Praktika sa Gospođicom Sećanja

Praktika sa Gospođicom Sećanja 850 480 Universal
Potrebno je da učenik nauči da iznese u astral voljenu Gospođicu Sećanja, da bi se ponovo setio onoga što je video ili čuo u unutrašnjim svetovima, jer ona služi upravo kao posrednik između … Pročitaj više

Meditacija u središtu srca da biste naučili da izađete u Džinas

Meditacija u središtu srca da biste naučili da izađete u Džinas 850 480 Universal
Oni koji žele da uče da se kreću astralnim telom po volji, oni koji žele da prodru u Nauku Džinasa da bi naučili da unesu fizičko telo unutar četvrte dimenzije i da se transportuju fizičkim … Pročitaj više

Meditacija za širenje Svesti

Meditacija za širenje Svesti 850 480 Universal
Opustite celo svoje telo i opustite svoju pamet nekoliko minuta i smirite se totalno. Kada ste to postigli, širite svoju svest iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti; vidite kako se ona uvek u… Pročitaj više

Mantra RUSTI za astralno dupliranje

Mantra RUSTI za astralno dupliranje 850 480 Universal
Neka učenik legne u svoj krevet, u horizontalnom položaju. Neka opusti telo tako da nijedan mišić ne vrši pritisak na Astralno telo. Neka zadrema pevajući mantru Rusti, ovako: RUUUUUUSSSSS… Pročitaj više
Mantra EGIPTO for Astral Projection

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje 850 480 Universal
Naši učenici treba da dobiju moć za izlazak u Astral. Ova se moć postiže jednosatnim dnevnim vokaliziranjem mantre EGIPTO. Samoglasnik „E“ čini da vibrira žlezda tiroida (štitna) i daje čo… Pročitaj više

Astralna praktika sa Filipom

Astralna praktika sa Filipom 850 480 Universal
Filip, Isusov Apostol, postoji u našoj unutrašnjosti, ovde i sada. Filip pomaže onome koji ga doziva i vadi ga u astralno telo. Oni koji ga dozivaju imaju obično mnogobrojne koristi. O… Pročitaj više

Molitva Božanskoj Majci za astralno dupliranje

Molitva Božanskoj Majci za astralno dupliranje 850 480 Universal
Lezite na leđa u krevetu sa dobro opuštenim telom i zaspite recitujući mislima i srcem sledeću molitvu: „Verujem u Boga, verujem u svoju Božansku Majku i verujem u Belu Magiju; Majko moj… Pročitaj više
El desdoblamiento astral utilizando la imaginación

El desdoblamiento astral utilizando la imaginación

El desdoblamiento astral utilizando la imaginación 850 480 Universal
Hay que distinguir entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. Es obvio que la imaginación mecánica resulta siendo la misma fantasía. La clave de poder se halla en unir la vo… Pročitaj više

Mantra „O“ i militva Hrista

Mantra „O“ i militva Hrista 850 480 Universal
Oni koji žele da uče da se kreću astralnim telom po volji, oni koji žele da prodru u Nauku Džinasa da bi naučili da unesu fizičko telo unutar četvrte dimenzije i da se transportuju fizičkim … Pročitaj više

Meditacija na Velikog medveda

Meditacija na Velikog medveda 850 480 Universal
Nekadašnji ljudi su odrastali duhovno pod influencijom „Velikog medveda” i, ako studenti žele da probude svoju Svest, treba da meditiraju „na intenzivan način” nad Velikim medvedom. Ta konst… Pročitaj više