Kako razlikujemo fanatizam od svesne vere?

Kako razlikujemo fanatizam od svesne vere?

Kako razlikujemo fanatizam od svesne vere? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni prijatelji:

Imam zadovoljstvo da vam prenesem nekoliko reči da bih vam govorio o tome:

KAKO RAZLIKUJEMO FANATIZAM OD SVESNE VERE?

Pre mnogo vekova čovečanstvo je živelo, u mnogim epohama i prilikama, potopljeno u FANATIZMIMA različitih tipova, bilo da su politički, ideološki, religijski, filozofski itd, itd, itd. Zaista, FANATIZAM jeste SLEPA VERA, u nešto ili u nekog, koja se oslanja samo na fantazije ili ideje koje nemaju nikakvu logiku. U religijskom svetu ovo se dešavalo veoma često i, pogotovo, u nedrima poznatih crkava, kao što je katolička ili ona nazvana hrišćansko-ortodoksna.

Jednom prilikom, brat koji piše ove redove, razgovarao je sa drugim bratom koji je bio u vezi sa našim učenjem, a dotični brat ispričao mi je jednu epizodu koja mi se, zaista, činila neverovatnom, ali je bila istinita. Ovaj brat saputnik imao je ujaka koji je bio katolički sveštenik. Tako je jednoga dana moj brat upitao prelata:

—Ujače, veruješ li ti da je Mariju, Isusovu majku, zaista oplodio golub?

Na ovo je prelat odgovorio:

—Nemoj da veruješ ove gluposti! Ova koncepcija se stvorila kao dogma i treba da je prihvatimo jer tako zapoveda crkva, ali je ovo nelogično i ne može da bude istina!!!

Očigledno, ovaj brat je bio zapanjen kada je slušao reči svog ujaka u vezi sa pitanjem koje mu je postavio. Prema tome, ovaj gnostički brat neposredno proverava kako veoma mnogo osoba, čitava mnoštva, slede ova verovanja, sa svim njihovim dogmama iz straha od pakla ili da ih društvo neće prihvatiti itd, itd, itd, a ovo je nekongruentno. U ovom slučaju vredi da upitamo: Zašto onaj ujak nastavlja da bude sveštenik ako sam on ne veruje u ono što pridikuje? Verovatno, on nastavlja da obavlja svešteničku dužnost jer na ovaj način zarađuje za život i obezbeđuje svakidašnji hleb…, to je sve.

Ali, ove religijske doktrine, iako imaju svoje dogme koje možemo radije nazvati SLEPIM FANATIZMIMA, akumulisale su ekonomsku, političku u društvenu moć,a čak i moć nad dušama ljudi, tokom milenijumai tako su stigle do krajnosti ismejavajući dotične fanatizme i pretvarajućiih u progone i egzekucije svih onih koji su smatrani, po njima, JERETICIMA ILI NEPRIJATELJIMA BOGA ILI „ISTINE“…

Fanatizmi, braćoi sestre, nikada nisu dobri jer su zidovi bez temelja. Čak i u takozvanoj JUDEJSKOJ VERI postoji jedno apsolutno pogrešno verovanje po kome na DAN KRAJNJEG SUDA I DOLASKA MESIJE – koji za njih nije V.M. Aberamento – mrtvaci će OŽIVETI IZ SVOJIH GROBOVA, a čitava zemlja će se pretvoriti u raj… Tek tako, sama po sebi! Od jednog do drugog dana! Ova stvar, jasno je, dokazuje se kao druga lažnatvrdnja koja neće izdržati minimalnu racionalnu analizu…

Da bi postojao raj na licu našeg sveta potrebno je da pseudo-čovek, koji danas hoda ulicama gradova, postane zaista ČOVEK i na osnovu ove stvari da bude sposoban da razvija rajski život. Samo istinski Čovek može da generiše nove okolnosti ili da rukuje ZAKONOM EPIGENEZE, koji mu dopušta da bude u kontaktu sa dušama biljaka, životinja, minerala i, takođe, ovaj istinski Čovek imao bi moć nad elementima Zemlje, fakultete koje mu je sopstveno BIĆE dalo.

Tokom vekova i milenijuma čovečanstvo je bilo vođeno poput stada ovaca, sa jedne strane na drugu, ponekad ulevo, a ponekad udesno, ali nikada nije stajalo u centru realnosti, odnosno, u TAO. Nema sumnje da krivicu za ovu nesreću snosiupravo čovečanstvo koje se, pošto NIJE PROBUDILO SVOJU SVEST, zadovoljava da prihvata priče koje drugi pričaju da bi pripadalo konglomeratu kom su pripadali njegovi preci, čak iako ni njegovi preci nisu nikada mogli da provere realnu egzistenciju onog što pridikuju dotične neosnovane dogme…

Sa političke tačke gledišta, braćo i sestre, već su istorijska prošlost sve one katastrofe koje je ljudska vrsta morala da pretrpi budući da su je vodili slepi i uspavani lideri svih epoha. Setimo se Napoleona i njegovih ratova sa željom da formira EVROPSKU IMPERIJU. Takođe, podsetimo se Hitlera i njegovog najavljenog Trećeg rajha koji bi, po njegovim rečima, trajao HILJADU GODINA. Sva ova varvarstva donela su sa sobom običnim smrtnicima samo jednu stvar: STRAH, RAT, PUSTOŠ i SMRT… Šta se dogodilo u Staljinovoj Rusiji? Ista stvar. Da bi se održao na vlast, onaj DIVLJI TIRANIN, učinio je takozvana staljinska čišćenja koja su odvela u smrt hiljade i hiljade osoba koje nisu bile simpatizeri njegove ideologije. Evo i ovde proizvoda SLEPE VERE…

Posredstvom Gnoze, voljena braćo i sestre, humanoid ima priliku, ako je ozbiljno i temeljno praktikuje, da napusti svoju fantazmagoričku čauru i da stigne do svog istinskog ljudskog stanja koje mu ovako pruža status ČOVEKA. Ovaj Čovek, svojim razvijenim psihičkim fakultetima, stiže da razume i da percipira istinsku realnost koja se krije u carstvima prirode, u kosmosu i čak u univerzumu. Ovako, sve što smo čuli u vezi sa postojanjem Anđela, Arhanđela ili Demona pretvara se za njega u neposredno doživljeno mističko iskustvo, a ne kao neko prihvaćeno verovanje.

Za budnog Čoveka ne postoje dogme, zato što posredstvom svojih fakulteta može da proveri više dimenzionalnost prostora i sve što on u sebi sadržava: više dimenzije ili SVETLOSNE AEONE, ili niže dimenzije – neka se čita: PAKLOVE. Budna psiha svakog istinskog Čoveka čini da spozna direktno onog koji se toliko mnogo obožava kao Bog, povezujući se pomoću interiorizacije sa svojom legitimnom večnom i unutrašnjom realnošću, kao što je BIĆE. Može da razgovara sa sopstvenim BIĆEM i da stigne da spozna čak njegovo sakralno ime kako bi ga dozivao onda kada ima potrebe. Ovo je drugi svet, a ovo je istinska percepcija fenomena koji konstituišu život u ovom trodimenzionalnom svetu ili u onim PARALELNIM UNIVERZUMIMA.

Na ovaj način, braćo i sestre, duša izlazi iz svog psihološkog zatvora da bi sama sobom kontemplirala čudesa kreacije. Nema potrebe da se plaši ni od koga i ni od čega, jer spoznavajući sve što joj Svest dopušta da proveri, uspeva da ukloni strah čak i od SAME SMRTI.

Nijedna religija ne može da učini čudo „ponovne-veze“ (relegare) duša sa svojim božanskim principom ako nema mogućnosti daneposredno izražava svoje argumente. Prema tome, iz ovog razloga, možemo govoriti o MRTVIM RELIGIJAMA i o SOLARNIM RELIGIJAMA koje su se uvek oslanjale na realnosti, a ne na teoretske pristupe koji su stvoreni da ubeđuju one neverne.

Naša učenja, braćo i sestre, imaju svoj temelj na milenijumskoj doktrinarnoj platformi koja pruža onom ko praktikuje mogućnost da dešifruje slavna pitanja večite filozofije: ko smo(?), zašto postojimo(?), odakle dolazi život i kuda idemo posle smrti? Gnoza nas podučava da stvaramo SVESNU VERU na osnovu eksperimentisanja. Ovo je doktrina apostola Tome koji je, nalazeći se ispred već vaskrslog V.M. Aberamenta, uneo prst u jednu ranu da bisamim sobom proverio da li je reč o Velikom Kabiru koji je bio raspet. Svaki apostol je ispunjavao jednu ulogu u drami Isusa Hrista, a ulogu Tome naš Patrijarh sažima u jednoj rečenici: „Nemoj da zavisiš od koncepata drugih, nego samo od eksperimentisanih dokaza“ na terenu egzistencije…

Gnosticizam se čvrsto održao tokom milenijuma zahvaljujući svojim učenjima koja se oslanjaju na neposredne doživljaje koje su eksperimentisali svi oni koji su temeljno studirali i pokušali da ih preobraze u deo svoje SVESNE VERE. Svi oni koji su poznavali Avatara Ere Vodolije i koji su ga čak i obožavali, ali nikada nisu praktikovali njegova sveta učenja, kasnije su napustili Peto jevanđelje i vratili se na svoje pijanke, na svoje fornikacije, na svoje niske emocije, na svoje preljube itd, itd, itd. One osobe divile su se čoveku koji im je govorio o stvarima koje nikada ranije nisu bile raspravljane. Nažalost, ovim slušaocima bilo je lepo izlaganje, ali nije im bilo nešto dostojno da bude ozbiljno shvaćeno i pretvoreno u disciplinu koju će da slede tokom čitavog života. Ove osobe nikada nisu stigle da poseduju SVESNU VERU, nastavljale su SLEPOM VEROM…

Dopustite mi da vam sada ostavim nekoliko fraza koje smatram značajnim:

Postoje osobe koje u ime hrišćanskog dobročinstva ubijaju;osobe koje da bi izbavile svog bližnjeg, vode te u krematorijum. Svaka ideja služi fanatičaru i u ime svih, počinili su se zločini.“
Unamuno

Fanatizam je prema religiji ono što je hipokrizija prema vrlini.“
Charles Palissot

Vera počinje kao eksperiment i završava se kao iskustvo.“
William Ralph Inge

Bog je početak, sredina i kraj.“
Platon

Izbacite Boga i nastaće noć u duši.“
Lamarten

OM MANI PADME HUM
Kwen Khan Khu