Essensen

Essensen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vad som gör varje nyfött barn vackert och beundransvärt är dess Essens; denna utgör i sig själv dess sanna realitet… 

Essensens normala tillväxt är förvisso mycket oansenlig, begynnande hos alla varelser.  

Den mänskliga kroppen växer och utvecklas i enlighet med artens biologiska lagar; dessa möjligheter är emellertid i sig själva ytterst begränsade för Essensen… 

Utan tvekan kan Essensen endast växa av sig själv till en liten grad, utan hjälp… 

Uppriktigt talat och utan omsvep säger vi att en naturlig och spontan tillväxt av Essensen endast är möjllig under de första tre, fyra eller fem åren, med andra ord, under livets första fas… 

Folk tror att Essensens tillväxt och utveckling alltid sker på ett kontinuerligt sätt, i enlighet med evolutionens mekanik, men den Universella Gnosticismen visar tydligt att det inte går till på detta sätt… 

Något mycket speciellt måste inträffa, något nytt måste genomföras för att Essensen ska växa mer… 

Jag vill med eftertryck hänvisa till arbetet med sig själv. Utvecklingen av Essensen är endast möjlig genom medvetet arbete och självpåtaget lidande… 

Det är nödvändigt att inse att dessa arbeten inte syftar på yrkesfrågor, bankväsen, snickeri, mureri, järnvägsreparationer eller kontorsärenden… 

Detta arbete lämpar sig för varje person som har utvecklat personligheten; det ligger på det Psykologiska planet… 

Vi vet alla att vi  inom oss själva har det man kallar för EGO, JAG, MIG SJÄLV, SIG SJÄLV… 

Olyckligtvis befinner sig Essensen inkapslad, instängd i EGOT och detta är beklagansvärt… 

Att upplösa det Psykologiska JAGET, att  utplåna dess icke önskvärda element är angeläget, det får inte åsidosättas, det får inte uppskjutas…,detta är innebörden med arbetet med sig själv. 

Vi skulle aldrig kunna befria Essensen utan att dessförinnan ha utplånat det Psykologiska JAGET… 

I Essensen finns Religionen, BUDDHA, Visheten, smärtans partiklar från vår Fader i Himlen och alla uppgifter som vi behöver för VARATS INRE SJÄLVFÖRVERKLIGANDE. 

Ingen skulle kunna förinta det Psykologiska Jaget utan att dessförinnan ha eliminerat de omänskliga element som vi bär inom oss. Vi är tvugna att reducera dessa tiders ohyggliga grymheter till aska; avundsjukan, som sorligt nog har kommit att bli den dolda drivfjädern till våra handlingar; den outhärdliga snikenheten, som har gjort vårt liv så bittert; det avskyvärda skvallret; förtalet, som har varit upphovet till så många tragedier; dryckenskapen, den smutsiga sexuella lystenheten, som luktar så illa, etc… 

Allteftersom dessa vederstyggligheter reduceras till kosmiskt stoft, kommer Essensen, förutom att den frigörs, att växa och utvecklas på ett harmoniskt sätt… 

När det Psykologiska JAGET har dött, strålar uppenbarligen Essensen inom oss… 

Den fria Essensen förlänar oss inre skönhet; från denna skönhet utstrålar den fullkomliga lyckan och den sanna Kärleken… 

Essensen äger en mångfald sinnen för fullkomlighet och utomordentliga naturkrafter… 

När vi ”Dör i Oss Själva”, när vi upplöser det Psykologiska JAGET, kan vi glädja oss åt Essensens värdefulla sinnen och krafter… 

Revolutionerande Psykologi, kapitel IV, “Essensen” 
Samael Aun Weor