Otkrivene Nepoznanice o Tajnom Putu

Otkrivene Nepoznanice o Tajnom Putu 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Gnoza najveći poklon koji nam je Veliki Zakon mogao dati. Gnoza je proveren put, nije teorija. Mnogo je više od jedne religiozne metafizičke doktrine: sama je prisutnost Boga u našim životima.

I hoću da dam svedočanstvo pred svima koji gledaju ovaj video da samo, od svih stvari koje sam spoznao u ovoj egzistenciji o materijalu ideološkom, religioznom, metafizičkom, samo mi je Gnoza demonstrirala da je moguće dodirnuti i osetiti Nebesko Carstvo, da to nije neka himera ni jedan koncept: već da je živa realnost kao i sama egzistencija.

Onda, pozivam sve da žive ovo Učenje i da svedoče o svojim sopstvenim uspesima, jer svedočenje o Gnozi nije ekskluziva jedne, dve ili tri osobe. Gnoza je otvorena za sve one koji žarkim čežnjama žele da je praktikuju, i svi oni koji je praktikuju sigurno će naći mnogo blaga, ili u najmanju ruku deo velikog blaga koje je Gnoza.