Zbog čega postoji fenomen mačizma u našem društvu

Zbog čega postoji fenomen mačizma u našem društvu?

Zbog čega postoji fenomen mačizma u našem društvu? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Cenjeni čitaoci:

Prenosim vam nekoliko refleksija koji sam morao da uradim veoma pažljivo u pogledu:

ZBOG ČEGA POSTOJI FENOMEN MAČIZMA U
NAŠEM DRUŠTVU?

Govoriti u vezi sa mačizmom, voljeni prijatelji, znači govoriti o društvenoj epidemiji svetskog karaktera u punom XXI veku. Očigledno je da ovo zlo društvene vrste nije se pojavilo u XX veku ili u ovom veku, nego je psihološko-socijalna nesreća koju naša mnogo hvaljena civilizacija vuče za sobom od pre mnogo vremena unazad.

Dovoljno je da se podsetimo da su, još za vreme Svetog Pavla, žene bile smatrane kao stvorenja KOJA NE POSEDUJU DUŠU i, prema tome, muškarac je imao pravo da gospodari nad njima. Ovaj stav prema ženama prihvatio je sam muslimanski Koran, a iz ovog razloga, u dotičnom verovanju muškarcu je dopušteno da poseduje više supruge. Neki arapski narodi opravdavaju ovaj zao običaj oslanjajući se na sledeću činjenicu: pošto je ženi potrebna zaštita, onda muškarac može da ima više supruge kako nijedna ne bi bila nezaštićena. Ali, sve ovo nije ništa drugo nego izgovor životinjskog Ego-a kako bi opravdao BLUD, PREPOTENCIJU, SAMOLJUBLJE I PONOS…

Nema sumnje, po rečima onih pseudo-antropologa i pseudo-psihologa, argumentiše se činjenica da je fenomen mačizma nešto što se, neizbežno, nalazi u dubini ljudske psihepošto svi mi potičemo od majmuna, životinjski instinkt vrlo dobro prilepljen psihologiji muškarca zato što je, ponovo po njihovim rečima, Homo sapiensvukao ženu za kosu kao neki svoj pribor; čitava teorija bazirana je na APSURDU. Vrhunac vrhunca, nikada nije bilo dokazano da se naše poreklo nalazi u potomcima šimpanza ili orangutana. Mi, uz pomoć Gnoze, savršeno dobro poznajemo istoriju čovečanstva i kosmosa i zahvaljujući ovoj činjenici znamo da znameniti Australopithecus, Homus africanus, Čovek neandertalac i još neki, nisu ništa drugo nego ostaci Atlantiđanske i Lemurske rase od kada su one pale u životinjsku degeneraciju i pomešale se sa životinjama prirode. Prema tome, ono što sigurno možemo reći to je da MAJMUN POTIČE OD NAS, a ne možemo tvrditi u suprotnom smeru.

Sam Frojd je stigao da načini ogromnu grešku kada je tvrdio da je NESVESNOST ČOVEKA apsolutno životinjska, želeći da na ovaj način opravda razna zverstva koja MNOGOSTRUKO JA čini koristeći se našom organskom mašinom.

Nesumnjivo, cenjeni čitaoče, jasno je da je anđeoski pad, koji se dogodio pre miliona i miliona godina, proizveo totalnu neuravnoteženost u ljudskoj psihi i pojavu EGO-a koji se, nakon prolaska vekova i milenijuma, osnažio (zbog fornikacije) sve dok nije ostao sa deset hiljada entiteta ili psiholoških agregata koji ga formiraju. Ovo je najgora stvar…

Dokazuje se zaista zastrašujuća činjenica da se u našem proklamovanom CIVILIZOVANOM DRUŠTVU, u našim danima, praktično za dvadeset i četiri sata čine UBISTVA LJUDI ili, bolje rečeno, FEMINICIDI, sve do te mere da ženama ništa drugo ne preostaje nego da izađu na ulice i traže svoje pravo da BUDU POŠTOVANE i da budu smatrane jednakim sa suprotnim polom, sa muškarcima.

Ono što je čudno u svemu ovome to je činjenica da MAČIZAM nije prisutan samo kod takozvanih naroda trećeg sveta, već i u svim društvima iz prvog sveta ili u industrijalizovanim društvima. Ovim se dokazuje činjenica da JA ne poznaje granice, niti poštuje jezike ili običaje, a tim manje RELIGIJE. Treba da podvučemo, usput, činjenicu da postoje mnoge vere koje, pred ovim životinjskim ponašanjem prisutnim u humanoidu našeg vremena, ćute i ponekad traže da se žene povinuju svojim supruzima po svaku cenu, iako žene trpe SVAKOJAKA MUČENJA.

U Evropi, u Severnoj Americi, u Rusiji, u Kini, u Južnoj Americi itd, itd, itd, na svim mestima naše planete, ponižavanje žene postalo je deo ljudskog ponašanja, kao da odobravamo ovo pogrešno ponašanje, jer je tako stvoren svet.

Očevidno MAČIZAM smatra, između ostalog, da je intelektualni koeficijent (pogrešno smatran da je nivo inteligencije) žene manji od muškarčevog i čak su se realizovala ispitivanja koja tvrde da je mozak žene manji od mozga muškarca. Sva ova obaveštenja nemaju ni naučne ni logične fundamente, zato što su u svetu postojale i nastavljaju da postoje žene sa veoma velikim nivoom inteligencije u raznim granama ljudske spoznaje, odnosno, u NAUCI, u UMETNOSTI, u FILOZOFIJI i u MISTICI. Sada čak možemo da govorimo o ŽENI ASTRONAUTU koja je deo svemirskih timova, stižući čak da bude kapetan poznatih zemaljskih brodova.

Uprkos svim ovim stvarima, na terenu svakidašnjeg života, rad žena je slabije vrednovan nego rad muškaraca, a to čini ISTINSKU NEPRAVDU, čak iako odrade isti broj časova i realizuju iste zadatke kao i muškarci.

Ne treba da zaboravimo, voljeni prijatelji, da je govoreći sa gnostičke tačke gledišta, među apokrifnim jevanđeljima pronađeno JEVANĐELJE MARIJE MAGDALENA, koju je upravo Kabir oženio i, u skladu sa drugim takođe apokrifnim jevanđeljima, Isus je nju smatrao osobom koja najbolje tumači njegova učenja. Čak se u teološkoj sredini spekulisala činjenica da je Isus želeo da Marija bude smatrana kao istinski izvor hrišćanske doktrine V.M. Aberamenta kada jednom on bude napustio trodimenzionalni svet, nakon vaznesenja.

Lično, bilo mi je dato da vidim mnoge neprijatne situacije koje prouzrokuje trocerebralni biped pogrešno nazvan čovekom. Jednom prilikom, kada je poslužni predavao ova sveta učenja, bio sam da ga širim u jednom gradu u Meksiku koji se nalazi u državi Guanajuato. U tim danima poslužni je pokušao da realizuje ovu službu u okviru druge gnostičke sigle čiji je koordinator bila jedna žena. Čudno je, rekao sam telefonski upravo ovoj ženi koordinatoru da je asocijacija u koju sam ja bio poslat najmanje prigodno mesto za predavanje našeg jevanđelja. Takođe, rekao sam joj da je par koji se tamo nalazio konstituisan od jadne žene totalno ogladnele, mršave, iscrpljene, a njen suprug, robustan MEKSIČKI MACHOTE, praktično ceo dan provodi radeći u kancelariji jedne bankarske jedinice nazvane BANAMEX. Onda ona, koordinatorka, uzvrati mi sledećim rečima:

  • Ne nalaziš se ti tamo da budeš sudija onoga što vidiš, nalaziš se tamo da se brineš o toj asocijaciji!!!

Na ovo ja sam joj odgovorio:

  • Zaista, moj zadatak je asocijacija, ali treba da kažem da žena ovog instruktora može svakog dana da padne mrtva, jer je skelet koji priča i mislim da bi trebalo da nešto uradimo u vezi sa ovim parom…

Tužno je, cenjeni čitaoče, nakon četiri dana mog boravka u tom gradu, ona žena instruktor umirala je od gladi. Moje reči su se pretvorile u užasno proročanstvo koje smo mogli sprečiti da se ne ispuni. Najgora od svega je činjenica da je postojala jedna žena koja nije imala milosti prema toj ženi koja je umirala. Ovo je bio veliki šok za moju beznačajnu osobu.

Ali, nažalost, bila je činjenica da je MAČIZAM unesen u GNOZU bio krivac ove gnusne priče koju sam vam upravo u prethodnim redovima ispričao. U ovim uslovima treba da se upitamo: Kako je moguće da mi govorimo ljudima o BIĆU, o autorealizaciji, o NIVOU BIĆA, o JA-ovima, o misterijama života i smrti, a da nas ne interesuje nešto toliko bitno kao što je BITI DOBAR GOSPODAR U KUĆI? Enigme, enigme, enigme…!!!

Sa druge pak strane, u čitavom svetu, a pogotovo u Evropi, Rusiji, Severnoj Americi i Južnoj Americi, stvorio se gnusni običaj prema ženi. Sada proizilazi da je humanoid pogrešno nazvan čovekom, počeo da „UBIJA ŽENE”. Neshvatljiva je činjenica da bračni parovi koji su zajedno živeli do sedamdeset godina, jednoga dana, rastaju se jer je suprug postao ljubomoran (smešno je u tim godinama) i zbog ove ljubomore ubija svoju ženu čekićem ili davljenjem, ili bacanjem s balkona stana u kom su živeli… Šta sve ovo znači? Pored činjenice da je totalno zverstvo, ova stvar dokazuje činjenicu da je JA potpuno zauzeo LJUDSKU PSIHU i preobrazio je u kavernu NERACIONALNOSTI.

U drugim slučajevima događa se da žena, zasićena da živi apsolutno apsurdni život sa svojim suprugom, zatraži razvod, a ovaj, umesto da joj odobri, odluči da je ubije, „tek tako“. Ovde, u ovim slučajevima, prodire MAČIZAM sa frazom koja kaže: „Ako nisi moja, nećeš biti ničija…“

Istinska REVOLUCIJA SVESTI treba da provocira TOTALNU SMRT svake infra-ljudske naklonosti, naklonosti protiv prirode, sumorne naklonosti i naklonosti prema nedostatku etike i poštovanja prema ljudskom biću. BIĆE, cenjeni čitaoče, smatra MAČIZAM gnusnim, zato što jedan groteksni deo SAMOLJUBLJA i SAMOUVAŽAVANJA čini da mi muškarci verujemo da SMO SUPERIORNIJI OD ŽENE i da nas je zato Bog napravio „muškarcima“. Čitava je monstruoznost.

Postojale su i nastavljaju da postoje u istoriji čovečanstva istinske junakinje, istinske mističarke, istinske mudre žene, veoma istaknuti naučnici, iznenađujući analitičari, čak i žene političari, zato što BIĆE može da ispoljava svoju mudrost, bilo da je to muški vehikl ili ženski. Dovoljno je da se podsetimo Svete Tereze Isusove, Jovanke Orleanke, Sare (Avramove supruge), Svete Barbare i mnogih drugih koje su pomenute u istorijsko-religijskom kontekstu Hrišćanstva. U svetu okultizma XIX veka možemo da navedemo Ani Besant, gospođu Blavatski sa svojom Tajnom doktrinom, veliku istraživačicu Tibeta, Aleksandru David-Néel itd, itd, itd.

Žena, dragi čitaoče, predstavljena je u malom razmeru našom unutrašnjom Majčicom. Zato je njoj pripadao dar gestacije, ni manje ni više. Analizirajmo sve ove stvari koje su takođe značajan deo našeg Samootkrivanja i jedan deo Intimne Autorealizacije našeg sopstvenog BIĆA.

Citarajmo sada pažljivo nekoliko izabranih fraza:

Voljena kaže svom ljubavniku u momentu opasnosti: «Umrimo zajedno»… Ali majka kaže sinu: «Spasi se ti!»”
Castro y Serrano

Uperimo oči, ali ne prema junaku nehumanog sporta, nego ka junaku nauke, ka junaku progresa.”
Azorín

Slova bez vrline jesu biseri u smeću.”
Servantes

Velika je vrlina smatrajući ostale da su bolji od nas.”
Sveta Tereza

VIRTVTI FORTVNA COMES.
–Oluja prati vrlinu–
Kwen Khan Khu