Simbolismo alquímico y teúrgico

Simbolism alchimic și teurgic

Simbolism alchimic și teurgic 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți prieteni și prietene,

Mă adresez vouă în această oportunitate pentru a vă trimite câteva comentarii cu privire la două schițe sau desene ale V.M. Leonardo da Vinci. Primul este numit Vânătoarea herminei și al doilea se cunoaște cu numele de Domnul Războiului sau Un condotier.

Înainte de a intra în explicația acestei prime schițe ale sale, să vedem ce spun intelectualii despre aceasta:

„Am găsit două desene interesante ale Maestrului Leonardo: primul care se numește Vânătoarea herminei. Este păstrat la muzeul Fitzwilliam, universitatea Cambridge, Anglia.

În acesta putem vedea un bărbat așezat pe o piatră care este pe punctul de a lovi o hermină cu un bici sau cu o creangă care are trei terminații. În spatele bărbatului se văd instrumente pentru a lucra pământul, o lopată și o sapă. Deasupra herminei se observă un pergament misterios.”

Cine este acest bărbat care este așezat pe o piatră? Răspuns: muncitorul Marii Opere. De aceea în spatele lui se observă instrumente precum o lopată și o sapă, ambele instrumente pentru a lucra Pământul Filosofal –corpul nostru material. Aceasta ne face să ne amintim de acel acrostih medieval alchimist care era numit Vitriol, care, descompus, cuprindea următoarea frază: Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Traducere: vizitează interiorul pământului și rectificând vei găsi piatra ocultă. Fără îndoială, dragi prieteni, este vorba de a găsi în profunzimile noastre, prin intermediul muncii neîncetate asupra noastră înșine, a noastră Piatră Filosofală.

Biciul, care are trei ramificații, simbolizează cele trei forțe primare ale creației: Sfânta Negație, Sfânta Afirmație și Sfânta Conciliere. Întreaga putere a celor trei forțe primare ale creației rezidă în castitatea pe care noi suntem capabili să o acumulăm tocmai renunțând la fornicație și domesticindu-ne Mercurul, arătat aici sub forma unei hermine. Cu aceasta ni se spune că hermina, cu albeața ei, este Mercurul deja unit cu Sulful, motiv pentru care îl putem numi Mercur Sulfurat sau Sulf Mercurial. Avem nevoie să fim stăpâni pe această materie sacră și de aceea bărbatul din gravura noastră vrea să o posede capturând hermina. Deasupra herminei vedem un pergament care plutește deasupra capului pentru a ne indica faptul că în legătură cu această sarcină știința Alchimiei a spus multe lucruri transcendentale.

Mai jos adăugăm al doilea desen numit Domnul războiului, realizat de Maestrul Leonardo aproximativ în anul 1475 și conservat la Muzeul Britanic din Londra.

Istoricii spun: „Îmbrăcat cu o armură străveche, condotierul poartă un coif decorat cu pergamente și elemente florale, în timp ce aripile de dragon se întind dinspre tâmple. Pe piept, armura, bogat ornamentată, are un cap de leu care iese în evidență.”

Acest alt desen, care îl arată pe Domnul Războiului, îl ilustrează pentru noi nici mai mult nici mai puțin decât pe Logosul Marțian –concepția pe care o avea în acea epocă pictorul asupra V.M. Samael.

Fără nicio îndoială, răbdătorule cititor, Samael este Geniul Războiului în cadrul ezoterismului autentic și al narațiunilor cabalistice care existau deja de pe atunci. Acest Domn al Războiului este acoperit cu un coif care se caracterizează prin niște aripi de dragon –alegorie a elementului alchimic volatil, Mercurul–, și pe pieptul său vedem un cap de leu, simbol al elementului fix: focul Stellei Maris. Corpul său este acoperit cu o armură războinică. Deopotrivă, pe coiful său, în partea posterioară a acestuia, putem observa de asemenea două pergamente, în care ar fi scrisă înțelepciunea marțiană. De asemenea se observă flori pe respectivul coif, reprezentând virtuțile umane.

Toate acestea ne spun că Maestrul Leonardo da Vinci cunoștea la perfecție tot ceea ce era relaționat cu Magia Siderală, Kabala, Alchimia și alte cunoașteri, ceea ce ne permite să îl calificăm drept geniu.

Vă dăruiesc acum câteva fraze pentru a reflecta la ele:

„Geniul triumfă întotdeauna. Geniul care se lasă învins nu este niciodată geniu.”
Benavente

„Geniul este o revelație de la Dumnezeu.”
Calderón

„Talentul este o magistratură; geniul este un sacerdoțiu.”
Victor Hugo

„Geniul se compune din doi la sută talent și nouăzeci și opt la sută strădanie.”
Beethoven

„Geniul trebuie să se gândească la faptul că s-a născut, nu pentru sine, ci pentru a fi util lumii.”
Luciano

ITA EST VITA HOMINUM.
─ „Așa este viața oamenilor.”─
KWEN KHAN KHU