Povratak Bude-Maitreje

Povratak Bude-Maitreje 1570 883 Gregorio Urcola
Povratak Bude-Maitreje

Zapisano je da će u vreme boginje Kali, kada su ljudi zaboravili svije duše – po rečima Venerabilnog Melhisedeka, Višnu je uzeo fizičko telo da pruži ljudima poslednju priliku da se iskupe. I ovo je zapisano u svim drevnim tradicijama, od hebrejskog do astečkog, itd. U jednom dobrom času, gospodin Gregorio Urcola uzeo je pero da razjasni ova pitanja i ukaže na čoveka koji je preuzeo tako veliki zadatak – na V.M. Samaela Aun Veora, koji je uspeo da ljudima pokaže toliko apokaliptični trenutak koji se sprema na planeti Zemlji i put koji će da slede oni koji žele da se odluče da se spasu sopstvenim delima.