Svoju psihološku karakteristiku

Kako bismo mogli da otkrijemo svoju psihološku karakteristiku?

Kako bismo mogli da otkrijemo svoju psihološku karakteristiku? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni čitaoci:

Dolazim k vama posredstvom ovog medija da bih vam ovom prilikom govorio o tome:

KAKO BISMO MOGLI DA OTKRIJEMO SVOJU PSIHOLOŠKU KARAKTERISTIKU

U svojim delima psihološkog karaktera, V.M. Samael nas podstiče da otkrijemo našu ličnu psihološku odliku (jer svako ima svoju) sa ciljem da umanjimo snagu našem zlokobnom ŽIVOTINJSKOM EGO-u kog imamo u našoj unutrašnjosti. Ali, ne može se poreći činjenica da, zbog toga što je naše JA mnogostruko (konstituisano je od deset hiljade agregata), dokazuje se da takav zadatak uopšte nije lak onda kada želimo da otkrijemo dotičnu karakteristiku.

Posredstvom Gnoze znamo da je naša psihološka odlika, koja personifikuje našu psihologiju, onaj agregat koji u sebi ima više ZAHVAĆENE SVESTI i, iz ovog razloga, mogli bismo da kažemo da je jedan od glavešina legije koja stvara našu neurednu višestruku psihu.

Sve je ovo, braćo i sestre, intimno povezano sa slepilom koje imamo od pre mnogo vekova i zbog kog smo uvek bili, nažalost, mehanički entiteti ili roboti u službi one koju u Gnozi nazivamo Bestijom čiji je broj 666.

Studiju koju treba da realizujemo na nama nalazi se neposredno povezana sa OSEĆAJEM SAMOOPAŽANJA, zato što nikada ne bi postojalo PSIHOLOŠKO SAMOOTKRIVANJE ako ne bismo se prethodno duboko SAMOOPAŽALI. Samoopažanje ima nivoe i nivoe i, da bise dotični fakultet razvio, potrebno je da se potpomognemo takozvanim STANJEM PERMANENTNE PRIPRAVNOSTI i, takođe, praktikama koje će da nas uvedu u vedrinu, u meditaciju, u retrospekciju itd, itd, itd.

Iako izgleda neverovatnim, uprkos činjenici da čitamo ove redove u knjigama Avatara, nažalost, naš je istinski interes za SPOZNAJOM NAS SAMIH siromašan i ne podržavaju ga ČEŽNJE PREMA BIĆU, koje predstavljaju sastojak koji se, na tom terenu, dokazuje kao FUNDAMENTALAN.

U periodu moje mladosti i adolescencije, pošto sam već bio u Gnozi, često sam stizao da čvrsto verujem da je moja LIČNA PSIHOLOŠKA KARAKTERISTIKA bila ona koju nazivamo BLUDOM. Zašto sam došao do takvog zaključka? Pa, jednostavno, zbog stanja razvratnosti koja su me napadala, pogotovu u toku noći, u takozvanim unutrašnjim svetovima. Prema tome, kao posledica toga, tokom mnogo godina molio sam svoju Božansku Majku da mi pomogne da izbacim ove senzacije koje su pokušavale da me orijentišu prema fornikaciji. Proveo sam mnogo godina svog života čineći postove i razne praktike sa Stela Maris, sa blagoslovenim Anđelom Anaelom, sa V.M. Anubisom itd, itd, itd.

Pored svega toga, poslužni nije shvatio činjenicu da me taj agregat nije mučio u fizičkom svetu, jer je u mojoj unutrašnjosti postojalo nešto, istovremeno, nešto što se protivilo gubljenju seksualnih energija i nije mi se sviđalo, ni u kakvom obliku, seksualno nasilje prema Večitom Ženskom. Tako da sam sa jedne strane osećao da me napadaju bludni Ja-ovi za vreme mog boravka u astralnom svetu, ali u fizičkom svetu ta situacija nije me napadala tokom svih dvadeset i četiri sata dana.

Poznavajući ove stvari, pojačavajući sve više SAMOOPAŽANJE i moleći božanske jerarhije da mi pomognu u ovom zadatku, započeo sam da kombinujem postove i molitve oslanjajući se pogotovo na STANJE PRIPRAVNOSTI PREMA NOVOM. Nesumnjivo, kao što kaže španska poslovica: „Moleći se i udarajući čekićem!“, moje molbe su bile saslušane i iskočila je iskra! Šta se onda dogodilo, braćo i sestre??? Dogodilo se da sam, ostajući u STANJU PRIPRAVNOSTI PREMA NOVOM, jednoga dana postavio sam sebi sledeće pitanje: „Šta je to što najviše svakodnevno mehanički ponavljaš na fizičkom i na unutrašnjem nivou?“, a onda sam otkrio da su većina mojih akcija, misli i osećanja imali naboj NASILJA, ponekad veoma prerušenog, a ponekad veoma jasno ispoljavanog. Otkrio sam tada da sam, normalno, gnevno govorio, voleo sam da udaram po stolovima, izuzetno brzo sam stvarao ružne misli prema drugima, bilo da je reč o rodbini poslužnog ili ne i dugi niz stvari koje su počele da me preokupiraju na takav način da su me samog ispunile čuđenjem, užasom i neizvesnošću… Otkrio sam da je moja psihološka karakteristika bila gnev, a ne blud!!!

Ali, desilo se tada nešto veoma interesantno. Kada je taj monstrum video da je otkriven zahvaljujući permanentnom samoopažanju, počeo je da se izuzetnom snagom buni u mojoj unutrašnjosti, sve do krajnosti čineći da mi se tresu mišići i istovremeno prouzrokujući neku vrstu mentalne utučenosti ili trenutnog poremećaja. Onda sam shvatio da je ova zlobna energija osetila pretnju i da bi sebi pomogao u takvoj situaciji, udvostručio sam molitve prema Božanskoj Majci i moje postove sa zadatkom da stvorim štit koji će da mi bude od pomoći u onim danima. Sve se ovo događalo kada poslužni nije bio u braku.

Vrhunac ove panorame pojavio se jednog dana kada sam bio u teškoj svađi sa jednim mojim bratom, koji je bio stariji od mene; svađa koja je bila verbalna, pretvorila se u tuču u kojoj sam osetio kako se moje telo užasno nadima, kao veoma snažna energija koja je učinila da stignem da davim sopstvenog brata!!! Stigao sam da davim svog roda svim silama, da ga skoro sasvim zadavim, što je učinilo da on padne onesvešćen kod mojih nogu…

Kada sam video svog brata kako se trese kao da mu nedostaje kiseonik, kao kada bi se nalazio smrtnom uzdisaju, očajnički sam potražio pomoć svoje majke i ostale braće!!! Bespomoćan pred ovim scenarijom, počeo sam i ja da se tresem, ali u ovom slučaju, braćo i sestre, bilo je zbog terora koji sam imao prema SEBI SAMOM… Tog dana rekao sam sebi: „Oskare, nisi ništa drugo nego ubica!!!“ Ova fraza ponavljala se hiljadu u jedan put u mojoj pameti i onda sam osetio gadost prema životu… Video sam sebe samog kao pravo smeće koje se kreće, govori itd, itd, ali bio sam samo ovo: SMEĆE!!!

Od tog momenta počeo sam da pravim INTROSPEKCIJE da bih ponovo video svoj život, a ono što sam našao u svojoj unutrašnjosti bila su gnusna sećanja mnogih momenata u kojima sam verbalno napadao svog bližnjeg, stižući da u raznim drugim situacija nasiljem PRETIM ostalima.

Kada sam jednom imao priliku da praktikujem Arkanum A.Z.F, usmerio sam sva moja preklinjanja prema božanskom Večito Ženskom moleći, koliko je moguće, da izbaci iz moje psihološke strukture onu monstruoznost.

Vremenom, moje Realno Biće pokazalo mi je, malo pomalo, kako je poslužni stvorio ovakvu abominaciju (gnusobu). Dakle, blagosloveni (neka se čita: BIĆE) vremenom mi je pokazao u unutrašnjim svetovima deliće iz različitih egzistencija u starom Rimu, u vreme u koje me je GNEV pretvorio u mašineriju ubice. Vrhunac vrhunca, već kada sam stupio u kontakt sa V.M. Samaelom, u Meksičkom federalnom okrugu, jednoga dana, Avatar me je upoznao sa činjenicom da sam praktično u vreme svih mojih egzistencija bio vojno lice i ponekad vojno lice i advokat. Očigledno je da iz ovog razloga umesto da se ublaži ono zverstvo koje sam imao u mojoj unutrašnjosti, doprineo sam osnaživanju ovog ogromnog DEMONA.

Pošto sam već znao koja je moja psihološka karakteristika, čvrsto sam sebi predložio da ISKORISTIM GIMNAZIJE koje mi je Otac dao u raznim misionarskim mestima i, prolaskom godina, i nakon mnogo zastrašujućih kriza, voljena Majka Kundalini definitivno je izbacila onaj demonski entitet koji je tokom vekova bio moj bič i uzrok mnogih od mojih moralnih karmi. Sve se plaća, braćo i sestre!…

Danas, kada gledam unazad i u memoriju mi dolaze scene onih stanja koja su me zaposedala i koja su me pretvarala u nešto apsolutno varvarsko, začuđen sam činjenicom da su se sve te stvari dešavale i duboko se sramim svojih stavova u onim vremenima. Da nisam bio otkrio svoju psihološku karakteristiku, braćo i sestre, u vim momentima mog života sve što bih radio bilo bi jednostavno ŽALOSNO GUBLJENJE VREMENA… Ničemu mi ne bi služila spoznaja ovog svetog učenja ako bih učinio glupost da NE ISKORISTIM SJAJNU PRILKU UPOZNAVANJA CRVENOG HRISTA ERE VODOLIJE, V.M. Samaela Aun Weora.

Ostavljam vam nekoliko fraza radi refleksije:

Prva i najveća sramota grešnika je ta što je zgrešio.“
Seneka

Za koliko je prestup teži, za toliko treba da bude duže vreme posvećeno kajanju“
Viktor Igo

Dobro kajanje je najbolji lek za bolesti duše.“
Servantes

VIRTVTI FORTVNA COMES.
–Oluja sledi vrlinu.–
KWEN KHAN KHU