Prema gnozi

Prema gnozi 1570 883 V.M. Samael Aun Weor
Prema gnozi

Božićna poruka iz 64-65, poznata pod imenom „Prema Gnozi“, je kratko i lako čitljivo delo, ali u isto vreme duboko i kompletno, jer u njemu V.M. Samael Aun Weor postavlja doktrinarne osnove o gnostičkoj eskatologiji (sudbini ljudskog bića) kao i praktične spoznaje kako bi svaka zainteresovana osoba zaista mogla da otkrije Biće koje je skriveno onostrano egzistenciji. Parmenide je postavio ontološke osnove o Biću, a u ovom tekstu nalazimo ih obnovljene u obliku interesantnih budističkih anegdota i objašnjenih onako kako samo pero ovog neuporedivog autora maže da uradi, tako da umemo da nađemo iza mrtvog slova oduševljenu poruku za duh koji je naviknut na sve, koji se usuđuje da gleda u ambis vakuuma (unutrašnjeg) koji sve pridržava.