Saligprisningar för Vattumannens tidsålder

Saligprisningar för Vattumannens tidsålder

Saligprisningar för Vattumannens tidsålder 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

SALIGPRISNINGAR FÖR VATTUMANNENS TIDSÅLDER

Saliga kommer de att vara som har inkarnerat VARAT.

Saliga är de som har upplöst Egot.

Saliga är alla de som har gått in i Talidad och övergivit relativiteten.

Saliga är de som kommer att överge Samsara.

Saliga är de som har inkarnerat skapelsens tre ursprungliga krafter.

Saliga kommer de att vara, som efter att ha känt Kether, aldrig någonsin kommer att överge honom.

Saliga är de som är förenade i sanningen med tankar, ord och gärningar i evighet…

Saliga är de som har passerat bortom ont och gott.

Saliga kommer de att vara som har demaskerat och förintat Ahriman, den inre Antikrist.

Saliga är de som har upplöst de Teleoghinuara banden, minnet av JAGET.

Saliga är de som har lyckats rädda sin Vises Sten trots att de har levt den Hemliga Vägen i en Kali-Yuga.

Saliga är de som har förklarats rättfärdiga i portalen till det Stora Ljuset.

Saliga kommer alla de att vara som lyckas etablera sig i AIN SOPH för att ledas av den okända Adi Buddha mot Kabbalas AIN.

Saliga är de som, intill döden, har varit trogna tidsålderns Avatar, V.M. Samael Aun Weor.

Kwen Khan Khu, Brasilien.
02-04-2022.