Lambsprinck dévoilé - Kwen Khan Khu

Lambsprinck avslöjad

Lambsprinck avslöjad 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu
Vid 1500-talets slut dök det i Tyskland upp ett poem åtföljd av femton extraordinära gravyrer, vilka skapade en autentisk debatt beträffande dess betydelse och mysterium. Även idag är det må… read more

Gnosis storhet och glans

Gnosis storhet och glans 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu
Vi presenterar denna bok GNOSIS STORHET OCH GLANS, ett nytt verk som publicerats i en mycket vacker form, som ser ljuset bryta fram från V.M. Kwen Khan Kuhs penna för att upplysa den läsare … read more
Melquisedec ¡tenía razón! - Kwen Khan Khu

Melkisedek hade rätt!

Melkisedek hade rätt! 1574 885 V.M. Kwen Khan Khu
V.M. Kwen Khan Khu överlämnar detta verk så att mänskligheten lär känna figuren av dess stora Planetregent, Jordens Geni, V.M. Melkisedek. Denna mytologiska figur från Bibeln och från uråld… read more
Ontologie gnostique - Kwen Khan Khu

Gnostisk ontologi

Gnostisk ontologi 1380 776 V.M. Kwen Khan Khu
Den dialog som presenteras av författaren till detta verk, Kwen Khan Khu, tillåter oss att fördjupa oss i de skarpaste frågetecknen som normalt kommer till våra sinnen inför anhopningen av f… read more
La Gracia Mística Encarnada (título anterior:  La Fémina Sagrada)

Den inkarnderade mystiska Nåden

Den inkarnderade mystiska Nåden 1569 882 Lynn Hachey
Om någon har lidit av den mest illvilliga vanära, avvisandet och bristen på förståelse från mottagligt folk, har det varit Maria Magdalena. Allt sedan 500-talet när påven Gregorius I identif… read more

Ödmjukhetens makt

Ödmjukhetens makt 1576 886 V.M. Kwen Khan Khu
V.M. Kwen Khan Khu kommer tillbaka och överlämnar ett nytt legat av visdom, inspiration och erfarenhet balanserad mellan det mänskliga och det gudomliga, i en bok som återger hans muntliga u… read more
Esoteric Treatise of Hermetic Astrology - V.M. Samael Aun Weor

Esoterisk avhandling i hermetisk astrologi

Esoterisk avhandling i hermetisk astrologi 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Vattumannes Avatar, V.M. Samael Aun Weor, kommer ytterligare en gång att skilja vetet från agnarna, genom att belysa dessa kusnkaper, nyansera dessa när det är nödvändigt och korrigera när tidens gång eller rättare sagt bristen på medvetenhet hade fått dessa att degenerera. Om läsaren äntligen vill förstå zodiaktecknen, har han eller hon det definitiva svaret i sin hand. read more
Traité de médecine occulte et de magie pratique

Avhandling i ockult medicin och praktisk magi

Avhandling i ockult medicin och praktisk magi 1697 954 V.M. Samael Aun Weor
En praktisk handbok för att utöva en uråldrig läkekonst, okänd för läkare i denna epok, i vilken man kan konstatera att det inte är växterna i sig som botar, utan deras själar i detta som ka… read more

Avhandling i sexuell alkemi

Avhandling i sexuell alkemi 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Den ivrige läsaren kommer i denna avhandling, att finna svaren, äntligen avslöjade, beträffande vad Alkemi är, hur man kan praktisera den och var det Gyllene Skinnet finns, i det mest undangömda och samtidigt mest uppenbara i själva den mänskliga naturen. read more
Tarot i kabala

Tarot och Kabbala

Tarot och Kabbala 1590 894 V.M. Samael Aun Weor
En avhandling som hänvisar till den hermetiska undervisningen i Thots Bok, och den avslöjar för oss, steg för steg, arkana för arkana, den visdom som finns innesluten i de heliga hieroglyfer… read more