Merkurius och Venus

Merkurius och Venus 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag tar mig friheten att sända er denna gravyr som är förbunden med den hermetiska alkemiska traditionen och som bär titeln…

…MERKURIUS OCH VENUS

Merkurius och Venus

Vi alla älskare av Gnosis vet redan att, när man talar om centralgestalterna i denna illustration, refererar vi automatiskt till de ingridienser som är grunden till det som vi inom den transmutoriska konsten kallar för det Stora Verket.

Först av allt bör vi informera om att denna gravyr var en del av titelbladet till den bok som titulerats Les rudimens de la philosophie naturelle touchant le système du corps mixte, publicerad år 1665. Man vet, å andra sidan, att detta tidigare omnämnda verk utvecklats av den franske läkaren, fysikern och alkemisten kallad Nicolás de Locques, som historien har placerat på 1700-talet. Enligt författaren till detta verk var han, personligen, den spagiriska läkaren till Ludvig XIV i Frankrike. 

Det är viktigt att veta att ordet spagirisk härrör från ordet spagiria, tillskrivet Paracelsus och att det i sin tur härrör från det grekiska  spao, ‘extrahera’, och ageiro, ‘samla’. Paracelsus säger följande: «Därför lär Alkemin, som i annat fall kallas Spagiria, ut om hur man separerar det falska från det rätta…».

Och vad är det med Alkemin som hjälper oss att skilja mellan rätt och orätt? Svar: Genom de alkemistiska grundvalarna som leder oss till uppnåendet av det Stora Verket avlägsnar vi oss från det som är orätt – Egot, de psykologiska aggregaten, oordningen, etc. -och vi närmar oss det som är rätt – Varat, hans dygder, hans förmågor, etc. -.

Om vi går in på ämnet, säger vi för att börja, att bilden visar oss själve Guden Merkurius som med den vänstra handen håller upp en fackla och med den högra en havssnäcka. Han håller på att introducera elden från facklan i en alkemisk behållare, vilket även denna kvinna gör, som vi identifierar som Venus. Och varför är även Venus närvarande här med en fackla? Svar: Hon, Venus, utför rollen av det alkemiska Svavlet. På detta sätt förenar Svavlet – Venus- och Kvicksilvret sina krafter för att skapa detta moln eller Arché inom vilket det inre Stora Verket frambringas, symboliserat av himlakroppen med åtta strålar.

Man måste observera att, under det att det flyktiga elementet – Merkurius – har en havssnäcka i en av sina händer och med den hämtar han lite vatten, sänker Venus – det gudomliga Svavlet – en av sina två facklor i vattnet så att den slutligen blandas med vattenelementet. Från detta kommer alkemistens axiom som betonar för oss: Man måste få det flyktiga elementet att smälta samman med det fasta elementet så att de slutligen formar ett enda. 

Det är mycket intressant att kvinnan som representerar Venus just precis omnämns i alkemiska texter som den kvinna som är lämplig för stenen. Detta beror på det faktum att hon representerar det renade Svavlet, det heliga eller gudomliga Svavlet; med andra ord, Stella Maris eld.  

Naturligtvis genomförs hela denna operation i laboratorium oratorium i vår organiska maskin, symboliserad i denna gravyr av den alkemiska behållaren.  

Den kontakt som Merkurius och Venus eldar gör, konfigurerar slutligen föreningen mellan de hemliga makterna inom denna nebulosa, vilket kommer att tillåta Solen och Månen att förbli förenade inom oss. På så vis kommer vi då att bli döpta av det Svavelhaltiga Kvicksilvret eller Kvicksilversvavlet, vilket är detsamma. Detta skulle vara vårt gröna lejon som senare kommer att förvandlas till rött lejon.

Den enorma klippa som framträder bakom kvinnan allergoriserar den mirakulösa klippan eller den mystiska stenen, som inte är något annat än själva vår sexualitet.

Vi bör inte utelämna det faktum att den kvinna som är avbildad här står på en upp och nervänd triangel, en otvetydig symbol för de vises Svavel.

Vi får heller inte avfärda den Kaducé som framträder vid sidan om den hemlige Merkurius. Denna kaducé, med dess två ormar, har alltid representerat Ida och Pingalas  kanaler i vår fysionomi, genom vilka de heliga atomerna stiger uppåt som ett resultat av våra destillationer.

För att avsluta vår efterforskning, måste vi peka på den farkost som vi ser i fjärran, i gravyrens bakgrund. Denna farkost påminner oss om de oupphörliga resorna eller upprepningarna av den konst som vi måste praktisera varje gång som vår natur tillåter oss det.

Jag skänker er nu några fraser för er reflektion:

«Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli ».
Shakespeare

«Att upphöra att vara är lika med att aldrig ha varit ».
Humberto Díaz Casanueva

«En människas Vara bestäms inte av vad hon äger, inte heller av vad hon gör, utan det uttrycks på ett direkt sätt av vad hon är i sig själv».
Aristoteles

«Du kan inte se vad du är, vad du ser är din skugga».
Rabindranath Tagore

¡SOL JUSTITIAE, ILLUSTRA NOS!
”Rättfärdighetens Sol, upplys oss!”

KWEN KHAN KHU