Trascendentalni okultizam

Trascendentalni okultizam 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Trascendentalni okultizam

V.M. Samael Aun Weor poklanja nam u delu, Trascendentalni okultizam, fundamentalne odgovore na pitanja koja, sa istorijaske tačke gledišta, prouzrokuju konfuzije u ljudskom razumu koji se gubi u teroijama dualističke pameti. Pred jednom toliko mučnom panoramom u kojoj konfuzija vodi tragaoce u razne pravce ne nalazeći svetlost, autor ustanovljuje solidne osnove, logične i jasne, da bi čitalac razumeo pravi smisao kreacije i da sam razjasni sumnje u vezi sa najfundamentalnijim pitanjima: Ko sam? Šta je kreacija? Zašto je stvorena? Ko ju je stvorio? Itd.

I , kao uvek, u knjizi, Avatar Vodolija nam objašnjava kako da se probudimo iz sna Svesti, šta je to što nas u stvari sprečava da vidimo i doživimo pravu realnost egzistencije. Pripremi se, prijatelju čitaoče, da otkloniš svoje sumnje i da na kraju uđeš u istinski okultizam, koji pripada samo onome koji mu otkriva veo.