Cele două regate

Cele două regate 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi prieteni și prietene,

Vreau să vă trimit câteva cuvinte relaționate cu:

CELE DOUĂ REGATE

Există REGATUL LUMINII și REGATUL TENEBRELOR.

Regatul Luminii este constituit din suflete purificate și ierarhii sublime.

Regatul Tenebrelor este compus din demoni și suflete pierdute.

Regatul Luminii există în dimensiunile superioare ale cosmosului.

Regatul Tenebrelor își are lăcașul în infradimensiunile fiecărei planete.

Regatul Luminii este plin de frumusețe, ordine, pace și înțelepciune.

Regatul Tenebrelor este înconjurat de dezordine, suferințe, ignoranță și urâțenie.

Regatul Luminii este lăcașul Iubirii Conștiente.

Regatul Tenebrelor este rodul răutății.

Regatul Luminii este infinit, este etern.

Regatul Tenebrelor este temporar, nu se bucură de eternitate.

Regatul Luminii este omniscient.

Regatul Tenebrelor este absolut orb.

Regatul Luminii este generator, creator.

Regatul Tenebrelor este degenerator sută la sută.

Regatul Luminii posedă Aeoni de lumină din ce în ce mai intenși.

Regatul Tenebrelor este făcut din cercuri din ce în ce mai obscure și fetide.

Regatul Luminii are limbajul divin, limba de aur.

Regatul Tenebrelor posedă doar mantre maligne.

Regatul Luminii este plin de temple și lăcașuri filosofale.

Regatul Tenebrelor este integrat din caverne infernale.

Regatul Luminii este plin de mistere.

Regatul Tenebrelor oferă doar josnicii de tot felul.

Regatul Luminii aparține gamei ultravioletului.

Regatul Tenebrelor aparține gamei infraroșului.

Regatul Luminii provoacă constant miracole.

Regatul Tenebrelor produce permanent nenorociri.

Regatul Luminii este plin de valori etice și de virtuți.

Regatul Tenebrelor este școala permanentă a viciilor, blasfemiilor și imoralității.

Regatul Luminii este plin de speranțe.

Regatul Tenebrelor este afirmația disperării.

Regatul Luminii este summumul castității.

Regatul Tenebrelor este culmea fornicației.

Regatul Luminii este supremul adevăr.

Regatul Tenebrelor este casa „contra-adevărului”.

Regatul Luminii are ca deviză fidelitatea.

Regatul Tenebrelor respiră doar trădare.

Regatul Luminii răsplătește sacrificiile făcute din iubire pentru Dumnezeu.

Regatul Tenebrelor premiază doar perversitatea.

Regatul Luminii este dătătorul de daruri pentru sufletele preafericite.

Regatul Tenebrelor acordă coarnele Bestiei celor mai apropiați.

Regatul Luminii îi acceptă pe cei care se căiesc de păcatele lor.

Regatul Tenebrelor nu are milă de nimeni.

Regatul Luminii se susține prin legi puține.

Regatul Tenebrelor este materializarea cea mai înfricoșătoare a mii și mii de legi.

În Regatul Luminii nu există durerea, doar exaltarea și bucuria sufletelor.

În Regatul Tenebrelor se aude doar plânsetul și scrâșnetul dinților autodistrugerii egoice.

În Regatul Luminii abundă Buddhașii de Compasiune, Îngerii, Arhanghelii, Serafimii, Heruvimii etc.

În Regatul Tenebrelor se văd pretutindeni doar Principii Răului.

În Regatul Luminii există doar adorarea supremă a Theomegalogosului.

În Regatul Tenebrelor se închină cult doar Bestiei cu șapte coarne al cărei număr este 666.

În Regatul Luminii sufletele gemene își împărtășesc iubirea și fericirea lor inseparabilă.

În Regatul Tenebrelor sufletele pierdute se hrănesc doar cu adultere, promiscuitate și fornicații neîncetate.

În Regatul Luminii veșmintele sacre denotă ierarhiile animice ale sufletelor.

În Regatul Tenebrelor goliciunea trupurilor lor este indicatorul propriei lor pierzanii.

După ce ați reflectat la toate acestea, stimate cititor, vă întreb: căruia dintre cele două regate vreți să-i aparțineți?…

Vă adaug, în final, câteva fraze pentru reflecția voastră:

„Valoarea unui om nu se determină prin ceea ce posedă, nici măcar prin ceea ce face, ci este corect exprimată prin ceea ce este în el însuși.”
Aristotel

„Nu poți vedea ceea ce ești, ceea ce vezi este umbra ta.”
Rabindranath Tagore

„Noi știm ceea ce suntem, dar nu ceea ce putem fi.”
Shakespeare

„Omul care vrea să contemple față în față gloria lui Dumnezeu pe Pământ, trebuie să contemple această glorie în singurătate.”
Edgar Allan Poe

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
─„Gusturile nu se discută.”─
KWEN KHAN KHU