Varifrån uppstår ljuset? Ljusets ursprung.

Varifrån uppstår ljuset?

Varifrån uppstår ljuset? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare:

Jag förmedlar några reflektioner genom vilka jag vill besvara frågan för mig själv:

VARIFRÅN UPPSTÅR LJUSET?

Ibland har jag frågat mig själv: varifrån uppstår ljuset?

Svar: Från sig själv!

Varför?

Svar: För Ljuset är Gud. Det är därför som det bibliska Genesis börjar med att säga: «Guds Ande svävade över vattnet i kaos… Och Gud sade: Varde ljus! Och det blev ljus». Och Genesis fortsätter att säga till oss: «Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt, och det blev afton och det blev morgon, den första dagen!».

Einstein har redan sagt det: «Allt är relativt, det finns endast en sak som inte är relativt: ljuset i vilken form som helst!».

Ljuset är eld och elden är upphovet till de fyra elementen.

«Gud är en outsläcklig eld som tänder sig själv eller släcker sig själv», deklarerade Herakleitos … När den tänds skapar den Kosmiska Dagar -Maha-Manvantaras- och när den släcks ger den upphov till Kosmiska Nätter -Pralayas-, säger Gnosis…

Makro- och mikrokosmos är mutationer av ljuset. Materia reduceras till energi, energi till atomer och atomer styrs av Ashim, eldsintelligenserna.

I slutändan är det själva elden kristalliserad som finns i materians bakgrund.

Det är elden och dess mutationer som har framkallat den multidimensionella rymden. Allt eftersom vi går uppåt mot högre dimensioner optimeras ljuset. När vi går ner till infradimensionerna förminskas ljuset, det reduceras och förvandlas till de infraröda spektran, men det fortsätter att vara ljus anpassat till djupen. På samma sätt som elden får de mest kompakta och råa metallerna att smälta, på samma sätt upplöses de metalliska personligheterna hos de mesta illasinnade demonerna i värmen från helvetets eldar. Det är på så sätt som det är möjligt att återhämta det energetiska-själsliga materialet som tillhör ljuset…

«Ljus, mer ljus!», ropade Goethe i sina extaser. Allt växer fram från ljuset och, förr eller senare, återvänder det till Ljuset…

Det kosmiska sköte som frambringade världar, galaxer, universum och som gav form åt skapelsen är ljus. Mulaprakriti kallas hon av hinduerna.

De svarta hål som teleskopen observerar idag är tunnlar av ljus som sätter olika oändligheter i förbindelse med varandra.

SAMMANTAGET: Över korset till den Store Kabiren från Galileen skrev man INRI, vilket översatt skulle bli Igni natura renovatur integra, ‘elden förnyar hela naturen fullständigt’…

Humanoidens uppdrag är att bli Människa. Det är endast möjligt när humanoiden ackumulerar ljus och detta ljus gör den till Människa. Senare blir denna Människa en Övermänniska för att uppslukas av den Stora Arkitekten, eller den sanna Demiurgen: Theomegalogos -det Stora Ordets Herre-, och på så vis rättfärdigas och befästs hans verk för att sedan försvinna och dyka upp igen när hans egen intelligens dikterar det…

¡Omnia in duobus, duo in uno, unos in nihilo!, allt reduceras till dualiteten, dualiteten reduceras till enheten och enheten till intet.

Oremus.

Jag lämnar nu några fraser till för er reflektion:

«Sanningen och skönheten öppnar, med oförstörbar energi, vägen till ljuset ».
Schiller

«Av alla element som naturen har skapat, är ljuset den högsta skapelsen».
Schiller

«Himlen använder sig av oss på ett sätt som vi använder en fackla, den lyser inte upp för sig själv, utan för oss ».
Shakespeare

«Människan har gjorts, inte för att se ljuset, utan för att se endast de saker som Ljuset upplyser ».
Goethe

«Det finns hos varje folk ett tänt ljus: läraren i skolan; och bakom en mus som blåser: prästen ».
Victor Hugo

SUB SPECIE AETERNITATIS.
─‘Utifrån evighetens perspektiv’─.
KWEN KHAN KHU