Pia Desideria, Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Muy amados/as amigos y amigas:

Uzimam pero da vam se obratim i da vam ovom prilikom govorim o dve – slične – gravure koje potiču iz knjige Pia Desideria. Obe su o …

DUŠA, VEZANA ZA JARAM, POKREĆE MLINSKI KAMEN

Ova tema o duši u jarmu je zaista veoma stara i deo je same kazne kojoj su duše podvrgnute dok su vezane za TOČAK FATALITETA ili SAMSARA tibetanske i hinduističke teogonije. Sa sigurnošću se čak i u Svetom hrišćanskom pismu pominje slučaj junaka SAMSONA, koji je, dopustivši da ga DALILA zavede, izgubio psihičku i fizičku snagu, pa je na kraju izgubio i duhovni vid koji ga je učinio nepobedivim pred opasnostima ljudske egzistencije. Veoma je važno naglasiti da je u ovim slučajevima kamen koji se okreće oko ose oduvek simbolizovao, sa ezoterične tačke gledišta, seksualnost i težinu sudbine.

U prisutnoj gravuri duša je vezana nekim užadima, koja su vezana za neke lance, koji joj ne dozvoljavaju da izbegne mučeništvo, dok anđeoska individua ispunjava zadatak da je bičuje zbog raznih dugova koje je pomenuta duša nagomilala u svom postojanju. Ovako funkcioniše Zakon Karme i njegovi Arhonti, braćo i sestre, prate nas ovde, tamo i svuda da bi prikupili od nas nagomilane desetine naših nedela u prošlosti i sadašnjosti.

Ova ilustracija je propraćena frazom na latinskom koja glasi:

«Vide humilitatem meam et laborem meum et dimitte universa delicta mea. Psal. 24:18».

Prevod:

‘Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.’

Gornji usklik je stalna molba duše Arhontima sudbine za milost i pomoć.

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

U engleskoj verziji, gravura je detaljnija, da vidimo:

U ovom slučaju, braćo i sestre, gravura nam pokazuje čitav mehanizam koji se pokreće upravo da kazni duše.

I na prvoj gravuri i na drugoj kažnjena duša ima povez preko očiju, kao stroga opomena pospanoj Svesti u kojoj se nalazi, što je navodi da neprestano ponavlja sopstvene greške. Naše slepilo, braćo i sestre, ne dozvoljava nam da sagledamo dubinu naših grešaka, a to nam čini život nenaklonjenim.

Gravura je pokrivena frazom na engleskom koja nas iznenađuje:

«Look upon my adversity and misery, and forgive me all my sin. Psal. 25:17».

„Pogledaj moje nevolje i nesreću i oprosti mi sve grehe. Psalam 25:17′.

Prevod opšteg komentara na sliku:

„Teški neumorni točak se okreće oko mene i shvatam da moj beskrajni zadatak tek počinje: u ovom krugu, vezan čudnom magijom, još uvek se krećem, ali ne osvajam ništa“.

Sve ovo nam govori da našoj karmi sigurno nije kraj i da iako želimo da se izvučemo iz ove zamke, nismo u mogućnosti da steknemo teren za svoje oslobođenje. Gnostički, svi znamo da je jedini način da napustimo svoju karmu primenom tri faktora Revolucije Svesti i POKUŠAJEM DA ŽIVIMO DOBROVOLJNU PATNJU I SVESNO POŽRTVOVANJE

Zatim sledi još jedan tekst koji nam govori:

„Međutim, nisam toliko umoran od svojih lanaca, još uvek stavljam nove. Jer greh uvek ima ovu prateću kletvu, da potkrepi prvo bezakonje još gorim. I mada sam izdaleka video preteću pošast (napast, kugu), sva opasnost nije mogla da odvrati moju volju. Tako porok i vrlina dele moju dušu, kao uznemireni brod između vetra i plime. Zadovoljstvo, podlost poroka, ovde me mami. Tamo me opet vuče bol, njegov potomak; ipak zadovoljstvo dolazi pobedonosno sa polja, i čini moju dušu da oda počast poroku. Bol trijumfalno korača sa porokom, sedeći, kao rob, pored velikog osvajača’.

„Tako naizmenično vladaju porok i vrlina, dok se ja, beskrajnim trudom, potčinjavam i jednima i drugima, i da još više bolima dodam, kao da su premali, tvoja teška ruka dolazi iza svih njih [ruka karme], i snažnim i prodornim udarcima ispravlja taj greh, koji je sam po sebi bio više nego kažnjen. Oh! Pretražujte moj bol sa milosrđem i koristite nežnije metode olakšanja!’…

Ovo je užasna dilema u kojoj se kreće naša Esencija, braćo i sestre, a sve zbog našeg nedostatka odlučnosti.

Oremus…..

KWEN KHAN KHU