Koncepcija Savremenog Gnosticizma

Koncepcija Savremenog Gnosticizma 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

U ime Majstora Samaela, vezano za doktrinu, ja bih rekao svim gnostičarima na svetu, kako onima koji rade, tako i onima koji ne rade u Alhemiji, da se enormno napregnu, hitno,na smrti Ego-a, jer je to zamka koju treba da znamo izbeći. JA je zamka u našim životima, i ceo svet je pao u zamku. Treba izaći iz te zamke i biti budan, pa ako se uspe izaći iz zamke, kako ne bi ponovo padali.

Ali kičmeni stub ima sposobnost da učestvuje u carstvu Svesti koji religije zovu Nebesko Carstvo – to je nivo smrti koji se poseduje. Onda, sa nivoom smrti koji je validan, ostalo,verujte mi, da je sekundarno. Ovde uključujem pravljenje Filozofskog Kamena, oslobođenje od Zakona Karme sa trećim faktorom; sekundarno je. Ali ako se umre, onda imamo mnogo otvorenih vrata, i vrata koja će nam se otvoriti, jer Otac želi da se mi autorealizujemo.

Ali da bi se autorealizovali treba da ne stanemo kao osobe i pojavimo se kao Bića, kao autorealizovana Bića. Oca zanima da budemo sa njim. Onda bi moja jedina poruka bila da se insistira na smrti.