Ioan în deșert (Heinrich Füger) - Maturitate sprituală

Când se obține adevărata maturitate spirituală?

Când se obține adevărata maturitate spirituală? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Prieteni și prietene,

Mă grăbesc să vă scriu câteva rânduri despre o temă controversată, mă refer la:

CÂND SE OBȚINE ADEVĂRATA MATURITATE SPIRITUALĂ?

Tema maturității este destul de controversată în ceea ce privește ființa umană. Aceasta se datorează faptului că are nu doar un component biologic, ci are, în plus, enorme note psihologice.

Sunt unii care spun că maturitatea vine cu anii, dar, cu toate acestea, în foarte multe ocazii vedem adulți de 50, 60, 70 și chiar 80 de ani săvârșind acte cu adevărat absurde, ceea ce ne conduce la concluzia că vârsta nu este un factor decisiv în dobândirea MATURITĂȚII.

Când o femeie a avut copii, în mod normal se crede că acest lucru îi acordă deja dreptul de a avea maturitate, însă realitatea ne demonstrează că faptul de a fi mamă, în zilele noastre, nu este un sinonim cu maturitatea. Personal am cunoscut o mamă căreia îi plăcea ca propria ei fiică să fie prostituată, și atunci?

Sunt mame care, după ce au născut un copil, suferă atunci o cădere hormonală și le vine să se sinucidă. Unele se sinucid, altele au nevoie de tratament hormonal urgent și asistență psihiatrică. Unde a rămas acolo maturitatea?

La fel, tații din zilele noastre, în ciuda faptului de a fi axul familiei, se îmbată, își bat copii, propria soție sau îi împing pe copiii lor la furt sau la droguri. Și ce s-a întâmplat cu maturitatea care se presupune că trebuiau să o aibă?

La fel, chiar și clerul sau sacerdoții, aparent dedicați studiului divinului, acum s-au convertit în pederaști, violatori de minori, pedofili, homosexuali etc., etc. și acționează, mulți dintre ei, complet fără scrupule și în numele lui Dumnezeu……

Dragi cititori, deși este cert că hormonii ne incită sau ne înclină spre dreapta sau spre stânga, cert este că nu sunt determinanți când este vorba să devenim maturi pentru viața orizontală și cu atât mai puțin pentru viața spirituală.

Când cercetăm această temă în lumina psihologiei revoluționare a Gnozei și în lumina misterelor care trebuie să ne permită să atingem culmea AUTOREALIZĂRII INTIME A FIINȚEI, descoperim că cele care ne pot acorda râvnita maturitate animică sunt diversele părți autoconștiente și autonome ale propriei noastre FIINȚE. În acest mod, de exemplu, cine a studiat în întreaga sa profunzime Eul desfrâului, de o mie și una de ori l-a înțeles și Divina sa Mamă i l-a eliminat din milă; atunci va avea maturitatea animică ce îl va face SĂ SIMTĂ, SĂ ÎNȚELEAGĂ ȘI SĂ PRICEAPĂ în cele patruzeci și nouă de niveluri ale psihicului său că SEXUL ESTE EXTREM DE SACRU și singurul lucru pe care îl va simți în interiorul său va fi UN FOARTE PROFUND RESPECT FAȚĂ DE FEMEIE ȘI FAȚĂ DE DUMNEZEUL MAMĂ, deoarece ambele sunt părți ale aceleiași forțe: una care trăiește permanent în lumile superioare ale hiperspațiului –Stella Maris– și dedublarea sa în lumea fizică –orice femeie pe care o vedem.

Însă, știm deja că Esența noastră, Conștiința noastră, este instrumentul de manifestare prin intermediul căruia acele părți sacre ale adevăratei noastre realități s-ar putea exprima și, din nefericire, Conștiința este prinsă în cele zece mii de agregate energetice indezirabile care constituie EGOUL nostru ANIMALIC, ceea ce ne trimite la necesitatea imperioasă de A MURI PSIHOLOGIC pentru a se activa acele forțe sacre care îl compun pe Tatăl nostru care se află în secret.

Realmente, răbdătorule cititor, nu este suficient să primim Inițieri de Foc sau Inițieri de Lumină pe această cărare pietroasă, avem nevoie să ne desprindem în mod profund de fatalitățile Bestiei al cărei număr este 666. Vorbind în mod clar, am putea afirma că, atâta timp cât vor exista în noi toate abominațiile care reprezintă Eul, nu vom putea atinge maturitatea necesară pentru a înțelege misterul FIINȚEI noastre și al Împărăției sale, care trebuie înțeles profund.

Aceasta ne duce la problema de a dezintegra, nu doar toate componentele Anticristului interior, ci, deopotrivă, chiar și reziduurile care în mod normal continuă să existe într-un Maestru Autorealizat. Atunci putem vorbi despre perfecțiunea Măiestriei, sau de Maestru Perfect, sau poate de un ISHMESCH.

Din acest motiv au existat chiar Maeștri Autorealizați care apoi au fost trădați de agregate pe care nu le-au descoperit în ei înșiși. Acei filisteni au avut grijă să reînvie în acei Maeștri demonii care credeau că nu-i aveau și, în cele din urmă, și-au pierdut Măiestria.

Când există maturitate, această calitate clarifică în Adept grandiozitatea maiestății FIINȚEI și fiecare zi îl conduce la profunde reflecții care au loc în psihismul său în mod automat. În acest fel se desprinde Adeptul de iluzia vieții și năzuiește doar SĂ NU SE SEPARE NICIODATĂ de punctul său de plecare originar, adică, de Monada sa divină.

Acest detaliu a fost cel care i-a făcut pe mulți Inițiați să-l trădeze pe Avatarul nostru. Și era vorba despre persoane care, se presupune, trăiau drumul. Dar, ajunși la un punct, s-au dovedit a fi IMATURI și o astfel de slăbiciune i-a condus mai târziu la eșec. Atât de simplu.

Acesta este motivul profund pentru care avem nevoie ca rugăciunile noastre către Dumnezeul Mamă, FIINȚA, către divinități, să fie însoțite de un adevărat sentiment și năzuințe de a vrea să ne schimbăm natura noastră animică. Pentru aceasta avem nevoie să profităm de vicisitudinile pe care le vom întâlni cu scopul de a ne AUTOOBSERVA și AUTODESCOPERI pentru a intra apoi în profunde reflecții. Pentru acest motiv, V.M. Samael ne insista asupra necesității imperioase de a practica SUFERINȚELE VOLUNTARE și SACRIFICIILE CONȘTIENTE. De asemenea, trebuie să subliniem că este necesar să fi coborât în abis în timpul primelor nouă Munci ale lui Hercule –corespunzătoare celui de-al Doilea Munte inițiatic– și de asemenea să fi reușit să depășim cei OPT ANI AI LUI IOV, pentru ca apoi regele nostru interior –Cristosul intim– să ia în stăpânire vehiculele noastre animice și să se așeze pe tronul său pentru a-și îndeplini misiunea.

Să ne amintim că una dintre operele Patriarhului nostru –V.M. SAMAEL–, ne narează o întâlnire pe care a avut-o în lumea cauzală cu o călugăriță, care i-a dat cheia pentru a transporta corpul în stare de Jinas. Respectiva cheie indica faptul că era necesar să ne concentrăm la FILIP al nostru INTERIOR, să-l chemăm cu multe năzuințe și să ne rugăm spunându-i: „La cer, Filip!”. Aceasta –spune V.M. Samael– trebuie să se repete de multe ori până reușim să introducem organismul nostru biologic în a patra coordonată matematică. Ei bine, să observăm că cea care i-a dat această cheie Avatarului nostru era o simplă călugăriță, nu era o Maestră Autorealizată. Așadar, iată întrebarea: cum cunoștea acea călugăriță respectiva cheie?

RĂSPUNS: acea călugăriță se bucura de un procent de Conștiință destul de bun, era destul de MOARTĂ psihologic vorbind, și în respectiva călugăriță se manifestau părți ale propriei ei FIINȚE care o informau despre aceste lucruri minunate… Iată aici importanța de A MURI PSIHOLOGIC!

Așadar, ilustrule cititor, să ne amintim de acea frază pe care ne-o repetă atât de mult adorabilul nostru Guru: „Doar odată cu moartea vine noul!”. Nu ne va servi la nimic dobândirea de facultăți, puteri etc., etc. dacă nu consumăm moartea INDEZIRABILULUI pe care-l purtăm înăuntru. Aceasta trebuie să fie reflecția noastră zilnică.

Vă adaug acum niște fraze oportune relaționate cu această tematică:

„Pentru martiriu e nevoie să existe luptă, adică, cineva care să respingă virtutea sau adevărul.”
P. Vitoria

„Martiriul este o rubrică a credinței.”
Călugărul Damián Cornejo

„Moartea este purgatoriul vieții.”
Roque Barcia

„Moartea dă lecții și exemple; moartea ne poartă degetul pe cartea vieții.”
José Martí

„Dacă vrei să știi ce este viața întreabă-te pe tine însuți ce este moartea.”
Hebbel

QUOD AGAS, ID AGAS.
─„Ce ai de gând să faci, fă-o.”─
KWEN KHAN KHU