Krigsherren- Alkemisk och teurgisk symbolik

Alkemisk och teurgisk symbolik

Alkemisk och teurgisk symbolik 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Vid detta tillfälle vänder jag mig till er för att förmedla några kommentarer till er beträffande två skisser eller teckningar av V.M. Leonardo da Vinci. Den första kallas Jakten på hermelinen och den andra är känd som Krigsherren eller Kondottiären.

Innan vi fördjupar oss i den första av hans skisser, ser vi vad de intellektuella säger om denna:

«Vi har funnit två intressanta teckningar av Mästare Leonardo: den första som kallas Jakten på hermelinen. Denna finns bevarad i Fitzwilliam museet, på Universitetet i Cambridge, England.

På denna kan vi se en man sittande på en sten som just ska slå en hermelin med en piska eller en gren som har tre förgreningar. Bakom mannen ser man redskap för att bruka jorden, en spade och en hacka. Ovanför hermelinen ser man ett mystiskt pergament».

Vem är denne man som sitter på en sten? Svar: arbetaren i det Stora Verket. Därför observerar man, bakom honom, redskap såsom en spade och en hacka, båda är redskap för att arbeta med den Filosofiska Jorden -vår materiella kropp-. Detta får erinrar oss om det medeltida alkemiska akrostikon som kallades Vitriol, vilket när man analyserar det, innesluter följande mening: Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Översättning: ‘besök jordens inre och genom att korrigera kommer du finna den dolda stenen’. Utan tvekan, kära vänner, handlar det om att, i våra djup, genom ett oupphörligt arbete med oss själva, finna vår Vises Sten.

Piskan, vilken har tre förgreningar, symboliserar skapelsens tre ursprungliga krafter: det Heliga Förnekandet, det Heliga bejakandet och den Heliga Försoningen. All kraft från skapelsens tre ursprungliga krafter ligger i den kyskhet som vi är kapabla att ackumulera just precis genom att avstå från otukten och genom att tämja vårt Kvicksilver, vilket här visas i form av en hermelin. Med detta säger man till oss att hermelinen, med dess vithet, är Kvicksilvret som redan har förenats med Svavlet, vilket är skälet till att vi kan kalla det Svavelhaltigt Kvicksilver eller Kvicksilversvavel. Vi behöver behärska denna heliga materia och därför vill mannen på vår bild ta det i besittning genom att fånga hermelinen. Över hermelinen ser vi ett pergament som svävar ovanför dess huvud för att visa oss att runt denna uppgift inom Alkemins vetenskap har det sagts många transcendentala saker.

Alkemisk och teurgisk symbolik Leonardo da Vinci

Längre ner bifogar vi en andra teckning kallad Krigsherren, gjord av Mästaren Leonardo ungefär år 1475 och bevarad på British Museum i London.

Historikerna säger: «Klädd i en antik rustning bär kondottiären en hjälm som är dekorerad med pergament och blomelement, under det att drakvingarna breder ut sig från tinningarna. På barmen har rustningen, som är rikt utsmyckad, ett lejonhuvud som sticker ut».

Krigsherren Leonardo da Vinci

Denna andra teckning, visar oss Krigsherren, den illusterar för oss varken mer eller mindre det Marsianska Logos -det koncept av V.M. Samael som konstnären hade under denna epok ─.

Utan någon tvekan, tålmodiga läsare, är Samael Krigets Geni inom den autentiska esoteriken och inom de kabbalistiska berättelser som sedan dess har existerat. Denne Krigsherre är klädd i en hjälm som kännetecknas av att ha drakvingarnas allegori av det alkemiska flyktiga elementet, Kvicksilvret-, och på hans barm ser vi ett lejonhuvud, symbol för det fasta elementet: Stella Maris eld. Hans kropp är omgiven av en krigsrustning. På hans hjälm, på den bakre delen av denna kan vi, likaledes, lägga märke till två pergament, på vilka den marsianska visdomen skulle finnas nedtecknad. Man kan även lägga märke till blommor på denna hjälm, vilka representerar de mänskliga dygderna.

Allt detta säger oss att Mästaren Leonardo på ett perfekt sätt kände till allt som hade att göra med den Sideriska Magin, Kabbala, Alkemin och andra kunskaper, vilket tillåter oss att beteckna honom som ett geni.

Jag överlämnar nu några fraser till er att reflektera över:

«Geniet segrar alltid. Det geni som låter sig besegras är aldrig ett geni ».
Benavente

«Geniet är en uppenbarelse av Gud ».
Calderón

«Den begåvade är ett magistrat; geniet är ett prästadöme ».
Victor Hugo

«Geniet består till två procent av begåvning och nittioåtta procent av beständigt genomförande ».
Beethoven

«Geniet bör tänka att han föddes, inte för sig själv, utan för att vara till nytta för världen ».
Luciano

ITA EST VITA HOMINUM.
─‘Sådant är människors liv ─.
KWEN KHAN KHU