Gnostička ontologija

Gnostička ontologija 1380 776 V.M. Kwen Khan Khu
Gnostička ontologija

Dijalog koji je predstavio autor ovog dela Kven Khan Khu omogućava nam da se upuštamo u najprobirljivija pitanja koja nam inače padaju na pamet pred lavinom pojava i događaja koji nas neprestano bombarduju. GNOSTIČKA ONTOLOGIJA na ovaj način odgovara na sva pitanja koja sebi postavlja ljudsko biće kada zaista želi da živi svoj život u skladu sa transcendentalnim propisima velikih religija koje prežimaju pet kontinenata našeg sveta.

Onlajn čitanje