Kristi Dop, Leonardo da Vinci

Kristi dop

Kristi dop 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsande vänner:

Jag tar en del av min tid för att fördjupa oss i detta mästerverk av V.M. Leonardo da Vinci. I detta fall kommer vi att behandla …

…KRISTI DOP

De Heliga kristna Skrifterna talar rikligt om dopet av Kabiren från Galileen som genomfördes av den andra Kristus-Människan som var och fortfarande är Johannes Döparen…

Att döpa världens frälsare hade, förvisso, inte kunnat vara ett liturgiskt arbete som vilken Mästare som helst kan genomföra, det behövs någon som har en stor andlig upphöjdhet, och ingen är bättre än Döparen själv, som fortsätter att vara etablerad i den eteriska världen såsom regent över denna och, därmed, rektor över Elementalparadisen.

När vi observerar detta transcendentala verk, är det som framträder i den övre delen den välsignade Pancratorn eller Theomegalogos händer.

Från dessa händer kommer det fram en vacker vit duva med strålar av eld, vilken symboliserar själva den Helige Ande, försonaren av de positiva och negativa krafterna, aktiva och passiva, det HELIGA BEJAKANDET och det HELIGA FÖRNEKANDET.

Vissa forskare av V.M. Leonardos bana kommenterar att detta verk genomfördes, inte enbart av Leonardo da Vinci, utan även av en Annan konstnär kallad Andrea del Verrocchio, vilka många nämner som Leonardos Lärare. Vissa har till och med sagt att, Leonardo da Vinci, under den här epoken, endast var en enkel lärling, men det finns de som anser att Verrocchio själv blev missnöjd när han såg att lärlingen -Leonardo- i högsta grad överträffade honom.

Vår Patriark, V.M. Samael Aun Weor, påstår bestämt att när Jesus blev döpt i Jordanfloden var det en vit duva som kretsade över huvudet på V.M. Aberamentho, och symboliserade på detta sätt att den Helige Andes nåd förblev danande en del av den Store Kabiren under hans oerhörda initierande passion och efter att ha genomlevt den.

Man kan lätt lägga märke till Jordanfloden som löper ut i bakgrunden, och den upphöjde Aberamenthos fötter som har introducerats i denna.

På den centrala bilden ser vi den outsäglige CHRESTOS när han tar emot kvicksilvervattnet från Johannes Döparen. Johannes Döparen använder ett slags gyllene «fat» för att göra detta, på vilken en figur förefaller avspegla sig, som får oss att tänka på fasanen inom Alkemin, vilken används mycket inom transmutationskonsten för att symbolisera de fyra färgerna av själva Kvicksilvret. Själva fasanen allegoriserar, i den gnostiska symboliken, de kristiska krafterna. Vid sidan om Jesus från Nasaret ser vi två änglar som vi bör identifiera som Mikael och Gabriel, den ene av dem håller kläderna till den som håller på att bli döpt. Underligt nog påstår vissa forskare att dessa två änglar tittar på de bägge fåglarna, den ena till höger och den andra till vänster om den mycket helige Aberamentho. Dessa två fåglar är, tillsammans med duvan, representativa för skapelsens tre krafter

Kristi Dop, Leonardo da Vinci

Den välsignade Johannes Döparen har ett kors på vilket ett slags pergament finns ihoprullat där man kan läsa ECCE AGNIUS, vilket ska översättas som ‘här är Guds Lamm’…….

Observera att omgivningen till de två huvudpersonerna: Jesus och Döparen, är fullständigt stenig, för sexualiteten är stötestenen och skandalklippan, som vi redan vet.

Till höger om V.M. Aberamentho ser vi en palm, vilken symboliserar mysterierna med själva ryggraden. På hans vänstra sida observerar man en gran, vilken är representativ för det träd som allegoriserar VARAT, vår kabbalistiska Kether.

Observera de två änglarna här nedanför ─Mikael och Gabriel─ vilka åtföljer V.M. Aberamentho i den mycket heliga stunden för hans dop.

Detalj med änglarna och landskapet.

Detalj med dopfatet.

Efter att ha gjort dessa avslöjanden, vänner, tillägger jag nu några fraser till er att reflektera och meditera över:

«Det finns alltid en försyn som inpirerar oss till att lindra våra medmänniskors mest trängande behov».
Goethe

«Försynen tycker om att bli frestad. Detta är hemligheten hos den människa som segrar».
Bernard Shaw

«Ge efter för försynen ».
Vergilius

«När Guds nåd saknas, är bemödandena förlåtna ».
Heliga Teresa av Jesus

«Försiktighet är att kunna skilja de saker som man kan önska sig från de saker som man bör undvika ».
Marco Tulio Cicerón

FACTUM, NON FABULA.
─‘Fakta, inga fabler’─.
KWEN KHAN KHU