Orosz-Ukrán háború: Egy szükséges reflektáció

Egy szükséges reflektáció

Egy szükséges reflektáció 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves olvasók!

Tekintettel arra a világhelyzetre, amellyel mindannyian szembesülünk, úgy gondolom, hogy el kell végeznünk…

…EGY SZÜKSÉGES REFLEKTÁCIÓT.

Amikor azt szemléljük, hogy mi történik Oroszország és Ukrajna között, mindannyian feltesszük magunknak a kérdést: de hogyan lehetséges ez?

Egy konfliktus, amely egy kis területi vitaként kezdődött, hihetetlen méreteket öltött, és a két ország között sok halálos áldozatot követelt, kitelepített és éhező embereket, számtalan sebesültet, anyjukat elvesztett gyermekeket, idős embereket, akiknek a lehető legrosszabb módon fejeződtek be napjaik, teljesen lerombolt épületeket, a megélhetéshez szükséges élelmiszer és víz hiányát, és végtelen sok más csapást.

Az Első Világháború is egy arisztokrata-politikus személy meggyilkolásával kezdődött, és ez arra késztette a tömegeket, hogy az egyik vagy a másik oldalra álljanak. Később ez a ZŰRZAVAR más országokban is elterjedt, és ez volt a kezdete egy rettenetesen kegyetlen háborúnak.

Másrészt a Második Világháború Hitler úr személyes ambícióival kezdődött, ez vezette egy háború kirobbantásához, amely először Európát, majd negyven országot érintett.

Most egy harmadik világégés küszöbén állunk, amely az új technológiáknak köszönhetően még borzalmasabb és kíméletlenebb lesz annak lehetőségével, hogy az emberiség nagy részét nukleáris erővel kiirtsa világunkból.

Amikor nézzük a híreket, amelyeket világunk televíziós csatornái kínálnak nekünk, akkor, ami még rosszabb, azt sem nem tudjuk, hogy kinek higgyünk, mert az emberszabásúak EGÓ-ja annyira cinikus lett, hogy nem is azt közvetíti, ami valójában történik. Ezt hívják PROPAGANDA HÁBORÚNAK.

Nos, testvéreim, ezekben a helyzetekben ilyen kérdéseket teszünk fel magunknak: Hová tűntek a vallások? Hová lett az emberek vallásossága? Hol van az úgynevezett vallásos hívők HITE? Mire szolgáltak és szolgálnak ma is a nagy vallások hatalmas műemlékei és épületei – Értsd: a Vatikán, a hatalmas katedrálisok, az egyes pápák és katolikus vagy ortodox egyházközségek alapítóinak tiszteletére emelt pompás szobrok… -?

Ezen körülmények között vesszük észre, hogy a tömegek állítólagos vallásossága csak egy mentális dolog, egyfajta divat, annak utánzása, amit apu és anyu csinál, olyasvalami, amiben többé-kevésbé hiszünk, amíg nem kerülünk a pokolba a fizikai halálunk után. Elméletek és még több elmélet, amelyek egyszerűen megmaradtak a tudatalattinkban, és amelyekkel azt feltételezzük, hogy becsületes és jó emberek vagyunk. Mindez pedig nem igaz.

Nagyon érdekes azt látni, hogy éppen az ortodox egyház pátriárkája támogatja Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Mégis mi ez? VÁLASZ: Ezt úgy hívják, hogy „AZ ÖRDÖG MISÉZIK”… És mit csinál a másik, a katolikusok pápája a Vatikánból? Nos, vasárnaponként megjelenik az ablakban és kijelenti, hogy ez a háború NEM KERESZTÉNYI, amit már mindannyian tudunk.

Nyilvánvalóan ezekben az időkben könnyű meglátni a FARIZEUS ÉNT megszemélyesítve a keresztényekben és ortodoxokban, mert a háború előtt misére jártak, húsvéti vagy karácsonyi körmenetet tartottak stb.; de most mindezt elfelejtették, sőt önkéntesen mennek harcolni az egyik vagy a másik oldal ellen, hosszú utakat megtéve, hogy csatlakozzanak a hadsereghez. És hol marad az engedelmességünk a hetedik mózesi parancsolat iránt, amely figyelmeztet bennünket: „NE ÖLJ”, és ez iránt: „SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT”? Hol vannak a keresztény fogadalmaink? Hol vannak Isten előtt tett ígéreteink? VÁLASZ: ez mind olcsó szófecsérlés volt és az is marad…… Az egyetlen dolog, ami bennünket meghatároz, az a FARIZEIZMUS, A CINIZMUS, AZ EMBERTELENSÉG, AZ ÉNKÖZPONTÚSÁG és egyéb gazságok…

Mindezek közepette nem feledkezhetünk meg arról, hogy minden háborúnak van mélyen egy mozgatórugója. Ezt a mozgatórugót úgy hívják, hogy GAZDASÁGI ÉRDEKEK.

Oroszország nagyon jól tudja, hogy az általa megszállt területeken számos ásványbánya található, amelyeket a jövőben fel lehet használni, és Ukrajnának a szándékai ugyanezek.

Mindezektől eltekintve azonban, testvéreim, ezek az események mindig megmutatják nekünk a Gnózis valóságát, amikor rámutat az egoista sokaságra, mint minden keserűségünk causa causorum-jára. „Minden háború a tudatlanságnak a gyermeke” – mondta egyszer egy szabadgondolkodó. És igaza volt, mert legbelül, amit demonstrálunk, az egyszerűen a TUDATOS ÉRTÉKEK TELJES HIÁNYA, amely az elképzelhető legrosszabb atrocitások elkövetésére késztet bennünket. Ez történik évezredek óta, még Krisztus előtt is, és most, az ÁLLATI EGÓNK meghízásával ez a helyzet még rosszabbá vált.

A legszörnyűbb ebben az egész egoista lavinában az, hogy ez a háború apránként fogja érinteni földgömbünk minden szegletét, mert ha az egyik fél – értsd: NATO vagy OROSZORSZÁG – úgy látja, hogy elveszíti a konfrontációt, akkor a BOSSZÚ ÉNJÉTŐL vezérelve nem fog habozni, hogy nukleáris energiát használjon fel, ami hatással lesz a légkörünkre, óceánjainkra, földjeinkre és terményeinkre, levegőnkre stb. stb., és mindez milliók és milliók halálát fogja jelenteni. A kocka el van vetve, és a nagy Babilon, minden paráznaságok anyja, meg fogja ismerni az isteni szigort, mert annyi bűnt követett el ez a faj, hogy nem lesz kegyelem számunkra!

És mindezen PANDEMÓNIUM közepette érdemes feltenni magunknak a kérdést: És ránk, a Gnózis szerelmeseire, milyen szerencse vár ebben a ránk törő káoszban?

Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy egy dolog a Gnózist ismerni, és egészen más dolog azt minden nap gyakorolni. Így tehát csak azok kapnak segítséget az isteni hierarchiáktól, akik intenzív pszichológiai munkát végeznek önmagukon, és nagy odaadással gyakorolják az A.Z.F. Arkánumot, másrészt pedig feláldozzák magukat embertársaikért. Ezek voltak Avatárunk, a Nt. Samael Aun Weor szavai, amikor velünk volt ebben a fizikai világban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindannyian sok súlyos karmát hordozunk magunkban távoli létezésekből, és csak Kundalíni Isteni Anyánk és belső Krisztusunk közreműködésével kaphatunk segítséget a szoláris dinasztiák kegyelméből.

Ezen a ponton csak azt tudjuk kiemelni, amit a Nt. Samael Mester mondott: „Ez az emberiség megérett a büntetésére!” Nem marad más hátra, mint bezárkózni a meditációba és az istenséghez intézett imába, könyörögjünk hogy engedje meg, hogy valahogy megmeneküljünk ebből a közelgő nagy katasztrófából.

Hozzáadok néhány mondatot, hogy elgondolkodhassatok rajta:

„A háború tolvajokat teremt, a béke pedig akasztófát!”
Lorenzo de’ Medici

„A háború a lemondás nagyszerű iskolája!”
Perez Galdos

„A háború egy bíborpalást, amely alá gyilkosságot rejtenek!”
Victor Hugo

„A háború az emberi faj elleni támadás!”
Plinius

„A háború az emberiség vas gyógymódja!”
Richter

QUOS DEUS PERDERE VULT, DEMENTAT PRIUS.
─”Akit Isten el akar pusztítani, azt előbb megőrjíti”─.

KWEN KHAN KHU