Herkules, Djärvheten, Kwen Khan Khu

Djärvheten

Djärvheten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Med stor tillfredställelse skriver jag till er för att förmedla några ord beträffande…

…DJÄRVHETEN

När vi talar om djärvhet syftar vi på en egenskap som inte alla personer besitter. Det handlar om en egenskap som en person, endera har med sig sedan tidigare existenser, eller det kan, eventuellt, handla om en energi som en mänsklig varelse har varit tvungen att utveckla efter att ha konfronterats med olika omständigheter i sitt liv.

Mytologin visar oss dess hjältar när de genomför bragder som har krävt interventionen av djärvhet hos de som har genomfört dessa. Låt oss erinra oss Herkules när han använde sin djärvhet för att ta de gyllene äpplen som växte i Hesperidernas trädgårdar och vilka vaktades av en fruktansvärd drake – Lucifer-, vilket var orsaken till att få vågade plocka dessa äpplen.

Gnosis har sagt att mytologin, på ett symboliskt sätt, avspeglar de arbeten som den fromme bör genomföra i sitt sökande efter det Gyllene Skinnet – det vill säga VARAT-. Dessa arbeten är sammanfattade i verket DE TRE BERGEN, skriven av vår älskade Guru: Samael Aun Weor. Där, på dessa sidor, finner vi med häpnad att dessa uppgifter eller arbeten i själva verket är metamorfoser som vi bör genomföra i vår psykologiska och själsliga natur. Uppenbarligen innebär allt detta oerhörda psykiska, och till och med, fysiska ansträngningar, eftersom det handlar om att genomföra handlingar vilka inte alla är beredda att göra…..

Det räcker att komma ihåg de stunder när vår Avatar såg sig själv tvungen att lämna Colombia, varnad av en ängel om att personer hade sänts ut för att döda honom. I dessa stunder tog V.M. Samael sina få personliga tillhörigheter, sin fru och deras barn och började en vandring som fick honom att genomkorsa hela länder ända till de, slutligen, kom fram till den Mexikanska Republiken, den plats som det Vita Brödraskapet låtit honom få veta att där kunde han  stanna och inte befinna sig i fara. När vi läser dessa saker förefaller de, vid första anblicken, vara triviala saker, men den råa verkligheten av dessa situationer var oerhört svåra, skrämmande, eftersom Mästaren vandrade genom vildmarken för att undvika poliskontroller och tullar, eftersom såväl han själv som hans fru och hans dotter färdades utan papper eller dokument. Till detta måste man summera bristen på föda. När någon hjälpte honom i en by, passade Mästare Samael på att, under denna korta vistelse, sända brev till kollegorna i Súmmum Supremum Sanctuarium i Sierra Nevada de Santa Marta -Colombia-, för att be dem sända lite pengar -vilket vanligtvis var 50 dollar-, och  med denna hjälp fortsatte han sin vandring. Inför detta panorama skulle det passa att fråga oss: Hur många av oss skulle vara kapabla att genomföra denna djärva uppgift? Gåtor, gåtor, gåtor…! Hur långt skulle vår längtan nå, att vilja uppfylla befallningarna från den välsignade Vita Logen? Etc., etc., etc.

Mycket djärv var, likaså, utmaningen för vår Guru, när man anvisade honom att återuppta sina alkemiska arbeten och hans fru inte kunde hjälpa honom i dessa arbeten, och han valde att lyda sitt Sanna VARA, som anvisat honom vem som skulle vara den kvinna som kunde hjälpa honom i denna andra del av vägen. Man måste säga att denna typ av handlingar kan man endast ge sig på med den ABSOLUTA TILLÅTELSEN FRÅN DEN STORA LAGEN OCH TILLÅTELSEN FRÅN VÅRT SANNA VARA. Trots det, innebar allt detta mycket svår gymnastik för V.M. Samael som vår käre Patriark stoiskt uthärdade för att slutligen kunna avsluta sin pilgrimsfärd fram till det Sanna Varats högsta boning.

Vad lär oss allt detta, kära läsare? SVAR: Att denna väg endast är för djärva män och kvinnor! På denna invigningens väg finns det inte plats för RÄDDHÅGADE och inte heller de som klamrar sig fast vid de religiösa dogmer vilka förvandlar allt till OGENOMTRÄNGLIGA LABYRINTER.

Vem av oss skulle kunna förmoda att vår Högsta Vägledare -V.M. Samael Aun Weor- skulle stänga in den högsta representanten för den SVARTA LOGEN där nere i helvetesvärldarna? Följaktligen gjorde han det, och just nu befinner sig  YAHVE korsfäst med sitt huvud neråt och där kommer han att stanna fram till Stenbockens Mörka Tidsålder, den tid när man slutligen kommer att ge honom en fysiska kropp. Denne kommer att bli  den messias, som de fanatiska inom Judendomen,  fortfarande väntar på, och alla dessa blinda varelser kommer att rulla ner i avgrunden  tillsammans med sin förmyndare.

Och, som om det vore lite, kommer vi även ihåg den djärva uppgift som vår Patriark genomförde för att förvandla BELSEBUB till en ångerfull själ som längtar efter ljusets mysterier. Det var inte lätt att övertyga en av underjordens avgrundsfurstar.  Det behövdes väldigt mycket tålamod, kärlek och djärvhet för att genomföra ett sådant åtagande, men slutligen lyckades man med det.

Det samma gjorde vår Patriark med en annan demos som demonología känner med namnet ASTAROTH. I detta andra fall utmanande vår Guru honom med svärd under förutsättningen att han, om vår Patriark vann, skulle överge den Svarta Logen och övergå till den Vita Logens led. Slutligen, efter denna duell, besegrades HERTIGEN ASTAROTH och idag är han sonen till en syster till vår Avatar.

Alla dessa sanna berättelser låter oss skönja att för att erövra HIMMELRIKENA och vinna ett BRA MÄSTERSKAP, räcker inte de goda avsikterna eller de fromma poserna; man behöver beväpna sig med ETT STORT MORALSIKT, ETISKT OCH SJÄLSLIGT MOD om man verkligen längtar efter att förvandlas till riktiga GUDS BARN.

MÅ DEN ALLSMÄKTIGES VÄLSIGNELSER VARA MED ER FÖR ALL EVIGHET…

«Ha djärvhet och tillit till dig själv. Stackars dig om du är rädd! ». Nietzsche

«Djärvhet är i företagandet det första, det andra och det tredje». Thomas Fuller

«Djärvheten ger ibland de frukter som de mest djupa beräkningar inte kan uppnå». Shakespeare

«Djärvhet förvärvar man genom att känna världen, och diskretion genom att känna människan». Ganivet

DRACO DORMIENS NUMQUAM TITILLANDUS. ─‘Kittla aldrig en drake när den sover’─.

KWEN KHAN KHU