Kriget Ryssland Ukraina

En nödvändig reflektion

En nödvändig reflektion 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Inför den världssituation som vi allá konfronteras med, anser jag att vi bör göra…

…EN NÖDVÄNDIG REFLEKTION

När vi observerar vad som håller på att hända mellan Ryssland och Ukraina frågar vi oss alla: men hur är detta möjligt?

En konflikt som började med att vara en liten territoriell konflikt har antagit otroliga dimensioner, och har gett upphov till väldigt många döda, förflyttningar av folk, hunger, oräkneliga sårade, barn som har förlorat sina mödrar, gamla som  slutade sina dagar på värsta sätt, totalförstörda byggnader, brist på föda och vatten som är nödvändigt för att leva och ändlösa tragedier som kan tillläggas.

Det Första Världskriget började på ett liknande sätt med mordet av en politisk-aristokratisk individ, och detta ledde folkmassorna till att polarisera sig med ett läger eller med ett annat. Senare, infekterades andra länder av detta VIRRVARR och det blev början till det krig som var oerhört grymt.

Det Andra Världskriget, å andra sidan, började med de personliga ambitionerna hos Herr Hitler, vilket fick honom att sätta igång ett krig som först var europeiskt och sedan kom att blanda in fyrtio länder.

Nu står vi vid dörren till ett tredje världskrig, vilket, på grund av ny teknik, kommer att bli den absolut mest skrämmande och skoningslösa, och med möjligheten att göra slut på en stor del av det mänskliga släktet i vår värld på grund av kärnkraften.

När vi observerar de nyheter som TV -stationerna i världen erbjuder oss, vet vi, till råga på allt, inte vem vi ska tro på, eftersom EGOT hos humanoiden har blivit så cyniskt att man inte ens förmedlar vad som i själva verket händer. Det kallas KRIGSPROPAGANDA.

Nåväl, vänner,när vi i dessa situationer  frågar oss saker som dessa:  Vad som har hänt med religionerna? Var finns religiositeten hos folk? Vad har hänt med TRON hos de så kallade troende religiösa? Vad har de enorma monumenten och byggnadsverken hos religionerna tjänat till ? Det vill säga: Vatikanen, de enorma katedralerna, de pomposa statyerna som rests till ära för vissa påvar och katolska eller ortodoxa församlingsgrundare…-?

Det är under dessa omständigheter som vi lägger märke till att den presumtiva religiositeten hos folkmassorna endast är en mental sak, ett slags mode, en imitation av vad pappa och mamma gör, något som vi mer eller mindre tror på så att vi inte går ner i helvetet efter vår fysiska död. Teorier och mer teorier som helt enkelt har stannat kvar i vårt undermedvetna  och genom vilka vi utger oss för att vara ärliga personer och ett gott folk.  Allt detta är inte sant.

Det är mycket underligt att se själva patriarken för den ortodoxa kyrkan ge stöd åt Rysslands krig mot Ukraina. Vad är detta? SVAR: detta kallas «DJÄVULEN SOM FÖRRÄTTAR MÄSSA»… Och, vad gör den andra påven tillhörande katolikerna från Vatikanen? Han lutar sig ut från ett fönster på söndagarna och betecknar detta krig som något ICKE KRISTET, vilket vi alla redan vet.

Det är uppenbarligen lätt att se FARISÉ-JAGET personifierat hos de kristna och ortodoxa i dessa tider, eftersom de, innan detta krig, gick till mässan, gjorde sina processioner under Påskveckan eller vid Jul, etc.; men nu har de glömt allt detta och de ebjuder sig till och med att gå ut och strida med ett eller annat förband och gör långa resor för att bli värvade av armén. Och vad hände med vår lydnad av Moses sjunde budord som förmanar oss:: «DU SKALL ICKE DRÄPA», och det andra: «DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SÅSOM DIG SJÄLV»?, vad hände med våra kristna röstförklaringar? Vad hände med våra löften som vi har gett inför Gud? SVAR: allt var och fortsätter att vara tomt billigt prat…

Det enda som kännetecknar oss är FARISÉISMEN, CYNISMEN, AVHUMANISERINGEN, egocentrismen och så vidare…

Mitt i allt detta får vi inte glömma att alla krig, i grund och botten, har en drivfjäder. Denna drivfjäder kallas EKONOMISKA AMBITIONER.

Ryssland vet mycket väl att det i de ockuperade områdena finns många gruvor med mineraler som kan användas i framtiden och Ukraina har samma avsikter.

Men, vid sidan av allt detta, kära läsare, visar dessa händelser oss alltid realiteten av Gnosis när den visar oss den egoiska mångfalden som causa causarum till alla våra bitterheter. «Varje krig är dotter till okunnigheten», sa en fritänkare vid ett visst tillfälle. Och det var inte helt obefogat, eftersom, vad vi visar är, helt enkelt, en ABSOLUT BRIST PÅ MEDVETNA VÄRDEN vilka leder oss till att begå de värsta illdåd man kan färeställa sig. Detta har skett sedan tusentals år tillbaka, inklusive före Kristus, och nu, genom att vårt DJURISKA EGO har blivit större, har denna situation blivit värre.

Det mest monstruösa med hela denna egoiska lavin är att detta krig, lite i taget, kommer att påverka alla vrår av vår värld, eftesom om ett av förbunden, det vill säga: NATO eller RYSSLAND, skulle märka att de förlorar en sammandrabbning, då skulle de inte alls tveka, drivna av HÄMNDENS JAG, att använda kärnkraft, vilket kommer att påverka vår atmosfär, våra hav, vår mark och våra skördar, vår luft, etc., etc., och allt detta kommer att resultera i miljontals och miljontals döda. Tärningen är kastad, och det stora Babylon, moder all otukt, kommer att få känna gudomlighetens stränghet, eftersom det har varit så många förbrytelser som har begåtts av denna ras att det inte kommer att finnas någon nåd för oss!

Och, mitt i all denna PANDEMONIUM är det mödan värt att fråga oss själva: och vi, vi som älskar Gnosis, vilket öde väntar oss mitt i detta kaos som kommer över oss?

När det gäller detta måste jag säga er att en sak är att ha lärt känna Gnosis och en annan mycket annorlunda är att praktisera det varje dag. På så sätt, kommer då endast de som gör ett intensivt psykologiskt arbete med sig själva och praktiserar Arcanum A.Z.F med stor hängivenhet och å andra sidan offrar sig för sina medmänniskor, att få hjälp från de gudomliga hierarkierna. Dessa var vår Avatars V.M. Samael Aun Weors ord, under det att han befann sig tillsammans med oss i denna fysiska värld. Vi får inte glömma att vi alla släpar på mycket allvarlig karma sedan avlägsna existenser, och endast genom ett ingripande från vår Gudomliga Moder Kundalini och vår inre Kristus kommer vi att kunna få hjälp från de solära dynastierna.

När vi nått denna punkt, återstår det bara för oss att påpeka, som vår V.M. Samael med all rätt sagt: «Denna mänsklighet är mogen för sin bestraffning. Nu har vi bara att dra oss tillbaka i meditation och bön till gudomligheten, och be den att den på något sätt tillåter oss att undkomma denna stora katastrof som närmar sig.

Jag tillägger några fraser till er för er reflektion:

«Kriget skapar tjuvarna och freden reser upp galgarna!».
Lorenzo de Médici

«Kriget är en stor skola av resignation!».
Pérez Galdós

«Kriget är en purpurfärg under vilken mordet döljer sig!».
Victor Hugo

«Kriget är ett attentat mot människosläktet !».
Plinius

«Kriget är mänsklighetens järnansikte!».
Richter

QUOS DEUS PERDERE VULT, DEMENTAT PRIUS.
─‘De som Gud vill förinta, driver han först till vanvett’─.

KWEN KHAN KHU