Rekommendationer för den gnostiska aspiranten

Rekommendationer

Rekommendationer 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Jag förmedlar till alla vad jag anser vara några…

…REKOMMENDATIONER

När du känner dig utmattad: Använd dig av meditationen.

När onda farhågor kommer över dig: Kom ihåg Besvärjelserna.

När depressionen övermannar dig: Använd dig av självobservationen.

När Jagets ensamhet hotar att få dig att gå under: Kom ihåg den Gudomliga Modern.

När alla dörrar stängs: Använd dig av bönen och vädja till den Stora Lagen.

När livet blir till en pina för dig: Ha tilltro, allt i livet är övergående.

När du känner nostalgi: LEV FÖR STUNDEN!

När du är demoraliserad: Be Fader vår med stor koncentration.

När smärtan plågar din kropp och din själ: Kalla på de VV.M av Läkekonsten eller arbeta med Elementalerna.

När du känner att tiden rinner ifrån dig: Välj ut det som är viktigt och ge upp det överflödiga.

När du känner maktlöshet inför motgångarna: Kom ihåg Kristus och hans oerhörda lidande.

När du känner att du inte gör framsteg: Beakta att det mentala sinnet är vår fiende.

När du känner dig ynklig: Glöm inte att det är vi inför Gud.

När du känner ångerfullhet: Kom ihåg den Heliga Asana eller åkalla Stella Maris, hon kommer att trösta dig.

När hårdheten på vägen blir outhärdlig för dig: Vädja till ditt Sanna Vara med längtan efter kraft.  

När svaret på en bön kommer sent: Glöm inte att TÅLAMODET är alla vetenskapers moder.

När tårarna plågar ditt hjärta: Kom ihåg att ALLT GÅR ÖVER.

När de negativa tankarna vill göra dig till deras slav: Piska dem med viljans piska och fördriv dem från ditt psyke.

När du tror att gudomligheten har övergivit dig: Erinra dig de värsta tillfällen när Gud har hämtat upp dig från jordens dy.

När dina vänner överger dig: Håll i minnet att Fadern aldrig kommer att göra det.

När du förlorar en kär vän: Beakta att varje själ bör följa sitt mysterium, och om du älskade honom/henne bör du förstå det och acceptera hans/hennes bortgång.

När rädslan håller dig fast: Analysera hur tilliten till din Fader är. Rädsla är bristen på tillit till VARAT.

När ett projekt eller ett mål som du har satt upp misslyckas: Samarbeta med det oundvikliga. Det kanske finns gudomliga skäl till att du inte går i land med det.

När du jämför dig själv med andra och känner dig försmådd: Kom ihåg att VI INTE ÄR PERFEKTA.

När den materiella misären får dig att känna dig som en utstött: Ta din tillflykt till dig själv. Det är bättre att vara en tiggare i människornas rike än en furste i mörkrets rike.

När den inre tomheten gör sig närvarande i ditt liv: Lyssna till sublim musik och läs om heliga ting.

När du på ett nyckfullt sätt vill leva omgiven av lycka utan gränser: Tänk på att det finns karma och dharma..

När din längtan efter att tjäna Gud försvagas: Ändra ditt mekaniska liv genom en fasta.

När det förefaller dig som om livet inte har någon mening: Observera dig själv och du kommer att upptäcka att vissa ATEISTISKA Jag vill leda dig till mörkrets rike. Livet självt är en manifestation av Skaparen.

Oremus…

Jag tillägger nu några fraser för er reflektion:

«Uppmärksamheten är minnets stämjärn ».
Hertigen av Lewis

«Brist på uppmärksamhet, mer än brist på hjärta, framkallar de ohyggligheter som förstör samhället».
Bernard Shaw

«För att kunna tala är det nödvändigt att kunna lyssna ».
Plutarcos

«Vi ägnar ingen uppmärksamhet åt vad vi har framför våra ögon; likgiltiga inför det som omger oss, jagar vi efter det avlägsna ».
Plinius

«Ha mod och tilltro till dig själv. Ve dig om du är rädd!».
Nietzsche

DUM SPIRO SPERO
─‘Så länge som jag andas hoppas jag’─.
KWEN KHAN KHU