autentisk debatt beträffande dess betydelse och mysterium. Även idag är det må…

Joyaux alchimiques - Kwen Khan Khu

Alkemiska skatter

Alkemiska skatter 2290 1288 V.M. Kwen Khan Khu

Varje solär religion är 100% serpentin, och i den lyser alltid närvaron av Prometeus-Lucifer, syndens Adam, Adeptens kamp med maktens svärd, kulten tillägnad Moder Död och segern, den Solära…

Horisonter av ljus

Horisonter av ljus 1693 952 V.M. Kwen Khan Khu

I denna avhandling titulerad Horisonter av ljus, gör V.M. Kwen Khan Khu en uppvisning av sin visdom beträffande de ämnen som förekommer inom de teman som traditionellt är kända som ockultism…

Čovek, zakoni i Apsolut

Människan, lagarna och det Absoluta

Människan, lagarna och det Absoluta 1672 940 V.M. Kwen Khan Khu

Denna avhandling tränger in i det metafysiska scenariot och bidrar, för första gången, med en verklig syntes som illustrerar oss beträffande alla dess hemliga lagar som styr kosmos, skapelse…

Mot Oändligheten (självbiografi)

Mot Oändligheten (självbiografi) 1697 954 V.M. Kwen Khan Khu

Föreliggande verk är resultatet av ett fruktbart sökande, som genomförts av författaren till detsamma, beträffande den mest betydelsefulla gåta som omnämnts av Filosofin i alla tider. Denna …

Mutus Liber talar

Mutus Liber talar

Mutus Liber talar 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu

Alkemin, denna tusenåriga vetenskap som lovade sina adepter en förvandling av personlighetens bly till Andens guld, återfår på nytt betydelse genom det avslöjande som författaren gör beträff…

Gnosticismen talar

Gnosticismen talar

Gnosticismen talar 1691 951 V.M. Kwen Khan Khu

Det verk som vi presenterar är avgörande för de som vill få klarhet beträffande sina metafysiska tveksamheter och bättre förstå, såväl tiderna som vi lever i, som de transcendentala frågor s…