Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen

Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen

Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt skattade vänner:

Om vi beaktar de tider som vi för närvarande lever i på världsnivå och med tanke på att det är lika dåligt att vara tysta när vi bör tala som att tala när vi bör vara tysta, ser jag mig själv i ett tvingande behov av att förmedla dessa ord från vår Patriark och Vattumannens Avatar V.M. Samel Aun Weor, beträffande behovet av att bli MYCKET SERIÖSA när det gäller vårt INRE ARBETE. Dessa ord från vår Guru var en del av en föreläsning av Tredje Kammaren som han vid ett visst tillfälle ansåg vara mycket lämplig för alla oss som uppriktigt älskar Gnosis. Dessa ord refererade till…

…FULASNITAMNIANO PRINCIPEN OCH ITOKLANOTZ PRINCIPEN

«Den tid som vi lever i är kritisk och svår, och det finns inte längre något botemedel. Nu har vi bara en sak att göra: bekymra oss för att dö i oss själva och avancera allt vad vi kan på vägen av Varats Inre Självförverkligande.

I andra tider levde man i enlighet med Fulasnitamniano Lagen eller Principen. Jag upprepar för de som antecknar: Fulasnitamniano, och vi skulle till och med kunna anteckna detta på skrivtavlan.

Det är termer som ni bör känna till, eftersom det är två lagar, två principer: Fulasnitamniano och Itoklanotz. […]

Fulasnitamniano principen är den som tillhör de autentiska människorna. Denna princip tillåter mänskligheten att leva till dess att den har format Varats Högre Existentiella Kroppar.

På detta vis levde folk, i andra tider, i enlighet med Fulasnitamniano principen, de levde så mycket som genomsnittligen tusen år; andra uppnådde tolv och femton sekel. Även om man inte hade tillverkat Varats Högre Existentiella Kroppar i ungdomen, tillverkade man dem sedan i mogen ålder; det fanns tid för allt. Det var epoker av Lemurien, av kontinenten Mu.

Men eftersom mänskligheten upphörde att uppfylla Varats kosmiska plikt – vilket är att bli medveten om aktiviteten i våra fem grundläggande center, kallade: intellekt, emotion, rörelse, instinkt och sexualitet-, degenererade den.

När mänskligheten degenererade, hade Adepterna av det Ockulta Brödraskapet ingen annan utväg än att tillåta mänskligheten att leva med denna lag som styr djurriket, med denna princip kallad Itoklanotz, det vill säga, en lag som tillåter oss att leva endast ungefär 80 år. I Egypten levde man 140 år. Nu når vi inte ens upp till 80, på sin höjd 50, 60, 70 år. Denna Lag av Itoklanotz, är, onekligen, den som härskar över djurriket.

Vilken är skillnaden mellan en lag och en annan lag? Att den Eviga Fulasnitamniano Lagen tillåter oss att leva tills dess att vi tillverkat Varats Högre Existentiella Kroppar. Itoklanotz Principen, å andra sidan, räknar inte alls med Varats Högre Existentiella Kroppar, utan djuren, och de dör när naturen behöver oss.

Det vill säga, eftersom det i var och en av oss finns en substans som naturen använder för sin egen nutrition, låter kroppen disinkarnera när den anser att dess tid är ute, att den behöver sin föda. Den gör anspråk på den utan att alls ta med i beräkningen om individen har tillverkat Varats Högre Existentiella Kroppar eller ej. Detta är Itoklanotz Principen.

Därför lever mänskligheten numera i enlighet med en strikt djurisk princip: Itoklanotz Principen. Itoklanotz Principen är inte till för ett sant människosläkte, men eftersom mänskligheten är så degenererad, finns det ingen annan utväg än att styra den genom Itoklanotz Principen, den som tillhör djuren. Detta är den råa sanningen, men det är sanningen.

Det är klart att med Fulasnitamniano Principen hade mänskligheten haft möjligheten att transmutera sperman till energi. Då hade man dragit nytta av Vätet Ti-12 för att få det att kristallisera i form av en astralkropp. Då hade man använt den heliga sperman så som den borde användas, och folk hade känt till hur man transmuterar den för att tillverka den mentala kroppen, och man visste hur man transmuterar sperman för att tillverka den kausala; och när de disinkarnerade, dessa folk som tillhörde början av Atlantis och av Lemurien tog de med sig sina Högre Existentiella Kroppar tillhörande Varat. De hade tillverkat dem tack vare att de hade tillräckligt med tid genom Fulasnitamniano Principen.

Ni kan se hur allt har förändrats genom tiden och åren. Idag är det mänskliga släktet, olyckligtvis, styrt av Itoklanotz Principen, man vet inte i vilken stund det är dags för den ena eller den andra personen, den ena eller den andra studerande av esoterik, att disinkarnera. Vad ska man  göra då ? Dra nytta av tiden maximalt, transmutera sperman till energi, tillverka Varats Högre Existentiella Kroppar fort innan det är för sent, eftersom man inte vet i vilken stund disinkarnationen sker.

Detta är den enda lösningen: att skynda sig, att inte dröja; det finns ingen annan utväg. Nu styrs vi inte längre av Fulasnitamniano Principen ─när det fanns tid─, nu finns det inte tid; nu måste man dra nytta av den lilla tid som vi har för att tillverka de Existentiella Kropparna.

Att dessa kroppar senare måste fulländas? Det är korrrekt och utan minsta tvivel; om man uppnår det i denna existens så är det bättre. Och att man slutligen måste forma dem, göra dem i rent guld, det vill säga ta dem till det stadie där de bör förvandlas till vehiklar för den andliga guldet?, det är sant. När det blivit så, är de Vises Sten gjord och då, redan förvandlade till Gudar, kommer vi att tillhöra det Dolda Brödraskapets orden, denna orden är de autentiska rosenkorsarna som inte på något sätt svarar mot någon av de skolor som för närvarande existerar i världen och som bär titeln “Rosenkors”».

Det Femte Evangeliet, volym II, sidorna 378 y 379, föredraget «Slutet för den Femte Solens barn».

Tillåt mig nu lämna några fraser till er att reflektera över:

«Den overksamma människan ägnar sig enbart åt att fördriva tiden, utan att se att tiden är den som dödar oss ».
Valtour

«Lättjan går så långsamt att det inte är svårt för misären att hinna ifatt den  ».
Konfucius

«Långtråkigheten har kommit in i världen genom lättjan ».
La Bruyere

«Via gatorna av «sedan» når man fram till torget av «aldrig»».
P. Coloma

«Vi har mer lättja i anden än i kroppen ».
La Rochefoucauld

POTIUS SERO QUAM NUMQUAM.
─‘Bättre sent än aldrig’─.
KWEN KHAN KHU