Varför håller problemet med bipolaritet på att bli så stort? - V.M. Kwen Khan Khu

Varför håller problemet med bipolaritet på att bli så stort?

Varför håller problemet med bipolaritet på att bli så stort? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket uppskattade vänner:

Jag tar mig lite tid att förmedla några ord runt det faktum att:

VARFÖR PROBLEMET MED BIPOLARITET HÅLLER PÅ ATT BLI SÅ STORT?

I hela värden kan vi observera att fallen av BIPOLÄRA rubbningar i psyket hos många personer håller på att öka på ett mystiskt sätt.

Den moderna psykiatrin och psykologin, som fastnat i sina dogmer från det förgångna, har nått fram till sina billiga slutsatser som detta som man säger till oss att, med säkerhet, är alla dessa sjukdomar genetiska. Vi kommer aldrig att förneka att genetiken spelar en mycket viktig roll när det gäller den fysiska och psykiska hälsan bland befolkningen på denna planet, men en sak är sann: tidigare kände man inte till dessa rubbningar på ett massivt sätt vilka idag, emellertid, börjar bli alltmer frekventa.

Det är ingen hemlighet för någon att den sjukdom som man idag kallar stress är en åkomma av vår tid, för tidigare generationer kände inte till den. Men det sätt att leva som vi har skapat i denna skrämmande epok har förvandlat denna stress till något som är mer vanligt än potatis och lök. Vi har skapat ett samhälle som baserar sig på KONKURRENS och SNABBHET, på ett sätt som får det att verka som om vår värld skulle ta slut imorgon.

Detta har gjort att det, överallt, växer upp platser som erbjuder massage för att få kroppen att slappna av och, specifikt, nervsystemet. Det finns goda professionella inom detta område och även charlataner som vill bota allt med en massage.

Den traditionella kinesiska läkekonsten har goda råd för att minska denna anomali med ganska god effektivitet genom att vädja till balansen mellan YIN och JANG strömmarna i vår organism, varmed vi rekommenderar dessa tekniker. Jag syftar inte enbart på KINESISK AKUPUNKTUR utan andra alternativ som denna orientaliska läkekonst kan erbjuda oss vid ett tillfälle av vårt liv.

Men, vi bör inte glömma, kära läsare, att bipolaritet är en psykosomatisk sjukdom, det vill säga, något som förbinder vår biologiska cellulära kropp med vårt psykes energetiska sätt att fungera, och det är här som vi, gnostiker, måste lägga vår uppmärksamhet.

V.M. Samael säger tydligt till oss i sitt verk titulerat ELDROSEN att vårt psyke, eller vårt mentala sinne, äger 300 000 klaner som det är nödvändigt att balansera för att lyckas ha ett klart sinne som blir en mottagare till de stora sanningar som gömmer sig i själva naturen och i vårt multidimensionella kosmos. Där säger vår Avatar att, varje gång som vi bedriver otukt orsakar förlusten av vår sädesvätska stora kortslutningar i vår ryggrad, och mer konkret, i vårt nervsystem, vilket gör oss alltmer benägna till de anomalier som härrör från dessa handlingar.

Därför framhåller vår Patriark för oss i ett annat av sina verk att vi behöver «seminera» vår hjärna, vilket vi uppnår genom transmutationsakten av våra sexuella energier när vi praktiserar SEXUAL YOGA, TANTRA-YOGA eller KUNDALINI-YOGA. Vi uppmärksammar psykiatriker och psykologer om att vi inte talar om att introducera SÄDEN i vår hjärna, vilket skulle framkalla galenskap, nej. Alkemin, eller transmutationens vetenskap, vilket är vad det är, förvandlar, mycket riktigt, vår sädesenergi ─Kvicksilver kallas det inom den Alkemi som praktiserades under medeltiden─ till en annan energi som är mer subtil och som stiger upp genom de två kanalerna ─ i Indien kallade Ida och Pingala─ vilka befinner sig på båda sidorna om vår ryggrad och, under det att detta sker, kommer alla våra endokrina körtlar att ta emot högre stimulans, i likhet med våra hormoner, som en konsekvens av detta…

Det är uppenbart att om vi bedriver otukt varje dag på ett bestialiskt sätt, håller vi på att leda vårt nervsystem till slakthuset. Av den enkla anledningen är vårt samhälle sjukt, idag mer än någonsin, och börjar gå in i en massiv social dårskap. Observera att i de stora metropolerna på jorden ökar skjutandet, självmorden, dråpen, fadersmorden, modersmorden, kvinnomorden, etc., etc., etc.

Och om vi till detta summerar stressen som vårt nutida sätt att leva genererar, då är den avskyvärda maten serverad.

Utan tvekan erbjuder MEDITATIONENS VETENSKAP en enorm hjälp när vi försöker organisera vårt psyke och dess 300 000 klaner. Meditationen kommer att göra så att vårt mentala sinne hamnar i vila och det kommer att balansera det mer och mer allt eftersom vi blir atleter i denna teknik.

Det är uppenbart ─och det har vi sagt tusentals gånger ─ att det inte heller är möjligt att hämta hit den efterlängtade INRE FRIDEN så länge som vi inte eliminerar de som förorsakar den psykiska oordningen. Dessa skadevållare är inga andra än våra tiotusen oönskade aggregat som har rubbat vår psykiska apparats normala sätt att fungera. Allt eftersom våra hemliga fiender─det vill säga: Jagen ─ elimineras genom de tillvägagångssätt som indikeras av Gnosticismen, då kommer vi att känna att vi på nytt blir verkliga herrar över vårt liv; innan dess är det omöjligt.

Det råder inget tvivel om att de välkända små maskiner som idag visas upp som leksaker och som har kallats videospel, sedan vår barndom, börjar att rubba vårt stackars psyke, och om vi till dessa smutsiga manier lägger till det faktumet av att tillbringa sju år i grundskola, fem år i högstadiet, plus fem, sex eller sju år av universitetsutbildning, då kommer resultatet slutligen bli ett MYCKET RUBBAT PSYKE och OFÖRBERETT på att konfronteras med de fruktansvärda intryck som livet har med sig till oss varje dag.

Vi själva, vi som älskar Gnosis, om vi inte lever det på riktigt, om vi inte praktiserar det förutom att studera det teoretiskt, det enda som vi uppnår är att öka nivån av förvärvade kunskaper, och dessa förblir lagrade i vårt minne; inget mer. Om vi inte blir hängivna till meditation, inåtvändhet, till den sanna Alkemin och inte på ett bestående sätt aktiverar DEN PSYKOLOGISKA SJÄLVOBSERVATIONENS SINNE för att i tid detektera all obalans som håller på att börja framkallas i vår organiska maskin─intellektets centrum, emotionellt centrum, motoriskt centrum, instinktivt centrum och sexuellt centrum ─, då kommer vi, helt enkelt, att dras med av identifikationen av de intryck som vi tar emot och, uppenbarligen , kommer vi att bli omringade av Jagets kaos. Det är därför som det är angelägenhet att bli skickliga i MEDITATIONENS teknik.

Detta är inte bara ord som man kan ta lätt på, nej. Det är angeläget att det blir förstått för att inte bli offer till dessa förödande psykologiska tillstånd. Att tillbringa många timmar framför datorn eller laptopskärmen är, för övrigt, inte nyttigt för våra ögon och ännu mindre för vårt psyke, eftersom när vi går för att sova ─om vi lyckas göra det ─ med vårt psyke rubbat av de tusentals bilder som vi har tagit emot under de timmar då vi har använt det som i våra sorgliga dagar har blivit kallat INTERNET. Många psykologer, även om det inte är majoriteten, börjar redan att lägga märke till att den strålning som sänds ut genom WIFI systemet framkallar mycket skadliga effekter på det mänskliga psyket ─HÅLL ETT ÖGA PÅ DENNA VARNING─, och de börjar redan att rekommendera många personer att stänga av WIFI när vi går och lägger oss för att sova….

När man installerar de omtalade 5G antennerna och man har inokulerat de olycksbådande vaccinerna i oss som i sitt inre bär på ett material kallat GRAFEN, då kommer vårt samhälle bli ​​​​​zombieliknande och vi kommer att börja agera enligt de indikationer som sänds ut från dessa antenner. Detta har programmerats på detta sätt av mänsklighetens fiender, för vilka vi är simpla djur som Gud förlänat ett mänskligt utseende för att inte skrämma dem. Detta är det slutliga resultatet av vår högt prisade civilisation.

Uppskattade läsare, jag drar nytta av detta budskap för att säga till er att termen BIPOLÄR, mycket riktigt, syftar på en person som har två poler i sitt psyke, en som förefaller vara logisk och en annan som får honom/henne att förvränga sin vision av livet. När vi har nått hit, är det bra att veta att, även om det är sant att BIPOLARITET kan drabba vilken peson som helst som inte är försiktig med sitt psyke, löper å andra sidan, vi som känner till SAHAJA MAITHUNA, eller KRIA-YOGA, risken att förvandlas till HANASMUSSEN, det vill säga, personer som har två polariteter: EN VIT OCH EN ANNAN SVART. Den vita är själva VARAT, vår inre realitet; den svarta är EGOT. Om vi inte använder vår alkemiska praktik för att rikta den Heliga Elden mot våra tiotusen energetiska fiender, kommer vi, därför, att förvandlas till HANASMUSSEN, aborter till den Gudomliga Modern, infernaliska foster. Kom ihåg att samma praktik som kan användas av oss för att disintegrera den hemliga fienden, kan även användas till att ge näring åt den och förstärka den avsevärt till dess att den förvandlas till ett VERKLIGT MONSTER vars enda öde är INVOLUTIONEN. Det enda sättet att inte hamna i detta missöde är genom att SUBLIMERA KÄRLEKENS SAKRAMENT VÄLDIG MYCKET.

Så därför, kära vänner, om vi redan har inflytandena från Solionensius Lagen över oss som orsakar oss allvarliga rubbningar i vår mentala vehikel, har grädden på moset kommit att bli den lömska identifikationen med det STORA VILDDJURETS machiavelliska teknologi. De är klart att om vi i denna existens INTE LIDER AV BIPOLARITET, kan det lätt resultera i att vi i vår nästa återkomst till denna tredimensionella värld har med oss allt för mycket oordning i vårt mentala sinne och, som en konsekvens av detta, blir BIPOLÄRA; något i likhet med MEDIUMISM, som, genom att låna ut sig själva som vehiklar till personligheterna till folk som avlidit, har framkallat håligheter i sin mentala apparat och sedan kan de inte kontrollera att de blir besatta av entiteter av olika slag, inklusive av demoner.

Jag lämnar er nu några fraser för er reflektion:

«Alla människor är galna och, trots deras försiktigheter, skiljer de sig endast från varandra i det att vissa är mer galna än andra».

Boileau

«De dåraktiga tänker och har alla någon idé, vars överdrivenhet har tagit sönder drivfjädern till deras intelligens. De dementa är sjuka i anden och i hjärtat, osaliga själar även om de förefaller vara fulla av liv och av krafter».

Emilio Zola

«När man finner lugnet i sig själv, är det meningslöst att söka det någon annanstans».

Madame Guilbert

«Döden är kännetecknande för människan, och vår kraft ligger i vår odödliga själ».

Ovidius

«Lyckan är inte en belöning utan en konsekvens. Lidandet är inte en bestraffning utan ett resultat».

Robert

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT.

─‘Må Kristus välsigna detta hem’─.

KWEN KHAN KHU