Motsägelserna hos det djuriska Egot

Motsägelserna hos det djuriska Egot 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Med stort nöje sänder jag er denna gravyr som vi på ett gnostiskt sätt kommer att ge titeln…

…MOTSÄGELSERNA HOS DET DJURISKA EGOT

Motsägelserna hos det djuriska Egot, Rijksmuseum

För att studera denna magnifika gravyr, måste vi först av allt säga att den skapades mellan åren 1575 -1618 och att den finns på Rijksmuseum, som ligger i staden Amsterdam – Holland-.

Denna gravyr visar ett Monster som har fyra ben, fyra armar och fem huvuden. Varje huvud representerar en mänsklig aberration. Även i sina händer bär han ondskefulla attribut.

Under en tid användes denna gravyr av Calvinister för att attackera en individ kallad Jacobo Arminio, som skapade religiösa grupper för att bekämpa Calvin och hans lära. Arminianismen föddes i Nederländerna just precis som en reaktion på Calvinismen, ungefär vid 1700-talet.

Men, genom Gnosis kan vi gå längre och rikta in oss på det som vi kallar JAGETS PLURALITET, vilket, då det är ett Monster, skapar tillstånd av total obalans i vårt psyke och motsägelser med sublima påbud från religionerna.

Först och främst måste vi fokusera på monstret i sig självt, som bär ordet  WARMINIAEN på sin bringa. Detta ord är ett hån mot arminianismens doktrin.

När vi nu analyserar de fem huvudena till detta Monster observerar vi först och främst ett som ser mänskligt ut, vilket bär på en mask på den bakre delen. Denna mask är en symbol för den personlighet som vi tillverkar i varje existens. Vi måste även säga att detta huvud åtföljs av ordet FRAUS, vilket visar oss de bedragare som vi är inför de Solära Hierarkierna. Den andra delen av detta huvud observerar på ett direkt sätt ett annat som har en djurisk form och det åtföljs av det latinska ordet SEDITIO, vilket ska översättas som ”uppvigling” eller ”uppror” Detta huvud kan visa den kontinuerliga upproriskhet som vårt mentala sinne bevarar i antitesernas strider.

Därefter kan vi se att det finns ett annat huvud till en humanoid som befinner sig i en hållning av att läsa en text eller en bok som monstret håller upp med en av sina armar. Ovanför detta huvud finner vi ett annat latinskt ord, som i det här fallet säger OPINIO, ett ord som vi bör översätta som ”åsikt” eller ”åsikter”. Detta är, just precis, uppgiften för vårt djuriska mentala sinne, det hävdar alltid åsikter som det själv sedan motsäger genom andra åsikter.

På den andra sidan av monstrets bål finner vi först ett annat huvud till något som liknar ett svin. Detta huvud åtföljs av det latinska ATEÓTHS, som betyder ateism. Vi vet alla, vi som älskar Gnosis att ateismen är kännetecknande för kalkianska personligheter fulla av koncept och förutfattade meningar som de livnär sig på, sådan är ateismen, den är som ett svin som livnär sig på hädelser och förnekandet av allt som har en doft av andlighet.

Under det huvud som symboliserar ateismen ser vi ett annat som också har en viss mänsklig likhet. Detta huvud åtföljs av två mindre armar och av monstrets tredje arm, och med dessa extremiteter håller det hårt i en säck med pengar. Det ord som åtföljer det här andra huvudet är AVARITIA, vilket bör översättas som ”girighet”. Detta visar oss att humanoidernas liv på jorden, beklagligen, används till att söka efter materiella rikedomar, ägodelar och att samla på sig värdefulla saker. Sådan är girigheten, kära läsare.  

Emellertid, när vi beskriver monstret och dess uppsättningar påkallas vår uppmärksamhet av  ett tyg i form av en knut i höjd med dennes genitalier. Ovanför detta tyg finns det två latinska ord, det vill säga: VELAMEN NEQUITIAE, översättning ”slöja av fördärv”. Så som Gnosis betonar är Jaget alltid närvarande  i de fem centrarna av vår organiska maskin och, specifikt, i det sexuella centret, där det lever genom att vampyrisera vår sexualitet genom den avskyvärda lasten av otukt och sedeslöshet.

I en av monstrets händer kan vi se att det håller fast ett hjärta som genomkorsas av en dolk. Denna del av gravyren åtföljs av det latinska ordetINVIDIA. Avundsjukan, tålmodiga läsare, är alltid närvarande i djupet av många förräderier av lojalitet, därför genererar det alla typer av konflikter mellan folkmassorna. Varje transcendentalt ideal förstörs av avundsjukan när den visar sig i handling.

När vi observerar den andra högra armen till monstret, kan vi se att han i sin hand håller ett svärd. Detta svärd får stöd av det latinska ordet BELLUM, översättning ”krig”. Alla dessa skrämmande kännetecken är som krigen, som under historiens gång, ger upphov till de krig som förefaller aldrig få ett slut i våra samhällen. Av den anledningen visar denna gravyr, i den nedre delen, en bukett av lagerblad som trampas ned av JAGETS monstrositet. Vanligtvis har alla krig ett egoiskt ursprung, även om man vill presentera dem som uppbyggande av demokratier eller som befriare av den mänskliga varelsen. Detta är en stor lögn som krigen av olika slag döljer. 

På samma sätt, och sorgligt nog, framträder ett svärd, rättvisans svärd, delad i två delar. Med andra ord, säger man till oss att rättvisan är bruten, förstörd, slagen i bitar genom inverkan från våra psykologiska aggregat. Detta är orsaken till den oordning som härskar i vår värld. Detta är symbolen för jämnvikt, nu förstörd, det har vid dess sida det latinska ordet IUSTICIA, som ska tolkas som ”rättvisa”.

Och, slutligen, ser vi ett barn som  är nedtrampat av monstret. Detta barn representerar vår Essens, vår förlorade oskuldsfullhet och därför åtföljs detta barn av det latinska ordet INNOCENTIA, vilket pekar på den redan nämnda dygden av oskuldsfullhet. Sådana är vi, kära vänner, deformerade psykiskt och andligt, och vi skulle endast kunna överge detta miserabla tillstånd genom en djup revolution av vårt Medvetande, som den Samaelianska samtida Gnosticismen betonar.

Även om det förefaller otroligt, måste vi säga att i de inre världarna, klarare formulerat i naturens infradimensioner – avernus, helveten, tartaros eller avitchi inom religionerna – är det möjligt att möta förtappade själar som håller på att involutionera med monstruösa deformationer av djurisk karaktär.

I den nedre delen,  utanför gravyren, finner vi denna mening på latin:

«Obfirmatvs vbi stvdia in contraria menteis error agit monstrvm hoc exitiale parit».

Översättning: ‘När det förstärkta misstaget leder de mentala sinnena till motsatta ansträngningar, föder det detta kusliga monster.

Jag tillägger några slutliga fraser för er reflektion:

«Människorna är inte tillräckligt försiktiga för att akta sig för det som de bör undvika ».
Horatius

”Oförsiktigheten brukar alltid föregå olyckan”.
Appiano

Varje barn, när det föds, har med sig budskapet om att Gud inte har givit upp hoppet om människorna”
Rabindranath Tagore

Det finns ingen värre sak än olyckan att förlora oskuldsfullheten.
Chateaubriand

”Den stora hemligheten med att vara lycklig är att vara oskuldsfull ».
Focílides

DEI GRATIA.
─‘Genom Guds nåd’─.

KWEN KHAN KHU