Ytterligare ett år av Vattumannens tidsålder - V.M. Kwen Khan Khu

Ytterligare ett år av Vattumannens tidsålder

Ytterligare ett år av Vattumannens tidsålder 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Tillåt mig att hälsa er och att förmedla några ord för att fira…

…YTTERLIGARE ETT ÅR AV VATTUMANNENS TIDSÅLDER

Den 4:e februari, 1962 markerade ett före och efter i den jordiska mänsklighetens historia. Denna tidpunkt sa adjö till Fiskarnas tidsålder, som utmärkts det förnuftsmässiga, för att hälsa Vattumannens tidsålder, som kommer att styras av INTUITIONEN.

Men, det finns ett gap mellan båda regeringstidena, eftersom den karma som framkallats av ett missbruk av intellektet under Fiskarnas tidsålder är mycket hög och dess konsekvenser håller vi på att skåda: svält, misär, krig, mänsklig degradering, pester, virus, ateism, filosofins misslyckande, vetenskapens, konstens och mystikens, världspolitisk förvirring, egoistisk ekonomi, rå kapitalism och skrupellös kommunism, etc, etc., etc.

Det sägs att Vattumannens mänsklighet kommer att erövra Gravitationslagen och att släktet som då kommer att vara riktigt mänsklig kommer att räkna med rymdfarkoster för att färdas genom den sideriska rymden. Vattumannens vetenskap kommer att vara en HJÄRTATS VETENSKAP, en vetenskap förenad med mystiken, en vetenskap ledd av VARAT…

Under Vattumannens tidsålder kommer den sanna människan, i egentlig bemärkelse, att säga adjö till krigen, eftersom de tre världskrigen som följde varandra i Fiskarnas tidsålder hade lämnat ett mycket djupt ärr i själen hos jordborna och de kommer inte att vilja leva liknande infernon på nytt.

Detta kommer att bli möjligt eftersom historian kommer att komma ihåg Vattumannens Avatar -V.M. Samael Aun Weor – och hans heliga läror som då kommer att värdesättas av de sociala folkmassorna och de kommer att dyrka det Marsianska Logos som en föregångare till denna ärorika tidsålder.

Under Vattumannens tidsålder kommer VARKEN MITT ELLER DITT att existera, eftersom egoismen kommer att blivit utplånad från det mänskliga släktet på samma sätt som man utplånar en cancer hos en sjuk som har lidit av det. Den STORA SOLÄRA RELIGIONEN kommer att råda på Jorden och folkmassorna kommer att ha förstått vad detta är som vi kallar Gud.

Men, vi repeterar på nytt, innan detta inträffar kommer Jorden att behöva spy ut de gifter som den har slukats under Fiskarnas tidsålder för att kunna smälta flödena från vattumannens konstellation. Under Vattumannens tidsålder, kommer mänskligheten, med förvåning, att minnas den Ariska rasens irrvägar och ondskefullhet: aborterna, drogerna, alkoholismen, lesbianismen, homosexualiteten, transvestismen och avhumaniseringen av många ariska kvinnor som tog ställning mot moderskapet och tackade ja till att döda sin egen avkomma redan innan den föddes. Vattumannen kommer att styras av heliga individer från vår egen värld och från andra världar, vilka kommer att besöka oss för att bli Härolder till en ny Gryning.

Under Vattumannens tidsålder kommer de grupper av människor som bor i det underjordiska riket – det vill säga: Agarthi- att överge sina heliga grottor för att göra allianser med de som bor på ytan, de som renats av den Heliga Ande, de som kan hedra sin Fader och sin Moder så som Moses lämnat skrivet i ett av sina Tio Budord.

Illustra läsare, låt oss därför arbeta med strikthet i dödandet av det djuriska Egot, låt oss tillverka vår egen själ för att ha helig individualitet och låt oss offra oss för våra medmänniskor så att de kan bli vittnen till denna nya ordning med vilken det mycket heliga THEOMEGALOGOS på nytt kommer att välsigna Skapelsen.

Var hälsade Solens Barn!

Var hälsade Heliga Gudar!

Var hälsade, dyrkare av Elden!

Välsignade vare de som älskar dem och tjänar dem!

Var hälsade! Var hälsade! Var hälsade!

Oremus…

Kwen Khan Khu