A szerelem - V.M. Samael Aun Weor

A szerelem

A szerelem 850 480 Nt. Samael Aun Weor Mester

Isten ATYAKÉNT BÖLCSESSÉG. Isten ANYAKÉNT SZERETET.

Isten Ayaként a Bölcsesség Szemében lakozik. A Bölcsesség Szeme a szemöldökök között található.

Isten Szeretetként a Szív-Templomban található. A Bölcsesség és a Szeretet a Nagy Fehér Páholy két alapvető oszlopa.

Szeretni, milyen szép is Szeretni! Csakis a nagy lelkek képesek és tudnak Szeretni. A Szeretet végtelen gyengédség… a Szeretet az élet, amely ugyanúgy ott lüktet minden atomban és minden napban.

A Szeretet nem meghatározható, mert ez maga a Világ Istenanyja; olyasmi, amiben akkor van részünk, hogyha igazán szerelmesek vagyunk.

A Szerelmet a szív mélyén lehet érezni; elbűvölő érzés, emésztő tűz, önkívület annak, aki kortyolja. Egy kis egyszerű, beparfümözött kendő, egy levél, egy virág, képesek roppant benső nyugtalanságot, egzotikus extázist, leírhatatlan gyönyört kiváltani a lélek mélyén.

Soha senki sem volt még képes meghatározni a Szerelmet; át kell élni, át kell érezni. Csakis a nagy Szerelmesek tudják igazán, hogy mit is neveznek Szerelemnek.

A Tökéletes házasság két olyan lény egyesülése, akik igazán tudnak Szeretni.

Ahhoz, hogy valódi legyen a Szerelem, a férfinak és a nőnek mind a hét nagy Kozmikus Világban imádnia kell egymást.

Ahhoz, hogy létezzen a Szerelem, igazi lelki közösségre van szükség a Gondolat, az Érzés és az Akarat három körében.

Amikor két lénynek együtt vibrálnak a gondolatai, az érzései és a szándékai, akkor a Kozmikus Tudat Hét Síkján létrejön a Tökéletes Házasság.

Vannak személyek, akik a fizikai és az éteri világban össze vannak házasodva, de az Asztrálban nincsenek. Mások házasok a fizikai, az éteri és az asztrális világban, de a mentálisban nem; mindegyik a maga módján gondolkodik; a nőnek egyféle a vallása, a férfinak egy másik; nem értenek egyet abban, amit gondolnak stb.

Vannak párok, akik hasonlóságot mutatnak a gondolkodás és az érzelem világában, de tökéletesen ellentétesek az akarat világában. Ezek a párok folyamatosan vitatkoznak, nem boldogok.

A Tökéletes Házasságnak a Kozmikus Tudat Hét Síkján kell létrejönnie. Vannak párok, akik még csak az asztrális világig sem jutnak el; így még csak szexuális vonzalom sincs közöttük; ezek valódi kudarcok. Az ilyen jellegű házasságok kizárólag a házassági szerződésen alapulnak.

Egyesek a fizikai világban házas életet élnek egy bizonyos hitvessel, viszont a mentális világban egy másik hitvessel élnek házaséletet. Az életben ritkán találunk Tökéletes Házasságot. Ahhoz, hogy létezzen a Szerelem, affinitásra van szükség a gondolatokban, az érzelmekben és az akaratban.

Ahol matematikai számítások vannak, ott nincs Szerelem. A modern életben a Szerelemnek sajnos bankszámla, kereskedelem és cellulóz szaga van. Azon otthonokban, ahol csak pénzösszegek és tartozások vannak, nincs Szerelem. Amikor a Szerelem elmegy a szívből, nehezen tér vissza.

A Szerelem egy nagyon félénk gyermek.

A Szerelem nélkül, kizárólag az anyagi vagy társadalmi alapokon létrejött házasság tulajdonképpen a Szentlélek elleni bűntett. Az ilyen fajta házasságok elkerülhetetlenül elbuknak.

A szerelmesek gyakran összetévesztik a Vágyat a Szerelemmel, és a legbutább része ennek az, hogy Szerelmesnek képzelik magukat és összeházasodnak. Amikor véget ér a nemi aktus, amikor kielégült a testi szenvedély, akkor következik a csalódás, akkor csak a borzasztó valóság marad.

A Szerelmeseknek meg kell vizsgálniuk saját magukat, mielőtt megházasodnak, hogy megtudják, igazán szerelmesek-e. A szenvedélyt könnyű összetéveszteni a Szerelemmel. A Szerelem és a Vágy tökéletesen ellentétesek.

Aki valóban Szerelmes, az képes az utolsó csepp vérét is odaadni az imádott lényért.

Vizsgáld meg önmagad, mielőtt megházasodnál. Képesnek érzed-e magad arra, hogy akár az utolsó csepp véredet is odaadd a lényért, akit imádsz? Képes lennél-e odaadni az életedet, hogy az imádott lény élhessen?

Elmélkedj és meditálj.

Van-e valódi affinitás közted és az imádott lény között a gondolatokban, az érzésekben és az akaratban? Emlékezz rá, hogyha nincs meg a teljes affinitás, akkor a házasságod a mennyország helyett valóságos pokol lesz. Ne engedd, hogy elragadjon a vágy. „Ne csupán a vágyat öljétek meg, de még magát a vágy kísértő fájának az árnyékát is”. A Szerelem az elbűvölő szimpátia egy villanásával kezdődik, a végtelen gyengédséggel alapozódik meg és a legfelsőbb imádatban szintetizálódik.

Egy Tökéletes házasság két olyan lény egyesülése, akikben tökéletes az imádat. A Szerelemben nincsenek sem tervek, sem bankszámlák. Ha terveket szövögetsz és számításokat végzel, az azt jelenti, hogy nem vagy Szerelmes. Elmélkedj, mielőtt megtennéd a nagy lépést. Igazán szerelmes vagy? Óvakodj a vágy illúziójától. Emlékezz rá, hogy a vágy lángja felemészti az életet, és akkor csak a halál borzasztó valósága marad.

Nézegesd az imádott lény szemét, merülj el boldogan a szemének a fényében, de ha boldog akarsz lenni, akkor ne engedd, hogy elragadjon a vágy.

Szerelmes férfi, ne keverd össze a Szerelmet a szenvedéllyel! Elemezd mélyen önmagad.

Sürgető tudnod, hogy ő hozzád tartozik-e a szellemben. Tudnod kell, hogy teljes affinitásban vagy-e vele a gondolat, az érzelem és az akarat három világában.

A házasságtörés a Szerelem hiányának a durva eredménye. A valóban szerelmes nő inkább meghalna, mintsem házasságtörést kövessen el. A házasságtörő férfi nem szerelmes.

A Szerelem roppant isteni. A Világ áldott Istenanyja az, akit Szeretetnek hívunk.

A Szerelem roppant tüzével istenné alakulhatunk, hogy fenségességgel telve behatoljunk a Kozmikus Tudomány amfiteátrumába.

Tökéletes házasság, I. fejezet, A szerelem.
Samael Aun Weor