Istinsko doživljavanje Tajnog Puta

Istinsko doživljavanje Tajnog Puta 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Psihološki rad na koji ukazuje Gnoza, kao efikasan instrument da bi se dostigla individualizacija,koju je utemeljio Jung, biva dosta jasna u ovom „videu“ u kome V.M. Kwen Khan odgovara na seriju vrlo interesantnih pitanja, a čiji odgovori se pretvaraju u prave lekove za kontroverznosti koje obično bičuju ljudsko biće.

Nije lako stići do srži ljudske psihe, ali sa alatkama koje je ostavio V.M. Samael Aun Weor u svojim različitim delima, Majstor Kwen Khan Khu uspeva da dešifruje celu zbrku koja se ustvari okrenula protiv svesti, i koja sprečava buđenje nje same da bi je učinili ili pretvorili u istinsku pravu mudrost.

Mnoga pitanja, koje postavljaju Gnostički studenti, na nivou famoznog PSIHOLOŠKOG UNUTRAŠNJEG RADA, bivaju razjašnjena u ovom dokumentu za dobrobit svih onih koji su realno želeli da dostignu SAMOOTKRIVANJE ali u tome nisu uspeli.

Nadamo se da argumenti ovde predstavljeni budu za sve jedan očekivani lek, da bismo završili jednom za svagda sa beznađem, koje se vrlo često provlači kroz unutrašnjost čoveka, čineći ga robom svoje sopstvene tvrdoglavosti.