Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografi Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografi Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu) 850 480 VOPUS Editorial

Óscar Uzcategui Q. föddes den 28:e augusti 1950 i Venezuela, mitt i Andernas bergskedja. Från tidig ålder hade han stor andlig längtan, vilket ledde honom till ett oupphörligt sökande efter Varats inneboende värden hos gnostikerna. Hans pubertet förlöpte i dessa…

V.M. Samael Aun Weor - Padre de la Antropología Gnóstica

V.M. Samael Aun Weor – Fader till den Gnostiska Antropologin

V.M. Samael Aun Weor – Fader till den Gnostiska Antropologin 850 480 VOPUS Editorial

V.M. Samael Aun Weor, en samtida antropolog och sociolog, har varit född forskare. Han har ägnat hela sitt liv åt att fördjupa sig i de stora sanningar som olika civilisationer har…