Det viktiga skälet till att det är angeläget för oss att väcka Medvetandet

Det viktiga skälet till att det är angeläget för oss att väcka Medvetandet

Det viktiga skälet till att det är angeläget för oss att väcka Medvetandet 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag förmedlar detta budskap till er beträffande:

DET VIKTIGA SKÄLET TILL ATT DET ANGELÄGET FÖR OSS ATT VÄCKA MEDVETANDET

Oberoende av det faktum att vi behöver VÄCKA MEDVETANDET för att allt bättre kunna uppfatta Egots rörelser inom oss och med detta som grund orientera vår MYSTISKA DÖD för att lyckas göra ett effektivt inre arbete, finns det ett TRANSCENDENTALT SKÄL till att kämpa för detta uppvaknande och det är inget annat än att INTE GÅ VILSE PÅ DEN HEMLIGA VÄGEN.

Kära läsare, vi vet redan att Medvetandet, olyckligtvis, är infångat bland våra tiotusen oönskade psykologiska aggregat, och det enda sättet att befria det  är genom att skärpa vår SJÄLVOBSERVATION för att uppnå en DJUP FÖRSTÅELSE av dessa aggregat och, senare, genom vädjanden till Gud Moder, lyckas med elimineringen av desamma, detta måste bli mycket tydligt.  

V.M. hävdade väldigt många gånger att det heliga Arcanum A.Z.F. i det forntida Egypten endast förmedlades till de Invigda som redan hade trettio procent vaket medvetande. Genom detta försäkrades man sig om att den person som befann sig i mysterierna ALDRIG SKULLE LEKA MED DESSA HELIGA TING och ännu mindre med Arcanum eller Alkemins huvudnyckel.

Det är viktigt att veta, upplysta läsare, att, även om det smärtar att säga det eller påstå det, är varje person som har rest upp de sju Ormarna av Eld och de sju Ormarna av Ljus, förutom att vara en Adept, belägen på toppen av det Första Berget, även till hälften en hanasmussiansk individ, eftersom  LJUSET och MÖRKRET lever tillsammans inom honom på samma gång…

Endast om denne Adept eller Adeptdam, med Faderns tillåtelse, beslutar sig för att gå in i DE VISES ÖKEN, det vill säga: det Andra Berget, endast då, genom att strikt uppfylla Herkules nio första Storverk och Jobs åtta år, kommer man att kunna göra sig fri från den Onde och sedan fortsätta med sin inre Krisus återuppstånden mot det Tredje Berget; detta är ytterst VIKTIGT ATT FÖRSTÅ.

Här är skälet till att personer som nått Mästerskapet på den tid när Mästare Samael befann sig i den fysiska världen, sedan förvandlades till förrädare av Avataren själv. Detta berodde på att JAGET INTE HADE FÖRINTATS, har ni förstått.

Jag påminner mig tre fall som jag anser att det är viktigt att kommentera i detta budskap.

FÖRSTA FALLET

I sina verk talar V.M. Samael till oss om en lärjunge som i sitt företag tillverkade jeans, eller cowboybyxor, och han refererar till honom eftersom denne lärjunge, av den högre kammaren, frågade vår Guru:

– Mästare, vem kommer att tillverka jeans som jag har gjort fram till nu om jag eliminerar EGOT?

V.M. Samael svarade:

─Tror du möjligtvis att VARAT inte kan göra byxor? Tillåt mig att säga dig något: VARAT skulle göra bättre jeans än de som du har gjort fram till nu, har du förstått?

En kväll när er tjänare återvände tillsammans med V.M. Samael till hans hus efter en högre kammare, var klockan 01:00 på natten och, när Mästare Samael öppnade dörren till sitt hus, gick vi båda in och, till vår förvåning, fann vi i fåtöljen i vardagsrummet den lärjunge som vi talade om några rader längre upp. Han hade en bordslampa tänd. Inför denna stora överraskning frågade V.M. Samael denne lärjunge:

─Broder, vad gör du här?

Lärjungen svarade mycket torrt:

Jag har kommit för att ta förväl av er för ni är inte längre en sann Mästare för mig!

Jag måste säga till alla, att under dessa dagar spreds dåliga rykten om vår Avatars liv på grund av att vår Guru hade blivit tvungen att arbeta i det Alkemiska Magisteriet med en Annan hermetisk  bägare, uppenbarligen under det att han följde instruktionerna från sitt Sanna VARA. Trots orden från denne lärjunge, erbjöd vår Patriark honom att själv ge hela förklaringen om det vore nödvändigt beträffande sina processer, men denne lärjunge nekade bestämt att ta emot förklaringar och bad att få lämna huset och ge sig av omedelbart.

När denne individ var på väg mot gatan, stängde Mästare Samael dörren till sitt hem och kastade ur sig följande mening:

Stackars broder! Vad han håller på att göra är en galenskap och han håller just precis på att avsluta den femte Ormen av Eld, men när Medvetandet sover lägger vi inte märke till de barbarier som vi är kapabla att göra. Ser du det, ser du, broder? vände han sig till er tjänare och sa.

Denna natt erkänner jag att det var mycket svårt för mig att somna, för denne kamrat höll på att avlägsna sig från den Hemliga Vägen genom att förråda sin egen Guru… 

ANDRA FALLET

I likhet med andra kollegor, lärde jag känna Herr Efraín Villegas Quintero, som var en internationell instruktör och han var, det måste man säga, en sympatisk person. Denne vän besökte Mästare Samael under de dagar när Avatarens hälsa var ganska dålig. Patriarken kommenterade, under dessa dagar, till den som skriver dessa rader:

─Broder Villegas har redan avslutat den femte Ormen av Eld och jag tror att jag bör meddela studenterna att att han är en Mästare!

Min person tillade dessa ord till Avataren:  

Nåväl, ni är Patriarken och vet bättre än någon vad som ska göras, Mästare!

Vid ett bestämt tillfälle, kallade V.M. Samel denne kollega till sitt sovrum eller sin dödsbädd och sade till honom:

Du ska veta att namnet till ditt Sanna Vara är DESOTO, men du bör inte säga det till någon. Jag kommer att visa dig i det inre när du bör göra det, har du förstått?

─Ja, Mästare -svarade Villegas.

Men, när den Vördnadsvärdes hälsa försämrades och det började komma personer från allá breddgrader för att, på ett visst sätt, ta farväl av Avataren, hade denne kollega, Villegas, redan sagt namnet på sitt Sanna Vara  till många personer, och lydde på så sätt inte Avataren. Senare vid kremeringen av Avatarens kropp, utnämnde han sig själv till Patriark 3, eftersom Herr Julio Medina Vizcaíno redan hade hunnit före och utnämnt sig själv till Patriark 2.

Om jag nämner namnet på dessa två individer gör jag det för de redan har avlidit, annars skulle jag endast skriva initialerna till deras jordiska namn.

TREDJE FALLET

Gnosis historia var, under flera år,  full av många förrädare av Vattumannens Avatar. En av dem var en herre kallad David León Valencaia, som var Bodhisattva till Mästare SANFRAGARATA. Denna lärjunge hade lyckat resa alla sina Ormar av Ljus i Colombia när Mästare Samael ännu bodde i Sierra Nevada de Santa Marta, colombianskt territorium. Även om folk kom att kalla denna kollega, det Gyllene Ordet på grund av de predikningar som han gjorde, beslöt han sig för att överge Mästare Samael och övergå till leden av en Svart Magiker som vid den tidpunkten dök upp i dessa områden och lystrade till namnet Omar Cherenzi Lind. Denna Svarta magiker erbjöd David León Valencia fler befattningar och mer makt under förutsättning att han övergav Gnosis led och det gjorde han… Jag måste säga att det var ett hårt moraliskt slag som Avataren tog emot på den tiden…

Nåväl, vad var det dolda skälet till att dessa saker inträffade?

SVAR: ett enda. Dessa Bodhisattvas VILLE INTE DÖ PSYKOLOGISKT och EGOT, MIG SJÄLV, spelade dem ett dåligt spratt, varken mer eller mindre än detta. Å andra sidan, längtade dessa Bodhisattvas endast efter krafter för att fascinera folk och det blev deras eget FÖRDÄRV

SENSMORAL: DEN SOM GÅR MED VARGAR LÄR SIG ATT YLA! Detta kan hända vem som helst av oss om VI INTE GÖR OSS TILL FIENDER AV OSS SJÄLVA. Detta är fundamentalt att förstå och att INSE DETTA… Så länge som vi har EGOT LEVANDE kommer vårt Medvetande att sova och vi kommer inte att kunna lägga märke till Vilddjurets rörelser i vårt inre och, även om vi befinner oss på avancerade delar av den Hemliga Vägen, kan det orsaka att vi faller i onåd och överger den.

Låt oss reflektera, vänner, låt oss reflektera SÅ ATT VI INTE FALLER FÖR FRESTELSEN!

Jag tillägger nu några fraser till er som jag anser vara lämpliga:  

«Att kunna lyda är den mest fullkomliga vetenskapen ».
Tirso de Molina

«Endast lydnaden ger rätten att befalla ».
Emerson

«Det finns ingen passion som förblindar mer än högmodet ».
Bretón de los Herreros

«Motspänstigheten är, utan tvivel, ett mycket allvarligt ont för den får oss att avvisa Andras råd och klamra oss fast vid vårt utlåtande och föresats mot övervägandena av försiktighet och rättvisa. Mot den bör vi noggrant avvärja oss för, då den har sin rot i högmodet, är det en planta som lätt utvecklas ».
Balmes

«Den person som det är lättast att bedra och förråda är oss själva. ».
Lytton

CALAMITATE DOCTI.
─‘Indoktrinerad av olycka’─.
KWEN KHAN KHU